Cena ministra

Zvláštní cena ministra financí se uděluje každoročně týmu žáků a studentů za příspěvek na zadané téma z oblasti financí. Je oceněním aktivního přístupu, se kterým se věnují zvyšování finanční gramotnosti.

ilustrace

O ceně

Zvláštní cena ministra financí se udílí od roku 2021 při příležitosti vyhlášení výsledků Soutěže Finanční gramotnost. V rámci této soutěže je týmům žáků zadáno zpracování projektu na vybrané finanční téma. Ministr financí oceňuje projekt, který ho zaujal z hlediska obsahu, originality zpracování a jeho kreativní prezentace. Vítězný tým obdrží diplom a je pozván na prohlídku Ministerstva financí, během níž se osobně se setká s ministrem a obdrží drobné dárky.