Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: ÚVĚRY

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme pátý díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes se zaměříme podrobněji na úvěry a na problematiku zadlužení, a na co se dívat při sjednání úvěru.

Úvěrové finanční produkty reagují na deficitní domácí rozpočet, tj. na nutnost překlenout nedostatek financí potřebných pro uspokojení potřeb domácnosti. Úvěrem je jak klasická bankovní hotovostní půjčka, tak např. nákup zboží a služeb na splátky, leasing, kontokorentní či revolvingový úvěr, kreditní karta nebo hypotéka.

Rady a tipy:

 1. berte si úvěr pouze na věci, které opravdu potřebujete, nikoli na ty, které jen chcete
 2. žádnou smlouvu nemusíte podepsat hned – vždy ji přečtěte, a zvažte, jestli budete mít po celou dobu trvání úvěru na splátky
 3. při výběru zvažte výši měsíční splátky, nákladovost (RPSN, tj. roční procentní sazbu nákladů) a celkově zaplacenou částku za celou dobu trvání úvěru
 4. pamatujte na to, že i kreditní karta je úvěrem – čerpáte cizí peníze
 5. půjčujte si jen od důvěryhodného subjektu
 6. nechce-li vám banka půjčit kvůli obavě, že nebudete zvládat splácení, je vysoce pravděpodobné, že se Vám situace opravdu může vymknout z rukou – v takovou chvíli podepsání úvěru u pochybných subjektů zvažujte dvojnásob
 7. pokud víte, že nebudete moci zaplatit nějakou splátku, informujte o tom banku, abyste našli co nejlepší společné řešení, a neocitli se zbytečně např. v exekuci
 8. neručte za dluhy jiných – vždy se může něco stát, přátelství skončí, ale dluhy Vám zůstanou
 9. jak si co nejvýhodněji vybrat úvěr najdete zde a další podrobnosti o úvěrech najdete tady

Výsledky:

Ochota půjčit si na koupi nepotřebných věcí za nevýhodných podmínek

 • 79 % lidí by si nevzalo úvěr na zaplacení vánočních dárků, které by navíc nakonec přeplatili o 20 %
  • více ochoty vzít si úvěr na věci, které nutně nepotřebují, vykazují ti, kterým nejvíce hrozí předlužení: lidé mladší 29 let, nezaměstnaní, domácnosti s dítětem
  • úvěr na zbytné věci by si naopak odepřeli lidé starší 60 let, vysokoškolského vzdělání, důchodci, malé domácnosti
Graf - Ochota vzít si úvěr za určitých podmínek
Ochota vzít úvěr za určitých podmínek (2015, v %) (% osob)
Úvěr by si vzal, i kdyby byly splátky na hraně finančních možností 2
Úvěr by si vzal, pouze pokud by měl na splátky 16
Neví 2
Bez odpovědi 1
Úvěr by si spíše nevzal 22
Úvěr by si rozhodně nevzal 57


Neschopnost splácet

 • v případě neschopnosti splácet úvěr by 13 % osob o této skutečnosti neinformovalo věřitele, tedy o 7 % více než v roce 2010. Z těch, kteří by věřitele neinformovali, to téměř pětina považuje za zbytečné.
  • neinformovali by zejména lidé se základním vzděláním, s nejnižšími příjmy
Graf - Informování věřitele v případě neschopnosti splácet - 2010
Informování věřitele v případě neschopnosti splácet (2010, v %) (% osob)
Ano 63
Ne 4
Bez odpovědi 10
Neví 23

Graf - Informování věřitele v případě neschopnosti splácet - 2015
Informování věřitele v případě neschopnosti splácet (2015, v %) (% osob)
Ano 60
Ne 13
Bez odpovědi 7
Neví 21

 • věřitele by informovali lidé vysokoškolsky vzdělaní, s nejvyššími příjmy. Jako hlavní důvody pro informování věřitele uvádějí slušnost (25 % respondentů), snahu o dohodu na dalším postupu, předejití problémům a domluvení nového splátkového kalendáře.

Graf - Proč ANO
Proč ANO (2015, v %) (% osob)
Sušnost, serioznost Dohoda jak postupovat Předejití problémům Dohoda o odložení platby Nalezení řešení Domluvení splátkového kalendáře Jiné
% osob 25 21 21 14 7 5 5


Problémy s včasným splácením závazků

 • s včasným placením svých závazků mělo v posledním roce problémy 11 % dospělých, tj. o 5 p. b. méně než v roce 2010
Graf - Problémy se splácením - 2010
Problémy se splácením (2010, v %) ( % osob)
Ne 80
Bez odpovědi 3
Ano 16
Neví 2

Graf - Problémy se splácením 2015
Problémy se splácením (2015, v %) (% osob)
2015
Ne 85
Bez odpovědi 2
Ano 11
Neví 2

 • 54 % respondentů se v případě problémů snažilo dluh co nejrychleji doplatit, 14 % lidí řešilo problém s nesplácením další půjčkou
Graf - Jak postupovali v minulosti
Jak postupovali v minulosti (2015, v %) (% osob)
Snaha co nejrychleji dluh doplatit Půjčka Odložení platby Dohoda co dělat, jak postupovat Nic, neplacení Informování věřitele Jiné Neví
% osob 54 14 9 6 4 3 9 2

 • osoby, které neměly problém se splácením, by v případě prodlení:
  • v 23 % případů vůbec nevěděly, co dělat
  • v 21 % případů dluh co nejdříve uhradily
  • si v 19 % případů vypůjčily
  • v 16 % případů se snažily dohodnout, nebo alespoň informovat věřitele (v roce 2010 to bylo 35 % lidí)
Graf - Hypotetická situace problémů se splácením
Hypotetická situace problémů se splácením (v %) (% osob)
Splacení dluhu co nejdříve Půjčka Dohoda jak postupovat Informování věřitele Odložení platby Nemá půjčky, nerelevantní Rada, hledání řešení Omluva Nic, neplacení Jiné Neví
2015 21 19 9 7 5 4 4 1 1 4 23
2010 15 18 18 17 9 0 0 0 0 1 20


RPSN – teoretická znalost

 • 37 % dospělých osob se domnívá, že zná význam RPSN (roční procentní sazba nákladů)
  • ve správnost své odpovědi věří lidé s vyšším vzděláním, osoby samostatně výdělečně činné
  • ve správnost své odpovědi nevěří lidé s nižším vzděláním, nízkými příjmy, důchodci
  • v roce 2010 deklarovalo znalost 30 % osob
Graf - Znalost RPSN 2010
Znalost RPSN (2010, v %) (% osob)
Ano 30
Bez odpovědi 6
Ne 64

Graf - Znalost RPSN 2015
Znalost RPSN (2015, v %) (% osob)
2010
Ano 37
Bez odpovědi 3
Ne 60

 • ve skutečnosti však jen 15 % z celkového počtu respondentů znalo správnou odpověď (v roce 2010 to bylo 19 %). Jen polovina z těch lidí, kteří si myslí, že definici znají, ji dokáží svými slovy vysvětlit.
Graf - Definice RPSN
Definice RPSN (2015, v %) (% osob)
2015
Správná odpověď 58
Špatná odpověď 42

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: roční procentní sazba nákladů / kolik zaplatím navíc / celkové náklady
ŠPATNÁ ODPOVĚĎ: úrok / procenta / jiné / nevím


RPSN - praktická znalost

  Úvěr A Úvěr B Úvěr C
Výše úvěru 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč
Doba splatnosti 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců
Úroková sazba 15% 6% 8%
RPSN 16,20% 16,60% 17,80%
Celkem na úrocích zaplaceno 830 Kč 330 Kč 440 Kč
Měsíční anuitní splátka 903 Kč 861 Kč 870 Kč
Poplatek za vedení účtu   40 Kč/měsíc 40 Kč/měsíc
Poplatek za sjednání smlouvy   50 Kč  
 • v praktickém příkladu o výběru nejvhodnějšího úvěru ze tří možností zvolilo správnou variantu 19 % osob
  • jedná se o lidi s vysokoškolským vzděláním, osoby s nejvyššími příjmy
 • celkem 63 % lidí by zvolilo nesprávně a dalších 18 % nedokáže na otázku odpovědět
Graf - Výběr nejlepší varianty (RPSN)
Výběr nejlepší varianty (RPSN) (2015, v %) (% osob)
Úvěr A 19
Úvěr B 50
Úvěr C 13
Neví 14
Bez odpovědi 4

Další díly seriálu: