Vyhodnocení konzultace Ministerstva financí k transpozici nové směrnice o spotřebitelském úvěru (CCD2)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Od 3. 11. do 1. 12. 2023 proběhla konzultace Ministerstva financí k transpozici nové směrnice o spotřebitelském úvěru (2023/2225, dále též jen „CCD2“), která s účinností od 20. 11. 2026 nahradí směrnici stávající (směrnice 2008/48/ES). Cílem nové směrnice bylo reagovat na digitalizaci sjednávání spotřebitelských úvěrů, zefektivnit ochranu spotřebitelů a posílit vnitřní trh.

Vyhodnocení konzultace Ministerstva financí k transpozici nové směrnice o spotřebitelském úvěru (CCD2)