2010

Šetření zaměřená na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Měření úrovně finanční gramotnosti v roce 2010

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na svých webových stránkách výsledky studie měření finanční gramotnosti z roku 2010. Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace.