Důchodové spoření (ukončení)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 12. 2. 2018
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

II. PILÍŘ – Důchodové spoření (ukončení)

Jak důchodové spoření fungovalo

Účast ve II. pilíři vznikla na základě registrace smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv, který vede Specializovaný finanční úřad. Účastník důchodového spoření byl povinen platit pojistné na důchodové spoření. Úhradu důchodového spoření za zaměstnance prováděl zaměstnavatel, kterému bylo nutné účast na důchodovém spoření nahlásit.

Sazba pojistného na důchodové spoření byla 5 % z vyměřovacího základu (tzn. z hrubé mzdy). Účastníkovi se při účasti na důchodovém spoření (II. pilíři) o 3 procentní body snížilo pojistné na důchodové pojištění (tedy to, co platí na I. pilíř, z 28 % na 25 %). K těmto 3 % účastník přidal 2 % ze své hrubé mzdy, tedy celkem 5 %, a tyto prostředky byly převedeny na individuální účet účastníka u penzijní společnosti. Ta spravovala prostředky důchodových fondů podle strategie zvolené účastníkem. Celkově účastník důchodového spoření odváděl na své důchodové zabezpečení o 2 procentní body více než v případě neúčasti ve II. pilíři. Zároveň to znamená, že účastník II. pilíře snížil o 3 procentní body odvod do I. pilíře, tudíž mu měla být adekvátně krácena procentní výměra státního důchodu z I. pilíře.

Zákon o důchodovém spoření z 1.7.2015 v souladu se záměrem vlády ukončil systém důchodového spoření a zakázal vstup nových účastníků do systému tzv. II. pilíře.

V průběhu roku 2016 probíhal proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů. Prostředky naspořené ve II. pilíři byly jeho zhruba 85.000 účastníkům ke konci roku 2016 postupně vyplaceny podle jejich volby. Výplata byla osvobozena od daně z příjmů.

Po zrušení II. pilíře

Pokud účastník nesdělil penzijní společnosti svou preferenci způsobu výplaty prostředků, byly převedeny na osobní daňový účet účastníka u finanční správy, kde budou prostředky k dispozici (nebude-li mít nedoplatky na daních). O tyto prostředky (pokud nebyly použity na úhradu nedoplatku na daních) musí účastník požádat do konce roku 2023 finanční úřad, který má na jejich vrácení 30 dní.

Účastníci byli také upozorněni na možnost použít vyplacené prostředky z II. pilíře k doplacení rozdílu pojistného důchodového pojištění v I. pilíři tak, aby byla zachována procentní výměra státního důchodu a nedošlo ke krácení sazby při jeho výpočtu. Výše rozdílu byla účastníkovi sdělena na základě žádosti adresované Okresní správě sociálního zabezpečení na formuláři a jeho příloze předepsanými Českou správou sociálního zabezpečení. Žádost bylo nutné podat do 30.6.2017 a uhradit částku rozdílu do 29.12.2017.

II. pilíř v datech

 • leden 2013 - lidé měli možnost dobrovolně vstoupit do II. (fondového) pilíře, poté v něm musí zůstat až do okamžiku vzniku nároku na důchod z I. pilíře; nabídky využilo 85.119 lidí
 • listopad 2014 - vláda schválila způsob ukončení důchodového spoření
 • červenec 2015 - zákaz vstupu nových účastníků do systému důchodového spoření
 • prosinec 2015 – schválen zákon o ukončení důchodového spoření
 • od ledna 2016 – se již neplatí pojistné na důchodové spoření, nicméně povinnost zaplatit pojistné vztahující se k předchozím obdobím účasti trvá
 • březen 2016 - penzijní společnosti doručily účastníkům důchodového spoření informaci o ukončení II. pilíře; obsahem dopisu jsou informace o následném postupu při ukončení důchodového spoření
 • červenec 2016 - zrušení důchodových fondů, jejich vstup do likvidace
 • do konce září 2016 - účastníci informovali penzijní společnost o vybraném způsobu vyplacení svých prostředků z II. pilíře
 • 15. října – 31. prosince 2016 - výplata prostředků z II. pilíře účastníkům; případný zbytek prostředků byl převeden finanční správě na osobní daňový účet účastníka
 • do konce června 2017 - bylo možno požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vyčíslení doplatku pojistného na důchodové pojištění (I. pilíř)
 • do 29. prosince 2017 - bylo možné zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění tak, aby byla zachována procentní výměra státního důchodu (I. pilíře) a nedošlo ke krácení sazby při výpočtu státního důchodu
 • do konce roku 2023 je nutné požádat finanční úřad o prostředky z II. pilíře vedené na osobním účtu účastníka