Bankovky a mince

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 30. 3. 2017
  • Hotovostní peníze – bankovky a mince; Podezřelé bankovky a mince
  • Aktualizace obsahu

Hotovostní peníze - bankovky a mince

Peníze jsou vše, co je všeobecně přijímáno jako prostředek placení a směny. V dnešní době téměř každý stát vydává vlastní peníze ve formě bankovek a mincí. U nás jsou to české koruny, které existují v nominálních (neboli zobrazených, napsaných) hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 (mince), 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 Kč (bankovky). Platné jsou pouze bankovky a mince vydané Českou národní bankou.

Oběh hotovostních peněz se řídí zákonem o oběhu bankovek a mincí. Tam je popsáno, kdo je povinen bankovky a mince přijímat a jak moc mohou být poškozeny, aby mohly být přijímány, za jakých okolností lze zadržet bankovky a mince podezřelé z padělání apod. V souvisejících vyhláškách je popsáno, jak bankovky a mince vypadají a jaké mají ochranné prvky.

Bankovka může být opotřebena oběhem (je např. odřená, ušpiněná nebo pomačkaná). Takovou bankovkou můžete běžně platit, ale dostane-li ji do ruky např. banka, vrací ji České národní bance a ta ji nahradí novou bankovkou.

Dále může být standardně poškozená. Takovou bankovku Vám můžou v obchodě odmítnout. Nemůže ji odmítnout např. směnárník a banka, pokud je bankovka celá (nechybí žádná část bankovky a skládá se nejvíce ze dvou částí) či pokud je celistvá (je v jednom kuse a celková plocha tvoří více než 50 % bankovky). Banka či směnárník takovou bankovku vrací České národní bance, která za ni vydá novou bankovku.

Bankovka může být také nestandardně poškozená (tj. např. chybí více než 50 % bankovky), takovou bankovku Vám mohou odmítnout všude, banka ji zadrží a vrací České národní bance, která za ni ani nevydá náhradu, tedy ani Vy za ni v bance nedostanete jako náhradu jinou bankovku.

Jenom výjimečně lze na základně individuální žádosti podané České národní bance získat náhradu i za nestandardně poškozenou bankovku (např. jestliže byla poškozena při živelní pohromě nebo při trestném činu).

Totéž platí i pro mince.

Ukázky poškozených a opotřebovaných bankovek a mincí včetně popisu toho, co v kterém případě dělá který subjekt.

České bankovky a mince je povinen přijmout každý bez omezení, kromě:

  • bankovek a mincí prohlášených Českou národní bankou za neplatné (např. papírové padesátikoruny, padesátihaléře),
  • více než 50 ks mincí najednou (ty musí přijmout pouze banky a Česká národní banka, ale bývá to za poplatek).

Povinnost přijmout jakékoli české bankovky a mince však neznamená, že obchodník přijímající platbu v hotovosti musí mít tzv. nazpět. Je věcí toho, kdo platí, aby si opatřil odpovídající bankovky a mince, nebo aby se s obchodníkem na vrácení rozdílu dohodl.

Neplatné bankovky a mince bývají po určitou dobu po prohlášení za neplatné vyměňovány v bankách a v České národní bance. V současné době lze na pobočkách České národní banky vyměnit tyto neplatné bankovky a mince:

  • bankovka 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 5000 Kč z roku 1993 do odvolání.

Podezřelé bankovky a mince

Každý může odmítnout přijmout bankovky a mince, u kterých existuje podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (tzv. podezřelé bankovky). Jakákoli právnická osoba, provozovatel kasina nebo směnárník, pokud má podezření, že bankovky nebo mince jsou podezřelé, je zadrží (bez náhrady), předá je České národní bance a identifikuje osobu, která je měla u sebe. Této osobě vystaví potvrzení o zadržení podezřelých bankovek a/nebo mincí, její kopii předá České národní bance a Policii ČR. Věc pak mohou dále šetřit orgány činné v trestním řízení. Česká národní banka vydala aplikaci, která vám pomůže rozpoznat padělanou bankovku.

Trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz

Trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na 2 roky tomu, kdo úmyslně nakládá s penězi jako s pravými, přestože jsou padělané nebo pozměněné. Proto pokud objevíte podezřelou bankovku u sebe, vždy ji odneste do banky, na Policii ČR nebo do České národní banky, nikdy se s ní nepokoušejte platit!

Zpracování bankovek a mincí

Zpracováním bankovek a mincí se rozumí roztřídění, kontrola počtu, kontrola platnosti a pravosti a roztřídění na bankovky a mince vhodné a nevhodné pro další oběh. Provádět toto zpracování pro jiné subjekty mohou pouze:

  • banky nebo družstevní záložny,
  • zpracovatel tuzemských bankovek a mincí na základě povolení České národní banky (tj. nově zavedený podnikatelský subjekt – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, která pro banky, obchodníky a jiné subjekty může třídit peníze, plnit bankomaty a jinak zacházet s hotovostí.).