Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: JAK SE CHOVÁME NA FINANČNÍM TRHU?

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme osmý díl seriálu, ve kterém si shrneme, jaké mají Češi postoje k penězům a finančním záležitostem a jak se na finančním trhu chovají.

Finanční gramotnost jsou nejen znalosti, ale hlavně životní postoje, žebříček hodnot a zodpovědné chování. Finančně gramotný člověk je tak schopný čelit nástrahám finančního trhu a zabezpečit sebe a svou rodinu v různých životních situacích (studium, ztráta zaměstnání, svatba, zajištění bydlení, narození dítěte, spoření na vzdělání dětí, zabezpečení se na stáří). Co se týče postojů, neexistují správné a špatné odpovědi. Dá se jen říci, které z nich jsou více či méně zodpovědné.

Rady a tipy:

 1. sestavujte si rozpočet, hledejte možnosti snižování výdajů a zvyšování příjmů a tvořte si rezervu
 2. důkladně čtěte, co podepisujete; pokud něčemu nerozumíte, nepodepisujte (žádnou smlouvu nemusíte podepsat hned, vše si důkladně promyslete)
 3. uvědomte si, že vám nikdo nedá nic zadarmo – za potenciálně výhodnou nabídku vždy (draze) zaplatíte
 4. pokud spoříte nebo investujete, rozložte své úspory mezi různé produkty více finančních institucí
 5. existuje rozdíl mezi „chci“ a „potřebuji“:
  1. nepořizujte na úvěr věci, které nutně nepotřebujete
  2. věci, které chcete, a nemáte na ně, si můžete koupit, až si naspoříte
 6. při výběru úvěru zvažujte výši měsíční splátky, nákladovost (RPSN, tj. roční procentní sazbu nákladů) a celkově zaplacenou částku za celou dobu trvání úvěru
 7. plaťte všechny své závazky řádně (= v plné výši) a včas, aby se Vám vyhnuly případné problémy s věřiteli nebo dokonce exekuce
 8. neplaťte splátku dluhu dalším úvěrem – je to cesta do dluhové pasti a k exekuci
 9. neručte za dluhy jiných – vždy se může něco stát, přátelství skončí, ale dluhy Vám zůstanou
 10. další rady a tipy najdete zde

Výsledky:

Povědomí o dluzích

 • 14 % lidí si myslí, že jejich partneři nevědí o celkových dluzích domácnosti
  • přehled mají osoby středního věku, lidé se spíše vyššími příjmy
  • odpověď „ne“ volili především muži; to znamená, že ženy často nevědí o plné výši zadlužení domácností
Graf - Povědomí o dluzích
Povědomí o dluzích (2015, v %) ( % osob)
Ano 82
Ne 14
Bez odpovědnosti 4


Finanční pomoc příteli

  • 40 % lidí by pomohlo příteli se splácením dluhu, zejména osoby s vysokými příjmy
   • 76 % z nich by půjčilo peníze
   • 10 % z nich by mu poradili nebo doporučili např. nějakého poradce
Graf - Pomoc příteli se splácením dluhů
Pomoc příteli se splácením dluhů (2015, v %) (% osob)
Ano, pomohli 40
Ne, nepomohli 35
Neví 23
Bez odpovědi 2


Placení účtů

 • 81 % lidí tvrdí, že platí účty včas

Graf - Včasná úhrada účtů
Včasná úhrada účtů (2015, v %) (% osob)
Zcela souhlasí 54
Souhlasí 27
Neutrální postoj 11
Nesouhlasí 5
Zcela nesouhlasí 1
Neví 1
Odmítl odpovědět 1

Můžu si to dovolit?

 • 76 % dospělých údajně zvažuje, zda si mohou dovolit věc, kterou chtějí koupit
Graf - Zvažování nákupu
Zvažování nákupu (2015, v %) (% osob)
Zcela souhlasí 41
Souhlasí 35
Neutrální postoj 19
Nesouhlasí 5
Zcela nesouhlasí 0
Neví 0
Odmítl odpovědět 0


Finance v domácnostech

 • 75 % lidí se domnívá, že ovládá své finance

Graf - Peníze pod kontrolou
Peníze pod kontrolou (2015, v %) (% osob)
Zcela souhlasí 37
Souhlasí 38
Neutrální postoj 17
Nesouhlasí 6
Zcela nesouhlasí 2
Neví 0
Odmítl odpovědět 0

 • 30 % osob je spokojených se svou finanční situací
 • třetina lidí si není jistá svou spokojeností
 • 36 % Čechů není spokojených se svými financemi
Graf - Spokojenost se svou současnou finanční situací
Spokojenost se svou současnou finanční situací (2015, v %) (% osob)
Zcela souhlasí 6
Souhlasí 24
Neutrální postoj 33
Nesouhlasí 20
Zcela nesouhlasí 16
Neví 0
Odmítl odpovědět 0

 • 69 % osob nevnímá své dluhy jako velké
 • 11 % lidí má podle svého názoru příliš velké dluhy
Graf - Příliš velké dluhy
Příliš velké dluhy (2015, v %) (% osob)
Zcela souhlasí 3
Souhlasí 8
Neutrální postoj 17
Nesouhlasí 21
Zcela nesouhlasí 48
Neví 1
Odmítl odpovědět 2

 • 39 % lidí tvrdí, že si stanovují dlouhodobé finanční cíle a usiluje o jejich dosažení
Graf - Dlouhodobé cíle
Dlouhodobé cíle (2015, v %) (% osob)
Zcela souhlasí 14
Souhlasí 25
Neutrální postoj 28
Nesouhlasí 18
Zcela nesouhlasí 12
Neví 2
Odmítl odpovědět 1


Náhodný zisk

 • v případě náhodné výhry ve výši 25.000 Kč by:
  • 51 % osob spořilo nebo investovalo; jedná se zejména o lidi středního věku, živnostníky, osoby s vyšším vzděláním, lidi s vysokými příjmy
  • 15 % lidí by výhru použilo na splacení dluhů
  • 31 % lidí by jelo na dovolenou, 21 % by nakoupilo elektroniku nebo oblečení a 11 % lidí by je použilo na oslavu
   • k utrácení jsou náchylnější spíše studenti, ženy, lidé mladší 29 let
  • 2 % respondentů by dalo část výhry na charitu
Graf - Nakládání s náhodným ziskem
Nakládání s náhodným ziskem (2015, v %) (% osob)
Spořící účet Spoření na důchod Investice Splácení dluhů Dovolená Nákupy Oslava Charita Neví Bez odpovědi
% osob 30 11 10 15 31 21 11 2 4 1


Investice

 • 72 % lidí si správně uvědomuje, že k nabídce na vysoký výdělek se váže vysoká pravděpodobnost ztráty nemalé sumy peněz
Graf - Výnos a riziko
Výnos a riziko (2015, v %) (% osob)
Správná 72
Chybná 18
Neví 9
Bez odpovědi 1

 • 69 % dospělých si správně uvědomuje, že je dobré rozložit své investice na více míst
Graf - Diverzifikace rizika
Diverzifikace rizika (2015, v %) (% osob)
Správná 69
Chybná 23
Neví 7
Bez odpovědi 1

Další díly seriálu: