European Money Quiz

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuEuropean Money Quiz
Registrující instituce/subjektČeská bankovní asociace
Odkaz

Webové stránky:

Sociální média:

Cíl projektu

Podpora finančního vzdělávání mládeže zábavnou formou napříč celou Evropou; iniciativa evropského bankovního sektoru, která upozorňuje na téma finančního vzdělávání jako takové a nabízí pomoc učitelům

Typ projektuVýuková hra
Podrobnější informace k projektu

Iniciativa Evropské bankovní federace, jejímž členem je ČBA, která směřuje k šíření povědomí o tématu finančního vzdělávání a nabízí konkrétní výukový nástroj, který mohou využít nejen učitelé. Kvízy na téma finanční gramotnosti zadávané na platformě Kahoot! slouží k širšímu využití i pro veřejnost. Podstatou je jejich používání ve školách a zapojení se tříd. Soutěž se skládá z národních kol organizovaných jednotlivými zeměmi a poté evropského finále, kam jedou zástupci vítězné třídy národního kola. Třídy se mohou registrovat a poté připravovat na cvičných testech-kvízech o 10-15 otázkách. Vítězem národního kola je třída, která v nejkratším čase vyplní co nejsprávněji soutěžní kvíz. Evropské finále je organizováno převážně v angličtině, ale samotné soutěžní testy jsou pro všechny účastníky shodné a jsou vždy v rodné řeči (překládáno do 21 jazyků). Při vyhodnocení výsledků jde opět o správnost a o rychlost. Zapojením celé Evropy získává soutěž velký přesah a nabývá na popularitě.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 11. 2017
Financující subjekt/y
  • Evropská bankovní federace
  • Česká bankovní asociace

 

Spolupracující subjekt/y

Evropská bankovní federace a sdružení reprezentující bankovní sektor v zapojených zemích