Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuSemináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3
Registrující instituce/subjektREMEDIUM Praha o.p.s.
Cíl projektu

Přispět vzděláváním žáků základních škol k posílení finanční, spotřebitelské a pracovně-právní gramotnosti dětí, které budou v horizontu nejbližších let vstupovat samostatně na spotřebitelský a pracovní trh a zacházet s osobními, a později i rodinnými financemi.

Typ projektuKurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Jedná se o interaktivní semináře v rozsahu 2 vyučovacích hodin, obsahující krátké přednáškové bloky, aktivní práci dětí s pracovními listy a diskuze ve skupinkách i společně s lektory. Témata jednotlivých seminářů jsou volena s ohledem na věk žáků a také návaznost na semináře, které v daných třídách byly realizovány v předchozích letech. Mezi témata patří např.:

  • základní pojmy vztahující se k problematice finanční gramotnosti
  • hodnota podpisu a jeho důsledky
  • základy finančního plánování
  • typy rozpočtů
  • specifika osobního a rodinného rozpočtu
  • zásady pro tvorbu osobního a rodinného rozpočtu
  • základy pracovního práva – kde hledat brigádu, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, rizika práce bez smlouvy, jak postupovat při potížích se zaměstnavatelem
  • jak nespadnout do dluhové pasti – vývoj dluhu a možnosti jeho řešení
Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ
RegionHlavní město Praha
Od - dood 1. 1. 2011
Financující subjekt/y
  • MČ Praha 3
  • MPO ČR