Finanční vzdělávání na školách

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Logo RVPPro učitele – kde najít praktické informace?

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

O povinném finančním vzdělávání ve školách bylo rozhodnuto vládou při přijetí usnesení o zlepšení podmínek v bankovním sektoru (.PDF, 31 kB). Na základě tohoto usnesení byl v prosinci 2007 vydán dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (.PDF, 197 kB), který společně připravily Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Počáteční (školní) finanční vzdělávání se stalo jedním z pilířů Národní strategie finančního vzdělávání a pokrývá povinnou výuku na základních a středních školách. Systém budování stanovuje role jednotlivých subjektů na poli počátečního vzdělávání a vymezuje základní kroky v rámci zajištění finančního vzdělávání.

Nedílnou součástí jsou Standardy finanční gramotnosti (.PDF, 103 kB), které stanovují cílovou úroveň finanční gramotnosti pro každý ze stupňů vzdělání. Stupeň finanční gramotnosti stanovený ve Standardech pro poslední ročník střední školy se zároveň považuje za stupeň finanční gramotnosti dospělého spotřebitele.

Standardy finanční gramotnosti byly zapracovány do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a do rámcových vzdělávacích programů všech oborů středního vzdělávání (gymnázia, ostatní střední školy). Od září 2013 tak má Česká republika finanční vzdělávání pro žáky a studenty základních a středních škol povinné.

Další odkazy: