OECD

Informace k problematice OECD k tématu finanční gramotnosti.

ilustrace

Základní informace

Základní informace a vybrané odkazy k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní síti finančního vzdělávání (INFE).

Ochrana spotřebitele na finančním trhu

Vybrané odkazy na vztah finančního vzdělávání s ochranou spotřebitele na finančním trhu, principy, efektivní přístupy k ochraně spotřebitele, stárnutí populace, ochranu osobních dat a opatření v reakci na pandemii covid.

Digitalizace

Vybrané odkazy k digitalizaci finančních trhů, změně v chování spotřebitelů, digitální finanční inkluzi a digitálním způsobům šíření finančního vzdělávání.