Měření finanční gramotnosti 2015: Kompletní výsledky

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat pro MF uskutečnila společnost ppm factum.

Přinášíme devátý, poslední, díl seriálu, ve kterém jsme postupně zveřejňovali výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes si shrneme, jak na tom Češi jsou s ohledem na různé demografické ukazatele. Tímto také publikujeme zprávu s kompletními výsledky měření.

Na podzim tohoto roku očekáváme vydání souhrnné zprávy OECD, v níž se dozvíme porovnání výsledků České republiky s ostatními zeměmi, které se dotazování účastnily. Zprávu poté zveřejníme na portálu „Proč se finančně vzdělávat?“

Související informace:

Výsledky měření:

Zásadní zjištění

 1. dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně
  1. ekonomicky zodpovědný člověk je zjednodušeně ten, který lépe využívá finanční produkty, využívá svá práva a zodpovědněji se rozhoduje ve světě financí
  2. pouze 6 % obyvatel vykázalo vysokou úroveň ekonomické zodpovědnosti
 2. 57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet
  1. jedná se bohužel o nárůst oproti roku 2010, kdy rozpočet nesestavovalo 48 % domácností
 3. 37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti
  1. 31 % lidí by hledalo novou práci či brigádu
  2. 12 % občanů by využilo úspory, něco by prodali či by omezili výdaje
 4. aktivně nespoří 19 % dospělých
  1. 54 % osob spoří na běžném účtu
  2. třetina lidí spoří v hotovosti
  3. třetina dospělých používá spořicí účet či účet stavebního spoření
 5. v případě výpadku příjmů 15 % domácností nepokryje své životní náklady ani po dobu jednoho měsíce
  1. jedná se zejména o studenty, mladší věkovou skupinu a lidi s nízkými příjmy
  2. 48 % domácností by pokrylo své náklady po dobu alespoň třech měsíců – týká se to především vysokoškolsky vzdělaných lidí a obyvatel s vyššími příjmy
  3. 25 % domácností by zvládlo vyjít se svými rezervami po dobu doporučovaných šest měsíců
 6. 42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok
  1. u příkladu na jednoduché úročení „Předpokládejme, že uložíte 100 Kč na spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2 % ročně. Na tomto účtu neprovedete žádné platby ani výběry. Jaký bude zůstatek na konci roku po připsání úroku? (Nezohledňuje se daň ani poplatky)“ odpovědělo 58 % respondentů správně – 102 Kč.

   


Finanční znalosti

Úroveň finančních znalostí ve výsledcích našeho měření označuje správné odpovědi na otázky, na které je jedna objektivně správná odpověď, a váže se ke znalostem z oblasti terminologie na finančním trhu, matematiky a makroekonomiky.

Graf - Graf 1 - Finanční znalost
Finanční znalost (v %) (% osob)
Velmi malá finanční znalost 12
Spíše malá finanční znalost 40
Spíše velká finanční znalost 36
Vysoká finanční znalost 12

 • 48 % osob má vyšší úroveň finančních znalostí, z toho:
  • 12 p. b. vykazuje vysokou úroveň (v měření odpověděli správně na více než 66 % otázek)
  • 36 p. b. má spíše vyšší úroveň (50 – 66 % správných odpovědí)
 • 52 % lidí má nižší úroveň finančních znalostí, z toho:
  • 40 p. b. vykazuje spíše nízkou (33 – 50 % správných odpovědí) a
  • 12 p. b. velmi nízkou (méně než 33 % správných odpovědí) úroveň

 

 • nejvyšší úroveň finančních znalostí mají obecně:
  • vysokoškolsky vzdělaní lidé (63 % případů)
  • lidé s vyššími příjmy (60 % případů)
  • živnostníci (54 % případů)
  • lidé středního věku (52 % případů)

 

 • nejnižší úroveň finančních znalostí mají:
  • lidé se základním vzděláním (71 % případů)
  • ekonomicky neaktivní lidé (66 % případů)
  • lidé s nízkými příjmy (61 % případů)
  • studující (59 % případů)
  • lidé mladší 29 let (56 % případů)
Graf - Finanční znalost - dle vzdělání
Finanční znalost - dle vzdělání (2015, v %) (% osob)
SŠ bez maturity SŠ s maturitou
Velmi vysoká finanční znalost 3 8 16 23
Spíše vysoká finanční znalost 26 35 39 40
Spíše nízká finanční znalost 52 43 36 34
Velmi nízká finanční znalost 19 14 10 3

Graf - Finanční znalost - dle ekonomické aktivity
Finanční znalost - dle ekonomické aktivity (2015, v %) (% osob)
Ekonomicky neaktivní V důchodu Student, učeň Zaměstnanec OSVČ
Velmi vysoká finanční znalost 11 11 6 13 17
Spíše vysoká finanční znalost 22 34 35 38 37
Spíše nízká finanční znalost 52 40 48 38 37
Velmi nízká finanční znalost 14 15 11 10 9

Graf - Finanční znalost - dle příjmu domácnosti
Finanční znalost - dle příjmu domácnosti (2015, v %) (% osob)
28 501 Kč a více 17 0001 - 28 500 Kč do 17 000 Kč
Velmi vysoká finanční znalost 20 9 6
Spíše vysoká finanční znalost 40 35 35
Spíše nízká finanční znalost 35 41 47
Velmi nízká finanční znalost 6 15 14

Graf - Finanční znalost - dle věku
Finanční znalost - dle věku (2015, v %) (% osob)
60 let a více 45-59 let 30-44 let do 29 let
Velmi vysoká finanční znalost 13 14 13 9
Spíše vysoká finanční znalost 33 38 38 35
Spíše nízká finanční znalost 40 39 38 45
Velmi nízká finanční znalost 14 10 11 11

Graf - Finanční znalost - dle pohlaví
Finanční znalost - dle pohlaví (2015, v %) (% osob)
Žena Muž
Velmi vysoká finanční znalost 9 16
Spíše vysoká finanční znalost 38 33
Spíše nízká finanční znalost 41 40
Velmi nízká finanční znalost 12 11


Ekonomická zodpovědnost

Ekonomicky zodpovědný člověk je ten, který lépe využívá finanční produkty nebo se zodpovědněji rozhoduje ve světě financí.       

Graf - Graf 2 - Ekonomická zodpovědnost
Ekonomická zodpovědnost (v %) (% osob)
Nechovají se vůbec zodpovědně 22
Chovají se spíše nezodpovědně 42
Chovají se spíše zodpovědně 30
Chovají se velmi zodpovědně 6

 • 36 % osob má vyšší úroveň ekonomické zodpovědnosti, z toho:
  • 6 p. b. vykazuje vysokou úroveň (v měření odpovídali zodpovědně/správně na více než 66 % otázek)
  • 30 % lidí má spíše vyšší úroveň (50 – 66 % zodpovědných/správných odpovědí)
 • 64 % lidí má nižší úroveň ekonomické zodpovědnosti, z toho:
  • 42 p. b. vykazuje spíše nízkou (33 – 50 % správných odpovědí) a
  • 22 p. b. velmi nízkou (méně než 33 % správných odpovědí) úroveň

 

 • nejvyšší úroveň ekonomické zodpovědnosti mají obecně:
  • vysokoškolsky vzdělaní lidé (61 % případů)
  • živnostníci (55 % případů)
  • lidé s vyššími příjmy (50 % případů)
  • lidé středního věku (41 % případů)

 

 • nejnižší úroveň ekonomické zodpovědnosti mají:
  • studující (89 % případů)
  • lidé se základním vzděláním (83 % případů)
  • lidé mladší 29 let (77 % případů)
  • lidé s nízkými příjmy (77 % případů)
Graf - Ekonomická zodpovědnost - dle vzdělání
Ekonomická zodpovědnost - dle vzdělání (2015, v %) (% osob)
SŠ bez maturity SŠ s maturitou
Velmi vysoká ek. zodpovědnost 0 3 6 17
Spíše vysoká ek. zodpovědnost 17 27 34 44
Spíše nízká ek. zodpovědnost 35 47 41 32
Velmi nízká ek. zodpovědnost 48 23 19 8

Graf - Ekonomická zodpovědnost - dle ekonomické aktivity
Ekonomická zodpovědnost - dle ekonomické aktivity (2015, v %) (% osob)
Ekonomicky neaktivní V důchodu Student, učeň Zaměstnanec OSVČ
Velmi vysoká ek. zodpovědnost 6 1 0 7 15
Spíše vysoká ek. zodpovědnost 22 34 11 32 40
Spíše nízká ek. zodpovědnost 33 48 30 43 33
Velmi nízká ek. zodpovědnost 38 17 59 19 12

Graf - Ekonomická zodpovědnost - dle příjmu domácností
Ekonomická zodpovědnost - dle příjmu domácností (2015, v %) (% osob)
28 501 Kč a více 17 001 - 28 500 Kč do 17 000 Kč
Velmi vysoká ek. zodpovědnost 11 3 1
Spíše vysoká ek. zodpovědnost 39 31 21
Spíše nízká ek. zodpovědnost 38 46 43
Velmi nízká ek. zodpovědnost 12 20 34

Graf - Ekonomická zodpovědnost - dle věku
Ekonomická zodpovědnost - dle věku (2015, v %) (% osob)
60 let a více 45-59 let 30-44 let do 29 let
Velmi vysoká ek. zodpovědnost 3 6 8 4
Spíše vysoká ek. zodpovědnost 35 35 31 20
Spíše nízká ek. zodpovědnost 48 39 42 37
Velmi nízká ek. zodpovědnost 14 20 20 40

Graf - Ekonomická zodpovědnost - dle pohlaví
Ekonomická zodpovědnost - dle pohlaví (2015, v %) (% osob)
Žena Muž
Velmi vysoká ek. zodpovědnost 6 5
Spíše vysoká ek. zodpovědnost 29 33
Spíše nízká ek. zodpovědnost 44 40
Velmi nízká ek. zodpovědnost 21 23

Další díly seriálu: