Pro odborníky

Informace pro odborníky týkající se finančního vzdělávání - kde se vzdělat, finanční vzdělávání na školách, měření úrovně finanční gramotnosti, strategické dokumenty, legislativa.

ilustrace

Strategické dokumenty

Cílem Národní strategie je vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky.