Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: UMÍME POČÍTAT?

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme sedmý díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes si řekneme, jak jsme na tom s povědomím o obecných ekonomických pojmech a s počty.

Nechceme-li skočit na lep prodejcům různých nevýhodných finančních produktů a chceme-li si umět správně vyhodnocovat rodinný rozpočet, neobejdeme se bez počítání. Většinou si vystačíme se základní matematikou (zlomky, procenta a trojčlenka).
Pracujeme-li s velkým počtem údajů (např. při evidenci rodinných výdajů nebo při rozboru splátkového kalendáře), je vhodné použít příslušný počítačový program.

Některé výpočty (např. výpočet RPSN) je vzhledem k jejich náročnosti vhodné provést prostřednictvím specializovaných webových kalkulátorů.

Rady a tipy:

 1. porovnávejte výše úroků u různých finančních produktů, u úvěrů se zaměřte na RPSN (roční procentní sazbu nákladů)
 2. u spořicích produktů si spočítejte výši úroků, a tu porovnávejte s poplatky, resp. veškerými náklady – teprve pak se rozhodujte, který produkt zvolit
 3. nepodléhejte slevám a výhodným nabídkám ani v obchodě, ani na finančním trhu – nikdo Vám nedá nic zadarmo
 4. pokud Vám počty nejdou, najděte si nějakou kalkulačku na internetu
 5. nevěřte všemu, na co Vás láká reklama – skutečné podmínky bývají často méně výhodné
 6. u investic se nespoléhejte na výkonnost fondu v předešlých letech – nikdo Vám nemůže zaručit výnosnost v dalším období
  1. investice jsou spojeny s různými druhy rizik (rizikem kolísavosti ceny investice, měnovými a politickými riziky apod.) a také s různou mírou likvidity
 7. další tipy a návody najdete zde

Výsledky:

Inflace

 • správně odhadlo míru inflace 9 % lidí a 66 % osob ji nadhodnocuje, přesto znalost dopadu inflace (co se stane při jejím zvýšení správně chápe 59 % dospělých obyvatel ČR
  • správně odpovídali lidé s vysokoškolským vzděláním
  • lidé s nižším vzděláním a osoby s nízkými příjmy nejčastěji volili odpověď „nevím“
Graf - Znalost míry inflace - aktuální míra v ČR
Znalost míry inflace - aktuální míra v ČR (2015, v %) ( % osob)
V roce 2014 činila roční míra inflace 0,4%, v roce 2015 0,3%.
Do 1% 9
Od 1% do 3% 38
Od 3% do 5% 19
Od 5% do 10% 7
Více než 10% 2
Neví 27

Graf - Znalost dopadu inflace - co by se stalo při zvýšení míry inflace 2010
Znalost dopadu inflace - co by se stalo při zvýšení míry inflace (2010, v %) (% osob)
Při výběru peněz by dostal stejně, ale koupil by si za ně méně zboží 59
Při výběru peněz by dostal méně než vložil 20
Neví 18
Bez odpovědi 3

Graf - Znalost dopadu inflace - co by se stalo při zvýšení míry inflace 2015
Znalost dopadu inflace - co by se stalo při zvýšení míry inflace (2015, v %) (% osob)
Při výběru peněz by dostal stejně, ale koupil by si za ně méně zboží 59
Při výběru peněz by dostal méně než vložil 29
Neví 11
Bez odpovědi 1

 • přestože dopad inflace chápe totožný podíl lidí jako v roce 2010, o 45 % se zvýšil počet lidí, kteří jej chápou špatně
 • dopad inflace chápou lidé s vyššími příjmy
 • odpověď nevím volili hlavně lidé mladší 29 let, osoby s nižším vzděláním, s nízkými příjmy

Inflace – praktický příklad

 • Na příkladu „Představte si, že pět bratrů dostane darem celkem 1.000 Kč, na svůj podíl rovným dílem musejí čekat jeden rok a inflace je na úrovni 2 %. Za rok si za tento svůj podíl budou moci koupit“
  • 51 % osob dokáže správně odvodit důsledky inflace
   • zejména jde o respondenty s vysokými příjmy
  • 17 % odpovídá na otázku špatně
   •  lidé s nižším vzděláním, s nízkými příjmy
  • 15 % respondentů vůbec neví, jak na otázku odpovědět
Graf - Pět bratrů - test aplikace inflace
Pět bratrů - test aplikace inflace (2015, v %) (% osob)
Méně, než je možné koupit dnes 51
Závisí to na typech věcí ke koupi 16
Stejně jako nyní 11
Více, než je možné koupit dnes 6
Neví 12
Bez odpovědi 3


Výpočet úroků

 • U příkladu na jednoduché úročení „Předpokládejme, že uložíte 100 Kč na spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2 % ročně. Na tomto účtu neprovedete žádné platby ani výběry. Jaký bude zůstatek na konci roku po připsání úroku? (Nezohledňuje se daň ani poplatky.)“
  • 58 % lidí umí úlohu správně spočítat (102 Kč)
   • osoby s vysokými příjmy
  • 42 % osob buď uvádí špatnou nebo žádnou odpověď nebo neví
   • důchodci, lidé s nižším vzděláním
Graf - Graf 6 - Spořicí účet - test znalosti úrokové sazby
Spořicí účet: test znalosti úrokové sazby (v %) (% osob)
Správná odpověď 58
Špatná odpověď 16
Neví 19
Bez odpovědi 7


 • U příkladu na složené úročení „Předpokládejme, že uložíte 100 Kč na spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2 % ročně. Na tomto účtu neprovedete žádné platby ani výběry. Jaký bude zůstatek na konci pátého roku po připsání úroků? (Nezohledňuje se daň ani poplatky.)“
  • 33 % dotázaných správně odhadlo zůstatek na účtu
   • lidé s vysokými příjmy
  • polovina respondentů uvádí špatné odpovědi a šestina osob neví (tuto variantu volili především důchodci a osoby s nižším vzděláním)
Graf - Spořicí účet - test znalosti úroku 2 2010
Spořicí účet - test znalosti úroku 2 (v %) (% osob)
Více než 110 korun Přesně 110 korun Méně než 110 korun Nemožné určit na základě těchto údajů Neví Bez odpovědi
Správná odpověď: Více než 110 korun
2010 38 29 5 5 18 4
2015 33 29 15 15 13 4


Počty – výběr investice

 • U příkladu „Představte si, že investujete částku 3.000 Kč. Dal/a byste za stejné období přednost výnosu 15 % z investované částky, nebo výnosu 300 Kč?“
  • 67 % lidí si vybere správnou variantu
   • lidé s vyšším vzděláním, osoby s vysokými příjmy

Graf - Investování - test znalosti %
Investování - test znalosti % (% osob)
15% z investované částky 67
300 Kč 18
Není schopen se rozhodnout 16


Investice ve fondech

rok  výnos p.a. 
Investice ve fondech
2014  2,1 
2013  2,0 
2012  1,9 
2011  1,8 
2010  1,7 
 • Na základě předložených informací se měli respondenti rozhodnout, jaký bude výnos penzijního fondu v roce 2015 oproti roku 2014 a měli možnost zvolit odpověď vyšší, stejný, nižší, nelze rozhodnout
Graf - Investice v penzijním fondu
Investice v penzijním fondu (v %) (% osob)
Leden
Vyšší 51
Nižší 14
Stejný 12
Nelze rozhodnout 13
Neví 9
Bez odpovědi 1

 • 77 % dospělých se mylně domnívá, že z historických dat lze s jistotou určit budoucí výnosnost
 • 13 % osob odpovědělo správně, šlo zejména o lidi středního věku

Další díly seriálu: