Měření úrovně finanční gramotnosti v roce 2010

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Mezinárodní měření úrovně finanční gramotnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na svých webových stránkách výsledky studie měření finanční gramotnosti z roku 2010 Measuring financial literacy: results of the OECD INFE pilot study (.PDF, 1700 kB). Tohoto pilotního projektu, který se zabýval znalostmi, chováním a postoji v oblasti financí dospělých občanů 14 zemí zařazených do mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání INFE (International Network on Financial Education), se zúčastnila i Česká republika. Podrobnější výsledky kvantitativního výzkumu finanční gramotnosti v České republice najdete níže.

Další odkazy:

 

Měření úrovně finanční gramotnosti v roce 2010

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace. Ministerstvo financí zadalo společnosti STEM/MARK v roce 2010 zmapovat finanční gramotnost dospělé populace ČR na základě objektivních znalostí v oblasti financí, zjistit, nakolik lidé dokáží tyto znalosti využívat v běžné praxi, a zmapovat postoje a chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním.

Závěry z výzkumu najdete zde:

Další odkazy: