Jak přežít dluhy

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuJak přežít dluhy
Registrující instituce/subjektČlověk v tísni, o.p.s.
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Projekt sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem je snížit riziko vzniku dluhové pasti u zaměstnanců s nižšími příjmy, případně - pokud již k předlužení došlo - nabídnout efektivní pomoc. Druhým cílem projektu je posílení kompetencí firemních personalistů, kteří s cílovou skupinou zaměstnanců v dluzích přicházejí nejčastěji do kontaktu. Smyslem je posílit kompetence těchto zaměstnanců, aby základní informace a pomoc dokázal poskytnout přímo zaměstnavatel.

Typ projektuTiskovina, Poradenství, Kurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Projekt pokrývá následující okruhy:

 1. Rodinný rozpočet (hospodaření s omezenými příjmy, předlužení, řešení finanční tísně).
 2. Výběr půjčky (typy půjček a jejich využití, zákonná úprava, triky neseriózních věřitelů)
 3. Komunikace s věřitelem (zesplatnění dluhu, uznání dluhu, práva inkasních agentur)
 4. Soudní řízení (nalézací řízení, platební rozkaz, rozhodčí doložky a obrany proti nim)
 5. Exekuce (proces, mobiliární exekuce, práva a povinnosti exekútora, výpočet srážek)
 6. Oddlužení (podmínky schválení, výpočet srážek, povinnosti v oddlužení)

Cílové skupiny oslovujeme několika formáty:

 1. Celofiremní komunikací prostřednictvím letáků, brožur a článků ve firemních časopisech nebo na intranetu
 2. Vzdělávacími semináři / moderovanými diskuzemi s firemními personalisty
 3. Individuálním poradenstvím pro zaměstnance přímo u zaměstnavatele
Prioritní cílové skupinyjiné
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 1. 2019
Financující subjekt/y
 • Náklady související s přípravou vzdělávacích materiálů, tvorbou webových stránek a administrací projektu jsou hrazeny z příspěvků našich dárců, konkrétně ČSOB, Libora Malého a Libora Winklera.
 • Náklady související s realizací workshopů, individuálních konzultací a přípravou článků pro firemní periodika jsou hrazeny zaměstnavateli.
Spolupracující subjekt/y

Česká pošta