Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: DOMÁCÍ ROZPOČET

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme druhý díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes se zaměříme na rodinný rozpočet.

Domácí rozpočet je základní nástroj ochrany Vaší rodiny před problémy s dluhy. Uspořádání rodinných financí v domácnosti Vám pomůže při plánování příjmů a výdajů. Návod na vytvoření rozpočtu a další informace ohledně rodinných financí najdete zde. Chcete-li si vyplnit Váš vlastní rozpočet domácnosti, zkuste to tady.

Rady a tipy:

 1. zaznamenávejte si každou utracenou korunu alespoň po dobu tří měsíců,
 2. hledejte možnosti snižování výdajů a zvýšení příjmů,
 3. před každým nákupem přemýšlejte, jestli danou věc či službu potřebujete, nebo jen po ní toužíte (nebo na někoho chcete udělat dojem) – podle toho k nákupu a utracené částce přistupujte,
 4. nezapomínejte platit všechny účty včas a v plné výši, aby se Vám vyhnuly případné problémy s věřiteli nebo dokonce exekuce,
 5. bavte se v rodině o penězích, o výši příjmu i dluhů a ceně a hodnotě nakupovaných věcí, abyste postupně předávali tyto znalosti svým dětem,
 6. další tipy najdete tady.

Výsledky:

Graf - Má domácnost rozpočet 2010
Má domácnost rozpočet? (2010, v %) (% domácností)
2010
Ne 48
Neví 6
Bez odpovědi 2
Ano 44

Graf - Má domácnost rozpočet - 2015
Má domácnost rozpočet? (2015, v %) (% domácností)
Ne 57
Neví 3
Bez odpovědi 0
Ano 40

 • 57 % domácností si nesestavuje rozpočet
  • bohužel se jedná o nárůst o 9 p. b. oproti roku 2010
  • nesestavují: muži, lidé mladší 29 let, vícečlenné domácnosti
  • sestavují: ženy, lidé starší 60 let
 • domácnosti rozpočet nesestavují především proto,
  • že jim to připadá zbytečné (v 67 % případů),
  • nebo je to vůbec nenapadlo (v 22 % případů)
Graf - Důvod nesestavování rozpočtu - 2010
Důvod nesestavování rozpočtu (2010, v %) (% domácností)
Neví, jak na to 2
Zbytečné, nemají důvod 56
Nenapadlo je to 20
Jiné důvody 11
Neví 8
Bez odpovědi 4

Graf - Důvod nesestavování rozpočtu - 2015
Důvod nesestavování rozpočtu (2015, v %) (% osob)
Neví, jak na to 4
Zbytečné, nemají důvod 67
Nenapadlo je to 22
Jiné důvody 4
Neví 2


 • dodržování domácího rozpočtu většinou sleduje 84 % těch domácností, které ho sestavují
Graf - Sledování dodržování rozpočtu - 2010
Sledování dodržování rozpočtu (2010, v %) ( % domácností)
Vždy 27
Většinou 49
Pouze někdy 18
Nikdy 4
Neví 1
Bez odpovědi 0

Graf - Sledování dodržování rozpočtu - 2015
Sledování dodržování rozpočtu (2015, v %) (% domácností)
2015
Vždy 21
Většinou 63
Pouze někdy 15
Nikdy 1
Neví 0
Bez odpovědi 0


 •  69 % domácností sestavuje rozpočet alespoň na jeden měsíc dopředu
Graf - Délka plánování rozpočtu - 2010
Délka plánování rozpočtu (2010, v %) (% domácností)
Na rok či více 4
Na několik měsíců 15
Na měsíc 44
Na týden 10
Na několik dnů 7
Nepravidelně 16
Neví 2
Bez odpovědi 2

Graf - Délka plánování rozpočtu - 2015
Délka plánování rozpočtu (2015, v %) (% domácností)
Na rok či více 4
Na několik měsíců 14
Na měsíc 51
Na týden 9
Na několik dnů 9
Nepravidelně 13


Graf - Stanovení finančních cílů
Stanovení finančních cílů (v %) (% osob)
Ano 42
Neví 1
Ne 56
Bez odpovědi 1

 • 42 % lidí si stanovuje finanční cíle
  • jde spíše o lidi středního věku, s vystudovanou vysokou školou, s vyššími příjmy, vícečlenné domácnosti
  • nejdůležitějšími cíli je zejména zajištění bydlení, koupě vozidla, ale také splácení dluhů nebo finanční nezávislost
Graf - Nejdůležitější finanční cíl
Nejdůležitější finanční cíl (v %) (% osob)
Bydlení 23
Motorové vozidlo 15
Placení hypotéky 13
Splácet dluhy 13
Dovolená a cestování 9
Děti a rodina 6
Důchod 5
Vycházet s penězi 5
Úspory a dostatek peněz 3
Výdaje v domácnosti 3
Finanční nezávislost 2
Studia 0,5
Ostatní 0,5
Neví 1
Bez odpovědi 1


 • krokem k dosažení finančních cílů je např. pravidelné spoření a investice (35 %), snížení výdajů (35 %) a zajištění nové práce či příjmů (26 %)
  • výdaje snižují: lidé starší 60 let, s nižšími příjmy
Graf - Kroky k dosažení cíle
Kroky k dosažení cíle (v %) (% osob)
Stanovení plánu 39
Spoření, investice 35
Snížení výdajů 35
Hledání nové práce, zdroje příjmů 26
Výběr poskytovatele úvěru 11
Navýšení splátky úvěrů 5
Další kroky 5
Nic 4

Další díly seriálu: