Ztráta občanského průkazu

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

V případě, že ztratíte občanský průkaz nebo Vám ho někdo ukradne, neváhejte a nahlaste tuto skutečnost na obecním nebo městském úřadě v místě Vašeho bydliště nebo na policii. Pověřený pracovník zapíše číslo Vašeho občanského průkazu do celostátní elektronické databáze neplatných dokladů. Databázi vede Ministerstvo vnitra a je veřejně dostupná. Tím se Váš průkaz stane neplatným.

Poté, co ztrátu nahlásíte, obdržíte potvrzení o ztrátě občanského průkazu, který obsahuje Vaše jméno, adresu, rodné číslo a číslo ztraceného průkazu. O nový občanský průkaz si musíte zažádat do 15 dnů.

Pokud ztrátu nenahlásíte a průkaz najde někdo s nepoctivými úmysly, může jej zneužít např. tak, že si na Vaše jméno a Váš průkaz vezme půjčku.

Pokud je Váš průkaz veden v databázi neplatných dokladů a Vy jej najdete, bohužel je i nadále neplatný a je nutné tento doklad odevzdat na policii nebo obecním či městském úřadě. Nikdy ho nepoužívejte.