Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Dne 28. 11. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/ 2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES (DMFS). Členské státy nyní musí DMFS do dvou let transponovat do svých národních právních řádů. Účinnosti by měla transpozice nabýt do června 2026.

Uvítáme všechny připomínky, komentáře, návrhy a podněty, které budou klíčovým podkladem pro formulaci návrhu paragrafového znění zákona. Vaše podněty zasílejte prosím prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu konzultace[at]mfcr.cz do 5. 4. 2024:

Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku