Spotřebitelský úvěr (půjčka)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 12. 2. 2018
 • Aktualizace a úprava obsahu
 • Zveřejněn obrázek a příloha ke stažení
 • Aktualizace a úprava obsahu
 • Úprava obsahu
 • Aktualizace obsahu v části Jak se bránit neférovým praktikám

Spotřebitel a spotřebitelský úvěr

Co je to spotřebitelský úvěr? Jaké jsou jeho výhody?

Spotřebitelským úvěrem je půjčení peněz za úrok nebo jiný poplatek spotřebiteli, pokud věřitelem je osoba, která se půjčováním peněz živí. Půjčka mezi příbuznými nebo přáteli, i když žádají úroky, spotřebitelským úvěrem není. Výhodou spotřebitelského úvěru je právní rámec daný zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který stanoví věřiteli mnoho povinností, jejichž cílem je zajištění některých pro dlužníka důležitých práv. Mezi spotřebitelské úvěry od 1.12.2016 patří i úvěry zajištěné hypotékou, tedy zástavním právem k nemovitosti.

Co není spotřebitelským úvěrem?

Z působnosti zákona jsou vyňaty následující úvěry:

 • nemovitostí nezajištěné úvěry sjednané s obchodníkem s cennými papíry, bankou, apod., které financují investiční službu poskytnutou tímto obchodníkem s cennými papíry či bankou,
 • operativní leasing (uživatel věc používá, veškerý servis však zajišťuje leasingová společnost),
 • zastavárenské služby,
 • průběžné dodávky určitých služeb s vyúčtováním za delší období (voda, elektřina, plyn, telefon, internet).

Pokud pracuji na živnostenský list, jsem spotřebitel?

Spotřebitelem je člověk, který při koupi zboží či služeb nejedná v rámci svého povolání, ale který zboží či služby nakupuje pro svou soukromou spotřebu. Nezáleží na tom, zda si na živobytí vyděláváte jako zaměstnanec, nebo OSVČ na živnostenský list, ale na účelu úvěru – zda zboží slouží Vaší osobní spotřebě, nebo Vaší výdělečné činnosti.

Při koupi auta na úvěr mi jako zedníkovi pracujícímu na živnostenský list nabídli, že pokud si vezmu auto na živnosťák, dostanu výhodnější podmínky. Vyplatí se mi to? Není v tom nějaký fígl?

Zda se to vyplatí, musíte posoudit sám po podrobném prostudování nabídek určených Vám jako spotřebiteli a Vám jako OSVČ. Pokud si koupíte auto (či jiné zboží) na živnostenský list (tedy „na firmu“), můžete si náklady na jeho provoz a pořízení sice odečítat z daní, současně však nejste považován za spotřebitele a nemáte jeho práva, zaručená zákony na ochranu spotřebitele. Můžete mít sice auto levněji, avšak můžete mít horší postavení při reklamacích, vrácení vozu, ale také v případě souvisejícího úvěru, u něhož nebudete mít zákonný nárok na informace, odstoupení od smlouvy, předčasné splacení a jiná práva, která má spotřebitel.

Výběr vhodného úvěru

Potřebuji si půjčit peníze. Podle jakých kritérií si mám vybrat nejvhodnější úvěr?

Především ještě jednou zvažte, zda úvěr či půjčku potřebujete. Opravdu danou věc musíte koupit? Musí to být teď? Je nutné ji koupit na úvěr? Nelze ji odložit a v mezidobí šetřit? Pokud je půjčení peněz nutností, pak zvažte dvě zásadní kritéria:

 • výši měsíční splátky, která nesmí být ani o korunu vyšší, nežli si opravdu můžete dovolit dlouhodobě splácet, a
 • výši ukazatele RPSN (roční procentní sazba nákladů), pomocí něhož porovnáváte nabídky cen úvěrů mezi sebou. Tento ukazatel Vám na základě složité matematické formule říká, kolik úvěr stojí při zahrnutí veškerých nákladů, které musíte platit, a hodnoty peněz v čase (poplatek zaplacený před čerpáním úvěru generuje jinou hodnotu než stejně vysoký poplatek placený v průběhu splácení úvěru).

Mezi další důležitá kritéria patří doba splatnosti (čím delší, tím nižší splátka, avšak také tím více celkově zaplatíte na nákladech úvěru), sankce, přehlednost a srozumitelnost smlouvy, reputace věřitele (banka / nebankovní instituce), chování jeho zástupců, zda Vás nechají smlouvu v klidu přečíst (nejlépe doma) atd.

Co je to RPSN?

Roční procentní sazba nákladů je ukazatel, který Vám říká, kolik ve skutečnosti Vás bude půjčení peněz se všemi poplatky (včetně např. pojištění) stát, a to v procentech za rok. Je to základní ukazatel, pomocí něhož můžete porovnávat jednotlivé nabídky úvěrů z hlediska jejich ceny.

Zdroj: MF

Dokument ke stažení - RPSN (.PDF, 172 kB)

Je výše úrokové sazby nebo RPSN omezená?

Zákon výši RPSN ani úrokovou sazbu neomezuje. V případě úrokových sazeb existují ustálená rozhodnutí českých soudů o tom, že úroková sazba, která podstatně (tedy téměř čtyřnásobně) překračuje sazbu obvyklou na bankovním trhu v době sjednání úvěru, je v rozporu s dobrými mravy, a je tedy neplatná. V současné době se podle tohoto kritéria hranice platnosti úrokové sazby pohybuje mezi 70 - 80 % ročně.

V případě RPSN by stanovení stropu zákonem bylo velice nevhodné, neboť RPSN zahrnuje i poplatky za případné doplňkové služby, jako je např. pojištění úvěru, a s ohledem na konstrukci tohoto ukazatele by takový krok mohl znamenat omezení nabídky produktů, tudíž i výrazné ztížení přístupu k peněžním prostředkům s krátkou dobou splatnosti.

Potřebuji si půjčit několik tisíc do výplaty. V nabídce úvěru je uvedeno, že RPSN je přes tisíc procent. Není tohle už lichva, není to trestné, jak mohou něco takového po mně žádat?

Lichva není jen vysoký úrok (nebo RPSN) sám o sobě, ale jen při současném zneužití obtížné situace na straně dlužníka věřitelem. Samotný vysoký úrok (nebo zvláště RPSN) není lichvou ani trestným činem. V případě RPSN jde navíc o důsledek složitého výpočtu tohoto ukazatele, který výrazně zohledňuje délku splatnosti úvěru při stejně velkých celkových nákladech.

Ukážeme si to na následujícím příkladu půjčky 10.000 Kč na 10% roční úrok (který určitě nepovažujete za lichvu) a s počátečním jednorázovým poplatkem za osobní předání peněz ve Vašem bytě v hodnotě 500 Kč (tedy de facto cena za taxi). Pokud si za těchto podmínek půjčíte na 1 rok, RPSN činí 21,5 %, pokud si půjčíte na 1 měsíc, RPSN činí 102,9 % a pokud si půjčíte na 1 týden, RPSN činí 1.289,5 %, v extrémním případě půjčky na 3 dny činí RPSN již 51.220 % (a to celkově zaplatíte za půjčení pouhých 500 Kč a nějaké drobné).

Je proto nutno si uvědomit, že bez ohledu na výši a délku úvěru má věřitel s poskytnutím peněz určité administrativní výdaje, které sice v případě dlouhodobé hypotéky o statisícové až milionové hodnotě může tzv. rozpustit v úrokové sazbě, ale u krátkodobých úvěrů Vám je většinou naúčtuje v podobě poplatku hrazeného vedle výpůjční úrokové sazby. Z toho pak vyplývá, že čím nižší půjčovaná částka a čím kratší doba splatnosti je, tím je půjčení peněz, převedeno na procenta za rok, dražší a v sazbě RPSN může dosahovat tisíciprocentních hodnot.

Jak se bránit neférovým praktikám

Žádná banka mi nechce půjčit peníze. Co mám dělat?

Především zbystřete. To, že Vám banka nechce půjčit, znamená, že jste pro ni rizikový klient. Že je u Vás vyšší pravděpodobnost nesplacení úvěru, kterou nevyváží ani vyšší úroková sazba. Zamyslete se znovu nad tím, zda si úvěr můžete dovolit, zda budete schopen jej splácet. Zda úvěr opravdu nutně potřebujete. Bez nové televize či smartphonu se obejdete, bez ohledu na to, co mají sousedé a co vidíte denně v reklamách. Pokud přesto úvěr potřebujete a jste si jistí, že jej budete schopen splácet, existují na trhu nebankovní společnosti, zabývající se půjčováním peněz. Jsou mezi nimi velké solidní firmy, dceřiné společnosti bank, ale i úvěroví žraloci, kteří se pohybují na hraně trestné činnosti a vydělávají na neschopnosti svých klientů splácet poskytnutou půjčku. Pokud Vám však i velké nebankovní společnosti odmítnou půjčit, mělo by to být pro Vás již dostatečným varováním, že byste měl svých snah získat úvěr zanechat.

Při hledání vhodného úvěru mne v jedné společnosti přesvědčili, abych podepsal úvěrovou smlouvu, aniž bych ji pořádně přečetl. Doma jsem zjistil, že je velmi nevýhodná. Co mám dělat?

Máte právo do 14 dnů od podpisu od smlouvy odstoupit. Pokud ve smlouvě chybí některé informace, které po ní zákon vyžaduje, včetně informace o právu na odstoupení od smlouvy, tak Vám 14denní lhůta začne běžet až poté, co Vám věřitel chybějící informace dodá.

Chci si koupit auto. V autobazaru mi nabízejí auto na úvěr o 20 % levněji než v hotovosti. To se přeci vyplatí, když můžu vzápětí úvěr předčasně splatit, nebo jde o nějaký fígl?

Králík, kterého autobazar vytáhne z klobouku po podpisu smlouvy, spočívá často v počátečním poplatku za sjednání smlouvy o úvěru. Tento poplatek často přesahuje i původní 20% slevu z kupní ceny. Navíc kvůli tomu, že tento poplatek platíte na počátku, při předčasném splacení úvěru Vám jej nevrátí. Autobazary navíc tyto poplatky ani nezapočítávají (protiprávně) do RPSN, díky čemuž se úvěr na auto tváří velmi výhodně, i když tomu tak zdaleka není.

Věřitel po mně chce, abych mu podepsal před poskytnutím peněz směnku. Co mám dělat?

Jděte za jiným věřitelem. Snaha věřitele o získání směnky ukazuje na jeho neserióznost. Určitě nepodepisujte. Upozorněte věřitele, že od února 2013 je použití směnky a šeku pro účely spotřebitelského úvěru zakázané a jděte jinam.

Zavolal jsem na telefonní číslo, kde nabízeli úvěry. Po zodpovězení dotazů mi sdělili, že mám úvěr schválený a domluvili si se mnou schůzku v kavárně naproti mé práci. Na schůzce mi však sdělili, že nejdříve musím zaplatit 5.000 Kč, a poté mi bude úvěr přidělen. Bohužel nemám ani těch 5.000 Kč, takže jsem je nemohl zaplatit. Je normální, aby někdo chtěl po člověku, který shání peníze, nejdříve zaplatit za sjednání úvěru?

Pro lidi, kteří se snaží přiživit na bídě jiných, to bohužel normální je. Od února 2013 je zprostředkovatelům zakázáno požadovat platbu za zprostředkování úvěru předem. Zprostředkovatel nesmí požadovat platbu dříve, než Vám předloží výsledky své zprostředkovatelské činnosti, včetně nabídky úvěrové smlouvy nebo odmítnutí poskytnout úvěr ze strany oslovených věřitelů.

Marně obíhám banky s žádostí o úvěr. Pak jsem potkal člověka, který mi nabídl, že za 5.000 na ruku mi úvěr sežene u nebankovní společnosti. Zdráhám se mu peníze dát, i když mi nabízí smlouvu.

Peníze mu určitě nedávejte. Zaprvé, zprostředkovatel po Vás nesmí chtít platbu předem, zadruhé, rozšířený trik těchto osob je, že smlouva, kterou Vám nabízí jako úvěrovou, je jen smlouvou o zprostředkování úvěru. Tu Vám nabídnout musí, ale peníze předem chtít nesmí.

Při sjednání úvěru mne nechali podepsat několik kopií smlouvy, ale ani jednu mi nedali. Po opakovaných žádostech mi poslali „mnou“ podepsanou smlouvu, v níž však jsou jiné, méně výhodné parametry, než které jsem podepisoval. Co mám dělat?

Sdělte věřiteli, že úvěr, který Vám poskytnul, je od počátku úročený ve výši repo sazby České národní banky ke dni uzavření smlouvy o úvěru (od února 2018 0,75 % p. a.) a že věřitel nemá nárok na žádné jiné platby (smluvní úrok, pokuty, poplatky). Pokud Vám věřitel nedal jeden stejnopis smlouvy o úvěru, porušil tak zákonnou povinnost, v důsledku čehož je stanovena sankce (kromě vysoké pokuty od orgánu dohledu) v podobě ztráty nároku na dohodnuté platby, které jsou nahrazeny úrokovou sazbou České národní banky.

Chci si na úvěr koupit ojeté auto. Věřitel požaduje, abych mu zastavil domek, ve kterém bydlím. Je to v pořádku?

Pokud nejde o velmi drahé auto, nebo zchátralou bezcennou stavbu, je věřitelův požadavek pravděpodobně nezákonný. Zákon zakazuje zcela zjevný nepoměr mezi výší úvěru a jeho zajištěním. Otázku, co to je zcela zjevný nepoměr, zda jde o dvojnásobek, trojnásobek, vícenásobek, bude řešena v budoucnu na základě rozhodnutí soudů v příslušných sporech. Je ale zřejmé, že dosavadní praxe, kdy úvěr na 150.000 Kč u nebankovní společnosti byl zajištěn domkem za 2.000.000 Kč, není nadále přípustná.

Marně sháním jako nezaměstnaný delší dobu půjčku a nyní jsem narazil na inzerát, kde nabízejí půjčky i bez potvrzení příjmů.

Věřitel je povinen prověřit u spotřebitele jeho schopnost splácet úvěr. Pokud zjistí, že úvěr spotřebitel není schopen splácet, nesmí mu úvěr za daných podmínek poskytnout. Pokud tedy někdo inzeruje úvěr bez potvrzení o příjmu, porušuje tím zákon nejen v této části, ale nejspíš i v jiných ohledech. Jako spotřebitel byste se měl takovému věřiteli zdaleka vyhnout, pokud nechcete spadnout do dluhové pasti.

V inzertní části novin je mnoho inzerátů na rychlé a levné úvěry. Telefonní čísla uvedená v inzerátech ale často začínají devítkou. Slyšel jsem ale, že volat na číslo začínající devítkou je velmi rizikové.

Čísla začínající devítkou jsou tzv. čísla s vyjádřenou sazbou, kde poslední dvě či tři čísla udávají cenu za minutu nebo poplatek za spojení (např. 99 Kč za minutu nebo 999 Kč za spojení). Používání těchto telefonních čísel je pro účely nabízení, sjednávání a zprostředkování spotřebitelského úvěru zakázáno, neboť lidé, kteří se na podobné telefonní číslo dovolají, obvykle slyší nejprve hlasový automat, pokud vůbec dojde ke spojení s operátorkou, hovor trvá i hodinu, úvěr nedostanou a účet za telefon pak zní na několik tisíc.

Při shánění úvěru mne zprostředkovatel přesvědčil, že pokud si u něj sjednám životní pojištění, budu mít úvěr jistý. Když mi ani po měsíci žádný úvěr nesehnal, životní pojištění jsem vypověděl, a zprostředkovatel po mne vymáhá pokutu za výpověď pojistné smlouvy.

Jedná se o častou praktiku zprostředkovatelů, kteří Vám primárně nechtějí prodat úvěr, na ten Vás jen nalákají, aby Vám prodali drahou a zbytečnou životní pojistku. Občanský zákoník Vám dává právo vypovědět pojistnou smlouvu do tří měsíců od jejího sjednání. Případný zákaz této výpovědi, který by Vám dal zprostředkovatel do smlouvy, by byl posouzen soudem jako neplatný, zvláště v dané situaci.

(Předčasné) splacení, odstoupení od smlouvy

Před 2 lety jsem si vzal 5letý úvěr na vysoké procento, jehož splácení mne dost tíží. Nyní jsem zdědil nějaké peníze. Mohu úvěr předčasně splatit a za jakých podmínek?

Ze zákona máte právo na předčasné splacení úvěru kdykoli po dobu jeho trvání. Můžete předčasně splatit úvěr najednou (úplně), nebo jen zčásti (poslat jednu či více vyšších splátek). Pokud úvěr splácíte jen zčásti, je dobré se s věřitelem domluvit, zda bude mít částečně předčasné splacení za následek snížení pravidelných splátek při stejné délce úvěru, nebo zachování výše splátek při zkrácení délky úvěrů.

 • Za předčasné splacení úvěru na tzv. spotřebu Vám věřitel smí naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady, které nesmí převýšit 1 % z předčasně splacené částky, pokud je doba do konce úvěru delší než 1 rok, nebo 0,5 %, pokud je tato doba kratší.
 • V případě předčasného splacení úvěru na bydlení je věřitel oprávněn Vám naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady na toto předčasné splacení, navíc máte možnost každý rok v období 1 měsíce před výročím tzv. koncem fixace úrokové sazby splatit až 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru zcela zdarma, stejně jako v případě, kdy k předčasnému splacení úvěru na bydlení dochází v důsledku některého ze zákonem uvedených důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc, invalidita dlužníka nebo jeho manžela či (registrovaného) partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet. V případě, že předčasně splácíte úvěr na bydlení v důsledku prodeje nemovitosti, pak po dvou letech trvání úvěru jsou účelně vynaložené náklady věřitele omezeny na maximálně 1 % z předčasně splacené částky, nejvýše však 50.000 Kč.

Předčasným splacením úvěru obvykle ušetříte úroky a další poplatky, které byste jinak platil do konce trvání úvěru. Nicméně někteří věřitelé Vám na základě splátkového kalendáře nejdříve počítají pouze úroky a poplatky, a samotný úvěr (jeho jistinu) začnete splácet třeba až po několika měsících splácení úvěru. V těchto případech předčasným splacením nic neušetříte. Takové jednání lze nicméně považovat za neplatné kvůli obcházení zákona, neboť Vám fakticky znemožňuje využít Vaše právo na předčasné splacení. Pak je třeba obrátit se na soud

Před lety jsem si vzal z nutnosti úvěr, u něhož jsem věděl, že jej nebudu schopen splácet. Říkal jsem i věřiteli, že za nabídnutých podmínek jej splácet nebudu schopen, aby podmínky změnil. Věřitel mi jen řekl, že se vždycky nějak dohodneme, ať podepíšu, nebo jdu. Tak jsem podepsal. Ve smlouvě byl uveden pouze splátkový kalendář a obří sankce za jeho porušení. Nyní ty sankce po mně vymáhá.

Věřitel je ze zákona povinen posoudit Vaši schopnost splácet úvěr za daných podmínek (výše úvěru, doba splatnosti, výše splátek apod.) a úvěr Vám poskytnout pouze a jedině v případě, že jste schopen jej splácet. Jinak je smlouva neplatná. Pokud věřiteli sdělíte, že úvěr nebudete schopen splácet a věřitel tento fakt pomine a úvěr Vám přesto poskytne, nesplnil svoji zákonnou povinnost, smlouva je neplatná, a věřitel navíc může dostat vysokou pokutu.

Pozor! Neplatnost smlouvy znamená, že jste povinen vrátit půjčené peníze, avšak nejste povinen platit smluvní sankce ani smluvní úrok. Pokud po Vás věřitel peníze vymáhá, namítněte u soudu neplatnost smlouvy z důvodu nesprávného provedení posouzení úvěruschopnosti dlužníka.

V mé smlouvě o úvěru není ani zmínky o právu na odstoupení od smlouvy. Mám toto právo ze zákona?

U úvěru jiného než na bydlení máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud smlouva o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení neobsahuje zákonem předepsané náležitosti, mezi něž patří i informace o právu na odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy Vám začne běžet až od okamžiku, kdy jsou všechny chybějící informace ve smlouvě věřitelem doplněny.

Ve smlouvě o úvěru je uvedeno, že v případě odstoupení od smlouvy musí být můj podpis úředně ověřen. Má na to právo?

Vaše odstoupení od smlouvy bude platné, i když Váš podpis nebude úředně ověřen. Stanovením povinnosti ověřit úředně Váš podpis Vám věřitel ztěžuje uplatnění Vašeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy, které ověření podpisu nevyžaduje. Uvedené ustanovení ve smlouvě je proto neplatné.

Koupil jsem si na 5leté splátky nový kuchyňský sporák. Poté, co byl během prvních 2 let 5krát v opravě, pokaždé s jinou závadou, jsem od smlouvy pro množství opakujících se závad odstoupil, přestal platit splátky a čekám, kdy mi přijdou již zaplacené peníze. Místo toho jsem dostal od věřitele upomínku kvůli nezaplaceným splátkám.

V případě vázaného spotřebitelského úvěru (úvěr je poskytnut na koupi konkrétního zboží nebo služby) dochází s odstoupení od kupní smlouvy též k zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru. O tom, že jste odstoupil od kupní smlouvy, musíte ze zákona věřitele informovat, jinak se to nedozví.

Koupil jsem si přes internet na úvěr lednici, kterou jsem však během týdne vrátil, protože mi nevyhovovala. Stálo mne to další peníze za kurýra, na vrácení peněz čekám a věřitel chce peníze zpět.

Pokud jste zboží koupil přes internet (prostředek komunikace na dálku) nebo od podomního obchodníka (tedy mimo obchodní prostory prodejce), od smlouvy jste odstoupil a zboží vrátil, nejste povinen vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než Vám obchodník vrátí kupní cenu.

Možná řešení problémů se splácením

Přišel jsem o práci a nemám na splácení úvěru.

Začněte urychleně jednat s věřitelem o možnosti upravit splátkový kalendář tak, aby se Vaše splátky úvěru snížily na částku, kterou jste schopen splácet. Tím se zároveň prodlouží doba splácení.

Dlužím, kam se podívám, a začínají mne nahánět exekutoři, protože nestíhám splácet.

Pokud máte více věřitelů a nezvládáte splácet své dluhy, přestože máte pravidelný příjem, nebo majetek, který můžete prodat, můžete se pokusit o oddlužení podle insolvenčního zákona. Jde o soudem řízený proces, během kterého musíte buďto jednorázově prodejem majetku, nebo v pravidelných splátkách během 5 let zaplatit minimálně 30 % všech dluhů. Pokud podmínky nesplníte, je na Váš majetek vyhlášen konkurz, tj. prodá se Veškerý Váš majetek a v případě zbylého nesplaceného dluhu mohou pokračovat exekuce. Více si přečtete o oddlužení zde.

Další možností je tzv. konsolidace dluhů. Jde o nahrazení více dluhů jedním dluhem a více věřitelů jedním věřitelem. Také se jí říká refinancování. Při konsolidaci dluhů může nový věřitel zaplatit staré dluhy za dlužníka nebo může dlužníku poskytnout úvěr v takové výši, z níž dlužník sám zaplatí svým starým věřitelům své dluhy. Při konsolidaci dluhů dochází k předčasnému splacení původních úvěrů, a ty jsou nahrazeny konsolidovaným úvěrem. Důležité je při konsolidaci dluhů dohodnout takovou výši splátek, kterou jste schopni splácet. Kvůli nižším měsíčním splátkám však dochází k prodloužení doby úvěru – splácíte déle. Splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni splácet. V opačném případě spadnete kvůli sankcím za prodlení opět do dluhové spirály. Konsolidací dluhů však současně přicházíte o možnost žádat o tzv. oddlužení, jehož podmínkou je mít více než jednoho věřitele.

Zaujal mne inzerát, ve kterém se inzeruje pomoc dlužníkům, nabízejí tzv. konsolidaci dluhů. Když jsem tam volal, abych se zeptal, v čem to spočívá, řekli mi, že budou mé dluhy za mne spravovat, převezmou místo mne splácení dluhů mým věřitelům.

Sdružování jednotlivých splátek věřitelům a jejich přeposílání není konsolidací dluhů. Nabídka může pomoci tomu, kdo je zapomnětlivý a není schopen si splácení zorganizovat. Není to však zadarmo. Buďto pak platíte více, než jste platili dosud (poplatek nové společnosti za „pomoc“), nebo si tato společnost svoji provizi strhává z Vašich splátek. Pak ale zákonitě platí Vašim věřitelům méně, než máte splácet a Vy máte velký problém – dostáváte se do prodlení se splácením dluhu, neboť platíte méně, než máte. Na konci pak na Vás čeká exekutor.

Konsolidace dluhů spočívá v nahrazení více dluhů jedním dluhem a více věřitelů jedním věřitelem. Také se jí říká refinancování. Při konsolidaci dluhů může nový věřitel zaplatit staré dluhy za dlužníka nebo může dlužníku poskytnout úvěr v takové výši, z níž dlužník sám zaplatí svým starým věřitelům své dluhy. Při konsolidaci dluhů dochází k předčasnému splacení původních úvěrů, a ty jsou nahrazeny konsolidovaným úvěrem. Důležité je při konsolidaci dluhů dohodnout takovou výši splátek, kterou jste schopni splácet. Kvůli nižším měsíčním splátkám však dochází k prodloužení doby úvěru – splácíte déle. Splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni splácet. V opačném případě spadnete kvůli sankcím za prodlení opět do dluhové spirály.

Uvažuji o oddlužení. Našel jsem inzerát, kde mi nabízejí, že za mne oddlužení vyřídí.

Přečtěte si dobře podmínky a rizika oddlužení zde. Na trhu se objevilo mnoho subjektů, které inzerují, že Vám za 20.000 Kč dlužníku zajistí oddlužení. Jejich „pomoc“ však může velmi uškodit. Pokud předem neposoudí, zda splňujete podmínky pro oddlužení a zda vůbec jste schopen v horizontu 5 let podmínky oddlužení splnit, podají často Vašim jménem vadně vyplněný návrh, a následně je prohlášen konkurz místo oddlužení.

Konkurz znamená prodej veškerého majetku dlužníka v dražbě s tím, že exekuce v případě nesplacených dluhů mohou dále pokračovat.

Zdarma a kvalitně poskytují služby v oblasti oddlužení neziskové organizace, zárukou kvality by měli být i advokáti, kteří uvedené služby poskytují za často mnohem nižší honorář než oddlužovací agentury.


Bližší informace o spotřebitelském úvěru najdete v části spotřebitelský úvěr.

Bližší informace o úvěrech najdete v části úvěry.