Aktuality

Aktuality z oblasti finančního vzdělávání. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Ilustrační obrázek - Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

Vydáno

Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

Dne 28. 11. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/ 2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES (DMFS). Vaše podněty zasílejte prosím prostřednictvím přiloženého formuláře do 5. 4. 2024.

Vydáno

Konzultace - nová směrnice o spotřebitelském úvěru

Dne 30. 10. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 2008/48/ES (CCD2).

Vydáno

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku k pravidlům na ochranu retailových investorů

Legislativní balíček (Retail investment package, RIP) navazuje na konzultaci probíhající v letech 2021–2022, jejímž účelem bylo identifikovat možnosti posílení poptávky evropských retailových zákazníků po investičních službách a hledat cesty k efektivnější ochraně investorů v době digitalizace a závazků týkajících se udržitelného rozvoje ekonomik vnitřního trhu.