Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: FINANČNÍ REZERVA

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme třetí díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes se zaměříme na to, jakým způsobem si můžete vytvořit finanční rezervu.

Finanční rezerva je ochranou každého z nás před nenadálými událostmi nebo dokonce předlužením. V každé domácnosti je vhodné mít volné prostředky alespoň ve výši tří (lépe šesti) měsíčních příjmů. Tato krátkodobá rezerva pomáhá nejen v případě ztráty zaměstnání, ale také pro pokrytí nečekaných výdajů (např. když se pokazí lednice nebo budete mít velký nedoplatek elektřiny nebo budete nemocní) či pro nákup vánočních dárků. Měla by být snadno dostupná v likvidnějších a méně rizikových nástrojích finančního trhu – např. na spořicím účtu bez výpovědní doby.

Střednědobou rezervu tvoříme např. za účelem nákupu dovolené či auta.

Dlouhodobá rezerva se vytváří na vzdělání dětí nebo zabezpečení na stáří.

Návod na vytvoření rozpočtu a další informace ohledně rodinných financí najdete zde. Chcete-li si vyplnit Váš vlastní rozpočet domácnosti, začněte tady.

Rady a tipy:

 1. hledejte zdroje snížení výdajů a zvýšení příjmů, aby se vám dařilo odkládat každý měsíc alespoň malé částky peněz bokem,
 2. založte si speciální účet, nejlépe spořicí účet bez poplatků,
 3. postupně si na tomto účtu vytvořte základní finanční rezervu alespoň ve výši tří (lépe šesti) měsíčních příjmů,
 4. teprve pak si stanovte další cíl – např. nákup auta, dovolenou v zahraničí apod.,
 5. až naspoříte plánovanou částku, udělejte si radost splněním cíle,
 6. za všech okolností si ale vždy ponechte základní finanční rezervu!
 7. nezapomínejte na splnění dlouhodobých finančních cílů (vzdělání, pokrytí nákladů v důchodovém věku),
 8. další tipy najdete tady.

Výsledky:

 • 72 % domácností zvládne z vlastních peněz koupit ihned novou pračku
  • v roce 2010 tuto schopnost prokázalo 63 % domácností
  • zvládají: především lidé starší 60 let, důchodci, lidé s vyššími příjmy, s vysokoškolským vzděláním, z větších měst
  • naopak nezvládají: lidé se základním vzděláním, s nízkými příjmy, z menších vesnic
Graf - Schopnost reagovat na akutní náklad domácnosti 2010
Schopnost reagovat na akutní náklad domácnosti (2010, v %) (% domácností)
2010
Ne 24
Neví 10
Bez odpovědi 2
Ano 63

Graf - Schopnost reagovat na akutní náklad domácnosti 2015
Schopnost reagovat na akutní náklad domácnosti (2015, v %) (% domácností)
Ne 20
Neví 7
Bez odpovědi 1
Ano 72


 • schopnost ustát výpadek ve výši jednoho měsíčního příjmu bez půjčky má 55 % osob
  • zejména se jedná o lidi starší 45 let, s vysokoškolským vzděláním, s vysokými příjmy, důchodce
  • problémy mají lidé se základním vzděláním, s nízkými příjmy, lidé z menších vesnic
Graf - Schopnost zareagovat na výpadek osobního měsíčního příjmu
Schopnost zareagovat na výpadek osobního měsíčního příjmu (v %) (% osob)
Ano 55
Neví 13
Ne 28
Odmítl odpovědět 1
Nemá osobní příjmy 3


 • 66 % domácností si ukládá finanční rezervu pro případ ztráty příjmu
  • v roce 2010 to bylo 58 % domácností
  • jedná se spíše o lidi s vyšším vzděláním, s vyššími příjmy
  • rezervu netvoří lidé s nižším vzděláním, s nízkými příjmy
Graf - Existence finanční rezervy v domácnosti - 2010
Existence finanční rezervy v domácnosti (2010, v %) (% domácností)
Ano 58
Neví 5
Ne 31
Bez odpovědi 6

Graf - Existence finanční rezervy v domácnosti 2015
Existence finanční rezervy v domácnosti (2015, v %) (% domácností)
Ano 66
Neví 5
Ne 27
Bez odpovědi 3


 • 67 % občanů má připraveno řešení pro případ, že jejich příjmy nepokryjí životní náklady
  • jedná se především o vysokoškolsky vzdělané lidi, ekonomicky neaktivní osoby
  • přípravu podceňují lidé se základním vzděláním, s nízkými příjmy
  • v roce 2010 měla připraveno řešení polovina respondentů
Graf - Připravenost řešení - 2010
Připravenost řešení (2010, v %) ( % osob)
Ano 50
Neví 21
Ne 22
Bez odpovědi 7

Graf - Připravenost řešení 2015
Připravenost řešení (2015, v %) (% osob)
2015
Ane 67
Nevím 11
Ne 22
Bez odpovědi 0


 • v případě výpadku hlavního příjmu domácnosti by lidé nejčastěji hledali novou práci či brigádu (u 31 % lidí)
 • 12 % dospělých by se snažilo využít úspor, něco prodat či omezit výdaje
 • bohužel 37 % osob si vůbec nedovede představit, jak by mohli řešit ztrátu hlavního příjmu domácnosti
Graf - Řešení situace ztráty hlavního příjmu domácnosti
Řešení situace ztráty hlavního příjmu domácnosti (v %) (% domácností)
Nová práce, další příjmy 31
Mobilizace rezerv 12
Půjčky 5
Ostatní 3
Netýká se 12
Neví 37


 • u zabezpečení na stáří spoléhá 85 % lidí na důchod poskytovaný státem
  • alternativní formy berou v potaz lidé s vysokoškolským vzděláním, s vyššími příjmy, středního věku
Graf - Financování životních nákladů v důchodu 2015
Financování životních nákladů v důchodu (2015, v %) (% osob)
Státní důchod 85
Soukromý penzijní plán 35
Podpora životního partnera 16
Zaměstnanecký penzijní plán 10
Podpora dětí / rod. příslušníků 10
Výnosy z fin. a nefin. aktiv 8
Z jiných zdrojů 7
Prodej nefinančních zdrojů 5
Prodej finančních zdrojů 4


 • hotovost určenou pro zajištění na stáří má 52 % osob, dalších 27 % si ji hodlá zajistit
 • peníze v bance má 50 % osob, dalších 24 % tuto možnost plánuje
 • penzijní připojištění využije celkem 61 % respondentů
  • oproti roku 2010 se jedná o snížení využívání penzijního připojištění / důchodového spoření o 7 p. b.
 • celkem 60 % lidí má v plánu prodat nemovitost
  • oproti roku 2010 tuto možnost volí o 6 p. b. osob více
Graf - Zajištění na stáří 2015
Zajištění na stáří (2015, v %) (% osob)
Hotovost Peníze v bance Penzijní připojištění Nemovitost k prodeji Postarají se děti Investice do akcií, fondů, dluhopisů Něco jiného
Již má 52 50 42 44 8 6 3
Plánuje 27 24 19 16 26 9 8
Nemá ani neplánuje 21 25 39 40 66 85 89

Další díly seriálu: