PISA 2021 šetření v oblasti finanční gramotnost

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuPISA 2021 šetření v oblasti finanční gramotnost
Registrující instituce/subjektČeská školní inspekce
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Získat udaje o úrovni finanční funkční gramotnosti patnáctiletých žáků základních a středních škol v mezinárodním kontextu. (Poznámka: cílem projektu je získat data od respondentů, čímž se liší od projektů, které mají cílové skupiny ovlivňovat.)

Typ projektuJiné
Podrobnější informace k projektu

Výstupem bude veřejně přístupný dataset, tématická mezinárodní zpráva vydávaná OECD, národní zpráva publikovaná ČŠI, série prezentací v krajských městech.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ
Regioncelostátní působnost
Od - do1. 10. 2018 - 15. 12. 2023
Financující subjekt/y

MZV