Důchody

Informace k penzijnímu systému v České republice - základní informace, státní průběžně financovaný systém (I. pilíř), důchodové spoření (II. pilíř), penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř).

ilustrace

Základní informace

Od ledna 2013 se penzijní systém v České republice sestává ze tří pilířů. Kromě povinného I. pilíře mohou lidé vstupovat do II. penzijního pilíře – důchodového spoření - a také reformovaného III. penzijního pilíře – doplňkového penzijního spoření.

Důchodové spoření (ukončení)

Důchodové spoření (II. pilíř) spočívá v tom, že si účastník spoří 5 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) na individuálním účtu u penzijní společnosti v důchodových fondech, kde jsou prostředky spravovány podle jím zvolené strategie.