2007

Šetření zaměřená na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Měření úrovně finanční gramotnosti v roce 2007

Ministerstvo financí zadalo v roce 2007 zpracování výzkumu v oblasti finanční gramotnosti, jehož cílem bylo zmapovat základní úroveň finanční gramotnosti občanů ČR na základě jejich subjektivního hodnocení a zjistit postoj a potřebu dalšího vzdělávání v oblasti financí.