Test finanční gramotnosti: část FINANČNÍ ZODPOVĚDNOST

1 Schováváte si Vy sám/sama či někdo jiný z Vaší domácnosti daňové doklady, stvrzenky a účtenky za výdaje Vaší domácnosti?

2 Pokud byste Vy osobně dnes čelil/a nějakému výdaji ve výši Vašeho měsíčního příjmu, byl/a byste schopný/á jej pokrýt bez nutnosti půjčit si?

3 Máte Vy osobně nebo s partnerem nějaké finanční cíle, např. zabezpečit se na stáří, splatit dluhy či udržet si současnou životní úroveň?

4 Představte si, že nemáte dostatek peněz na nákup vánočních dárků. Situaci můžete vyřešit úvěrem, který budete splácet během celého následujícího roku. Za dárky tak nakonec zaplatíte o 20 % více, než kolik by stály bez půjčky. Jak se zachováte?

5 Který z následujících výroků nejlépe odpovídá Vašim životním hodnotám?

6 Předpokládáte, že budete financovat své životní náklady v důchodu:

7 Rozpočet domácnosti se používá k rozhodování, jaký podíl příjmů Vaší domácnosti bude použit na útratu, spoření nebo placení účtů a dluhů. Máte přehled o Vašich příjmech a výdajích a kontrolujete je?

8 Ve který okamžik byste začal/a řešit problémy se splácením závazků?

9 Pokud by Vaše domácnost přišla o hlavní zdroj příjmu, jak dlouho byste vydrželi pokrývat životní náklady, aniž byste si museli půjčit peníze nebo se přestěhovat?

10 Co uděláte, když Vám někdo předloží smlouvu k podpisu (z banky, za platby za telekomunikace a energie, smlouvy k nemovitosti apod.)?

11 Co byste udělal/a, abyste se dostal/a ze situace, při níž by Váš příjem zcela nepokrýval Vaše nezbytné výdaje?

12 Představte si, že máte k dispozici 100.000 Kč a byla Vám nabídnuta dlouhodobá investice se zhodnocením 20 % ročně s tím, že investice je velmi bezpečná a k Vašim penězům budete mít kdykoliv volný přístup. Využijete této nabídky?

13 Kdybyste zjistil/a, že nemůžete zaplatit splátku, informoval/a byste o tom věřitele?

14 Komu byste dali své přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví?

15 Kolikrát se Vám za poslední rok stalo, že jste nezaplatil/a včas nějakou splátku či pravidelnou platbu (např. nájem, telefon, internet či energie)?

16 Jaký máte přehled o penězích, které máte v tuto chvíli k dispozici v hotovosti a na účtu?

17 Pokud byste si měl/a vzít půjčku na nákup nezbytného vybavení do domácnosti (např. pračky, ledničky apod.), podle čeho byste se při výběru půjčky rozhodoval/a?