Zvláštní cena ministra financí - rok 2021

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Zvláštní cena ministra financí pro rok 2021 byla udělena za zpracování projektu „Finanční gramotnost – jak učit na základní škole?“ týmu žáků třídy 4.B ZŠ Emy Destinové z Českých Budějovic ve složení Eliška Moravcová, Lukáš Chládek, Tereza Flašková a jejich učitelky Ivany Křikavové

Příspěvek nadchl jak po stránce obsahové, tak zahrnutím finančního vzdělávání do většiny předmětů, ale i originálním a kreativním zpracováním. Navržený projekt ukazuje, že finanční vzdělávání může být nejen poutavé a zábavné, ale že taky může pomáhat našemu okolí, protože vítězný tým navrhl výtěžek z jimi simulované hry věnovat na charitu.

Dokumenty ke stažení