Peníze a účty

Informace k tématu peníze a účty - hotovostní peníze - bankovky a mince, bezhotovostní peníze, platební prostředky, platební styk – oběh peněz, směna měn, směnárenská činnost, vklady, účty a jejich druhy, zákonná opatření proti praní špinavých peněz.

ilustrace

Bankovky a mince

Peníze jsou vše, co je všeobecně přijímáno jako prostředek placení a směny. V dnešní době téměř každý stát vydává vlastní peníze ve formě bankovek a mincí. U nás jsou to české koruny, které existují v nominálních (neboli zobrazených, napsaných) hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 (mince), 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 Kč (bankovky). Platné jsou pouze bankovky a mince vydané Českou národní bankou. Oběh hotovostních peněz se řídí zákonem o oběhu bankovek a mincí.

Bezhotovostní peníze

Bezhotovostní peníze jsou peníze ve formě záznamů na účtech v bankách. Tedy přichází-li vám výplata na váš běžný účet (je vám připsána ve formě kreditního záznamu na účet), je tato výplata bezhotovostními penězi. Jakým způsobem se tedy ke svým penězům “dostanete” – jaké jsou platební prostředky?

Oběh peněz

Platební styk znamená převod peněz mezi plátcem (tedy tím, kdo platí za zboží a služby, něco kupuje) a příjemcem (tedy tím, kdo prodává zboží a služby a peníze dostává), dělíme ho na hotovostní a bezhotovostní. Hotovostní platební styk znamená fyzické předání peněz (hotovostních) z ruky do ruky. Bezhotovostní platební styk je o něco složitější a provádí se pomocí zápisů na bankovních účtech (tedy nároku příjemce na příslušný obnos peněz). Nejčastěji je spojen s běžným účtem, přes který jsou prováděny jednotlivé transakce.

Cizí měny

Směnárenskou činností je nákup a prodej hotovostních cizích měn (tzv. valut). Nákup valut probíhá, když si jdete koupit eura nebo dolary, prodej pak, když eura či dolary prodáváte. Ale pozor, z pohledu směnárny je to naopak – kurz označený jako “nákup” je pro vás prodej valut a kurz označený jako “prodej” je pro vás nákup valut.

Účty

Vklady lze dělit zejména podle toho, zda je možno s penězi kdykoli disponovat či nikoli. Základními typy bankovních vkladových produktů jsou běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad s výpovědní lhůtou a bez ní, revolvingový termínovaný vklad. Zvláštním typem vkladového produktu kombinovaného s možností úvěru je stavební spoření.

Praní špinavých peněz

Praním špinavých peněz se rozumí zařazení peněz z určité nelegální činnosti (např. z prodeje drog, nelegálních zbraní, krádeže) zpátky do běžného oběhu peněz a tím jejich zlegalizování. Obvykle se provádí přes banky, kam se snaží osoba, která danou nelegální činnost spáchala (často prostřednictvím jiné osoby), peníze uložit a poté chce těmito penězi běžně platit za zboží a služby. Druhým způsobem snahy o zlegalizování peněz je placení v hotovosti.