Digitalizace

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Vybrané odkazy k digitalizaci finančních trhů, změně v chování spotřebitelů, digitální finanční inkluzi a digitálním způsobům šíření finančního vzdělávání