Tipy a návody – finanční vzdělávání

Tipy a návody k tématu finančního vzdělávání.

ilustrace

Finanční arbitr (FA)

Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporu. Vaší stížností či podnětem upozorníte ČOI či ČNB na nepřípustné jednání dohlíženého subjektu.

Dohled

Pomocí zákonem určených orgánů se sledují subjekty, u kterých to zákon přikazuje (například Česká národní banka dohlíží zprostředkovatele pojištění), a kontroluje se, zda tyto subjekty dodržují povinnosti podle zákona.

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je smlouva, kterou se zbavujete práva na řízení před soudem a souhlasíte s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce.

Oddlužení (osobní bankrot)

Oddlužení (osobní bankrot) je soudem řízený proces na základě insolvenčního zákona, který vyžaduje dosti vysoký stupeň právních znalostí a především posouzení toho, zda dokážete splnit podmínky oddlužení.

Stavební spoření

Stavební spoření je typem spoření. Vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku.

Platební karty

Platební karty jsou nástroje určené k bezhotovostním platbám, které jsou nejčastěji vydávány fyzickým i právnickým osobám bankou.

Pojištění

Pojištění lze charakterizovat jako způsob přenesení rizika vzniku nahodilých (tzv. škodních) událostí, které vedou k újmě na majetku, životu či zdraví, z osoby, která je těmto rizikům vystavena (tzv. pojištěného) na specializovanou osobu/instituci, která je ochotna je za úplatu přenést na sebe a v případě jejich nastání pak také poskytnout plnění (tzv. pojistitel - pojišťovna).

Investice

Investice jsou nástrojem pro řešení situace, ve které máme vyšší zdroje, než jaké zrovna potřebujeme (tj. pro stav finančního přebytku). V šiřším slova smyslu se jedná o jakoukoli formu tzv. odložené spotřeby.

Ztráta občanského průkazu

V případě, že ztratíte občanský průkaz nebo Vám ho někdo ukradne, neváhejte a nahlaste tuto skutečnost na obecním nebo městském úřadě v místě Vašeho bydliště nebo na policii.