Úvěry

Informace k tématu úvěry - základní pojmy, druhy úvěrů, přehled vybraných právních předpisů k regulaci úvěrů. Informace ke spotřebitelskému a k hypotéčnímu úvěru.

ilustrace

Základní informace

Úvěrem obecně je právo použít cizí peněžní prostředky pro vlastní potřebu s povinností je v určité lhůtě vrátit a zaplatit za toto právo odměnu (úrok). Pokud si člověk vezme úvěr, vznikne mu dluh a stane se z něj dlužník. Dluh je dosud nesplněná povinnost něco udělat, nebo něco zaplatit. Dluh v sobě zahrnuje jistinu úvěru (částku, která byla věřitelem poskytnuta/půjčena) a jeho příslušenství (odměnu věřitele za to, že peníze poskytnul). Příslušenstvím jsou zejména úroky, ale také jiné poplatky (např. za poskytnutí úvěru, sepsání smlouvy, vedení úvěrového účtu).

Právní rámce

Tato část obsahuje přehled vybraných právních předpisů ČR a EU vztahující se přímo k regulaci úvěrů. Uvedená znění právních předpisů a dalších legislativních aktů jsou zněním pro informaci. Jejich autentická znění lze nalézt ve Sbírce zákonů České republiky, Úředním věstníku Evropské unie nebo Věstníku České národní banky.

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelským úvěrem je podle zákona odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená podnikatelem člověku (spotřebiteli). Spotřebitelem může být i člověk, který pracuje na živnostenský list, pokud si úvěr bere pro svou osobní potřebu a nikoli pro účely podnikání. Spotřebitelským úvěrem je např. finanční leasing (automobil nakoupí leasingová společnost, která jej pronajme uživateli; uživatel se o auto stará jako o vlastní a po určité době pronájmu si ho smí odkoupit).