Výsledky měření finanční gramotnosti 2020: POSTOJE K FINANCÍM A CHOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Výzkum realizovala společnost ppm factum research, sběr dat probíhal v lednu 2020. Část získaných dat využije Mezinárodní síť finančního vzdělávání (International Network on Financial Education) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro mezinárodní srovnání úrovně finanční gramotnosti dospělých.

Přinášíme čtvrtý díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes si shrneme, jaké máme postoje k penězům a finančním záležitostem a jak se na finančním trhu chováme.

POSTOJE K FINANCÍM A CHOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

Finanční gramotnost jsou nejen znalosti, ale také životní postoje, žebříček hodnot a zodpovědné chování. Finančně gramotný člověk je schopný čelit nástrahám finančního trhu a zabezpečit sebe a svou rodinu v různých životních situacích (studium, ztráta zaměstnání, svatba, zajištění bydlení, narození dítěte, spoření na vzdělání dětí, zabezpečení se na stáří). Co se týče postojů, neexistují správné a špatné odpovědi. Dá se jen říci, které z nich jsou více či méně zodpovědné.

Rady a tipy

 1. sestavte si rozpočet, hledejte možnosti snižování výdajů a zvyšování příjmů a tvořte si rezervu
 2. důkladně čtěte, co podepisujete; žádnou smlouvu nemusíte podepsat hned, vše si důkladně promyslete; pokud něčemu nerozumíte, nepodepisujte
 3. uvědomte si, že Vám nikdo nedá nic zadarmo – za potenciálně výhodnou nabídku často (draze) zaplatíte
 4. pokud spoříte nebo investujete, rozložte své prostředky mezi různé produkty více finančních institucí
 5. je velký rozdíl mezi „chci“ a „potřebuji“; nepořizujte na úvěr věci, které nutně nepotřebujete; koupě na úvěr je skoro vždy dražší a rizikovější
 6. půjčíte-li si peníze, máte povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit; neplaťte splátku dluhu dalším úvěrem – je to cesta do dluhové pasti a k exekuci
 7. jakmile zjistíte, že máte problém se splácením svých dluhů, aktivně komunikujte s věřitelem; řešením může být např. úprava splátkového kalendáře
 8. neručte za dluhy jiných – vždy se může něco stát, přátelství skončí, ale dluhy Vám zůstanou
 9. další rady a tipy najdete zde

Výsledky

Graf - Graf 1 - Své finanční záležitosti mám pod kontrolou
Své finanční záležitosti mám pod kontrolou (v %) (% osob)
Zcela souhlasí Spíše souhlasí Ani tak ani tak Spíše nesouhlasí Zcela nesouhlasí Neví
2015 37 38 17 6 2 0
2020 18 46 21 10 3 2

 • 64 % lidí mělo na začátku roku 2020 své finanční záležitosti pod kontrolou, což je o 11 p. b. méně než před 5 lety. Finance nemají pod kontrolou především mladí lidé do 30 let a osoby se vzděláním bez maturity.
 • 39 % osob se domnívá, že peníze jsou od toho, aby se utrácely. S výrokem souhlasí lidé mladší 30 let a naopak nesouhlasí osoby s vysokoškolským vzděláním a lidé starší 60 let.
 • 22 % lidí raději žije dneškem, než aby mysleli na budoucnost.
 • Zhruba stejně velký podíl (28 %) lidí se přiznává, že raději utrácí, než aby dlouhodobě spořili. Je to o 5 p. b. více než v roce 2015 a opět se jedná zejména o osoby mladší 30 let. Opačný názor mají především lidé starší 60 let, osoby s vysokoškolským vzděláním a živnostníci.
Graf - Graf 2 - Jsem spokojen/a se současnou finanční situací
Jsem spokojen/a se současnou finanční situací (v %) (% osob)
Zcela souhlasí Spíše souhlasí Ani tak ani tak Spíše nesouhlasí Zcela nesouhlasí Neví
2015 6 24 33 20 16 1
2020 7 28 27 21 16 1

 • 35 % dospělých bylo na začátku roku 2020 spokojeno se svou finanční situací. Je to o 5 p. b. více než v roce 2015.
Graf - Graf 3 - Stanovuji si finanční cíle a usiluji o jejich dosažení
Stanovuji si finanční cíle a usiluji o jejich dosažení (v %) (% osob)
Zcela souhlasí Spíše souhlasí Ani tak ani tak Spíše nesouhlasí Zcela nesouhlasí Neví
2015 14 25 28 18 12 3
2020 7 26 26 22 16 3

 • Třetina lidí si stanovuje finanční cíle a usiluje o jejich dosažení. Oproti roku 2015 se tento podíl snížil o 4 % p. b. O cíle usilují především tzv. třicátníci, lidé s vysokoškolským vzděláním a živnostníci. Lidé starší 60 let a osoby se vzděláním bez maturity si cíle nestanovují.
 • Na druhé straně 35 % Čechů jejich finanční situace omezuje v konání důležitých věcí (zejména mladé do 30 let a lidi se vzděláním bez maturity). Od roku 2015 se tento podíl snížil o 5 p. b.
Graf - Graf 4 - Mívám starosti s placením běžných životních nákladů
Mívám starosti s placením běžných životních nákladů (v %) (% osob)
Neplatí nikdy Platí výjimečně Platí někdy Platí často Platí vždy Neví / bez odpovědi
2015 24 28 23 15 7 3
2020 52 20 14 9 1 4

 • 10 % obyvatel mívá starosti s placením běžných životních nákladů pořád nebo často (zejména lidé se vzděláním bez maturity a osoby s nejnižšími příjmy), naopak polovina populace nemívá problémy nikdy. V roce 2015 uvádělo 22 % lidí, že mívá starosti s placením běžných nákladů, naopak čtvrtina uváděla, že tyto starosti nikdy nemívá.
 • Příliš velké dluhy přiznává dlouhodobě okolo 10 % populace.
 • 11 % osob nikdy na konci měsíce nezbývají peníze a 18 % lidí peníze ovládají život.
 • 9 % lidí si občas koupí los, když mají málo peněz. Nedělají to osoby s vysokoškolským vzděláním, lidé z nejmenších obcí, osoby samostatně výdělečně činné, lidé s nejvyššími příjmy a osoby s vysokou úrovní ekonomické zodpovědnosti a finančních znalostí.
 • 20 % lidí si myslí, že s penězi sotva vychází a 24 % osob se obává, že jim v budoucnu nebudou peníze stačit.
Graf - Graf 5 - Před tím, než něco koupím, zvážím, zda si to mohu dovolit
Před tím, než něco koupím, zvážím, zda si to mohu dovolit (v %) (% osob)
Platí vždy Platí často Platí někdy Platí výjimečně Neplatí nikdy Neví / bez odpovědi
2015 41 35 19 5 0 0
2020 22 30 24 19 4 1

 • Před tím, než něco koupí, zváží polovina Čechů, zda si to mohou dovolit. Jedná se zejména o lidi starší 60 let, osoby v důchodu, lidi se základním vzděláním a osoby s nejnižšími příjmy. V roce 2015 koupi pečlivě zvažovalo 76 % občanů.
 • Jen 31 % lidí se domnívá, že se k nim poskytovatelé finančních služeb chovají férově. Přesto cca polovina lidí souhlasí s tím, že peníze v bance jsou v bezpečí i v případě jejího krachu. Důvěru v bankovní systém mají především vysokoškoláci, živnostníci a obyvatelé Prahy.
 • 17 % osob má sklon ignorovat, co je psáno malým písmem. Jedná se především o mladé do 30 let, lidé se základním či středním vzděláním a osoby s nízkou úrovní ekonomické zodpovědnosti i finančních znalostí.
 • 9 % lidí si myslí, že jejich partneři nevědí o celkových dluzích domácnosti. V roce 2015 to bylo 14 %.
Graf - Graf 6 - Při spoření či investování jsem ochoten/na riskovat část svých peněz
Při spoření či investování jsem ochoten/na riskovat část svých peněz (2020, v %) (% osob)
2020
Zcela souhlasím 2
Spíše souhlasím 13
Ani tak ani tak 17
Spíše nesouhlasím 30
Vůbec nesouhlasím 34
Neví / bez odpovědi 4

 • Ochotu při spoření a investování riskovat deklaruje 15 % dospělé populace. Jedná se především o muže, lidi mladší 40 let, živnostníky a osoby s vysokoškolským vzděláním.
 • 81 % lidí platí účty včas. Jde zejména o osoby s vyššími příjmy, o starší generaci, drobné podnikatele, lidi s vysokoškolským vzděláním a osoby s vysokou úrovní ekonomické zodpovědnosti a finančních znalostí.

Příklad 1 - princip investování

ZADÁNÍ – Pokud Vám někdo nabízí šanci vydělat investováním hodně peněz, existuje také šance, že přijdete o spoustu peněz. (Souhlasím/nesouhlasím s výrokem.)

 • 78 % lidí si uvědomuje, že k nabídce vysokého výdělku se váže vysoká pravděpodobnost ztráty nemalé sumy peněz. Jedná se především o lidi s vysokoškolským vzděláním, osoby s vyššími příjmy a lidi s vysokou úrovní ekonomické zodpovědnosti a finančních znalostí. V roce 2015 takto odpověděla 72 % dospělých.

Příklad 2 - riziko investování

ZADÁNÍ – Je méně pravděpodobné, že přijdete o všechny své peníze, pokud je uložíte na více než jednom místě. (Souhlasím/nesouhlasím s výrokem.)

 • 69 % dospělých si, stejně jako v roce 2015, uvědomuje, že je dobré rozložit své investice na více míst.


Další články