Spory

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 21. 12. 2017
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu - oprava odkazu

Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, je třeba ji co nejdříve řešit přímo s institucí, se kterou jste si finanční službu/produkt sjednali. Více o reklamacích a stížnostech přímo u finanční instituce naleznete v části reklamace.

Mimosoudní řešení sporů je rychlejší, levnější a méně formální. Patří mezi ně:

  • rozhodčí řízení – od 1.12.2016 není možné rozhodčí smlouvy ve sporech ze spotřebitelských smluv uzavírat. Jestliže jste před prosincem 2016 rozhodčí doložku uzavřeli, nic Vám nebrání obrátit se s návrhem na zahájení řízení na finančního arbitra; Musíte tak ale učinit dříve, než je zahájeno rozhodčí řízení,
  • mediace – nový způsob řešení sporů, jejímž smyslem je, aby se protistrany za asistence mediátora společně dobraly ke kompromisu.

Máte samozřejmě také možnost domáhat se svých práv u soudu. Ale pozor, vždy je třeba dobře zvážit, jestli Vám to doslova stojí za to, protože soudní řízení se může táhnout léta a pěkně se Vám prodražit.

V jakémkoli druhu sporu můžete využít zpravidla zdarma občanských a i jiných poraden.