Vyhodnocení konzultace k nové směrnici upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku (DMFS)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí vyhodnotilo konzultaci k transpozici nové směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku (2023/2673/EU, DMFS). Cílem konzultace bylo získat poznatky, které ČR využije při tvorbě transpozičního zákona. Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 11. března 2024. Odpovědi na konzultaci bylo možné zasílat do 5. dubna 2024. Do konzultace se zapojilo celkem devět subjektů. Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se konzultace zúčastnili.

Vyhodnocení konzultace k nové směrnici upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku (DMFS)