Aktuality

Publikováno

Dnes startuje Global Money Week!

Global Money Week 2023, týden zaměřený na finanční vzdělávání mladé generace, právě začíná. Letos se zaměřuje na rozvíjení finančních kompetencí, které jsou klíčové pro finanční zdraví každého z nás.

Kam se obrátit pro pomoc?

Níže najdete seznam institucí, které Vám mohou pomoci s Vašimi problémy ve světě financí a rodinného rozpočtu. Nejedná o úplný přehled veškerých poraden a institucí. Ministerstvo financí neodpovídá za obsah těchto odkazů.

Kraj Poradna Telefon, email Web, on-line dotaz
Celostátní působnost Česká advokátní komora (ČAK)
Národní 16
110 00 Praha 1
+420 273 193 111
epodatelna@cak.cz
web
Celostátní působnost Česká národní banka (ČNB)
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
+420 224 411 111
+420 800 160 170
podatelna@cnb.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Česká obchodní inspekce (ČOI)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
+420 296 366 360
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
poštovní
přihrádka 02
225 02 Praha 025
+420 224 004 111
podatelna@ctu.cz
web
Celostátní působnost Energetický regulační úřad (ERÚ)
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
+420 564 578 666
podatelna@eru.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (ESC)
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
+420 296 366 155
eccnet-cz@ec.europa.eu
web
Celostátní působnost Finanční arbitr
Legerova 69
110 00 Praha 1
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Garanční fond obchodníků s cennými papíry
P.O.Box 787
111 21 Praha 1
+420 222 192 453
fond@gfo.cz
web
Celostátní působnost Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
+420 234 767 676
info@gsft.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
+420 225 131 111
posta@mdcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
+420 257 041 111
protikorupční linka: +420 257 043 800
podatelna@mfcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
+420 257 085 111
epodatelna@mkcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo obrany České republiky
Tychonova 1
160 01 Praha 6
+420 973 201 111
e-podatelnaMO@army.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
+420 950 191 111
posta@mpsv.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
+420 224 861 111
posta@mmr.cz
podatelna@mmr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
+420 224 851 111
posta@mpo.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
+420 221 997 111
posta@msp.justice.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
+420 234 811 111
posta@msmt.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
+420 974 811 111
posta@mvcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
+420 224 181 111
epodatelna@mzv.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
+420 224 971 111
mzcr.@mzcr.cz
verejnost@mzcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
+420 221 811 111
+420 221 812 425
info@mze.cz
posta@mze.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
+420 267 121 111
info@mzp.cz
posta@mzp.cz
web
Celostátní působnost Úřad práce
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
+420 844 844 803
posta@uradprace.cz
web
Celostátní působnost Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
posta@uoou.cz
web
Celostátní působnost Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno
+420 542 542 111
podatelna@ochrance.cz
web
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna
Štefánikova 13
150 00 Praha 5
+420 257 000 511
web
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR – poradna Praha
Varšavská 37
120 00 Praha 2
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna pro občany MČ Praha 4
Nuselská radnice
Táborská 500
140 00 Praha 4
+420 800 194 237
radnice@praha4.cz
web
Hlavní město Praha Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 296 366 207
praha@coi.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Člověk v tísni
Náměstí 14. října 3
150 00 Praha 5
+420 257 215 629
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Finanční arbitr
Legerova 69
110 00 Praha 1
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
Hlavní město Praha Finanční úřad Praha
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1
+420 224 041 111
podatelna2000@fs.mfcr.cz
web
Hlavní město Praha GLE o.p.s. Škola spotřebitele
Školská 32
110 00 Praha 1
+420 272 047 707
spotrebitel@gle.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Občanská poradna Praha 1
Jakubská 3
110 00 Praha 1
+420 222 310 110
op.praha1@seznam.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna pro Prahu 1 (detašované pracoviště)
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
+420 235 312 939
op.praha1@seznam.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna REMEDIUM, Praha
Křišťanova 15
130 00 Praha 3
+420 272 743 666
+420 735 613 901
obcanskaporadna@remedium.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Občanská poradna Společnou cestou, o. s. – Řepy
Socháňova 27
163 00 Praha 17
+420 223 011 642
info@spolcest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Občanská poradna Společnou cestou, o. s., Praha
Spytihněvova 4
128 00 Praha 2
+420 223 011 642
info@spolcest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Osobní poradna SOS – Asociace v Praze
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha - Nové Město
+420 721 034 503
praha@asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha PAPRA z.s.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2
+ 420 778 742 900
papra.info@gmail.com
web
Hlavní město Praha Pobočka Diakonie Církve bratrské - Dluhová poradna Praha 5
Vrázova 62/4
150 00 Praha 5
+420 736 423 200
web
Hlavní město Praha Poradenské centrum Českého helsinského výboru
Štefánikova 216/21
150 00 Praha 5
+420 773 115 951
+420 257 221 141
poradna@helcom.cz
web
Hlavní město Praha Poradna dTEST, Praha
Černomořská 419/10
101 00 Praha 10 - Vršovice
+420 299 149 009
+420 222 267 221
dtest@dtest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Poradna Kontakt
Ječná 3
120 00 Praha 2
+420 222 515 400
iis@csspraha.cz
web
Hlavní město Praha Poradna Magdala (Arcidiecézní charita Praha)
Londýnská 44
120 00 Praha 2
+420 251 552 790
magdala@praha.charita.cz
web
Hlavní město Praha Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
U Kanálky 5
120 00 Praha 2
+420 724 701 610
poradna@poradna-prava.cz
web
Hlavní město Praha Poradna při finanční tísni o.p.s., Praha
Hvězdova 19
140 00 Praha 4
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Hlavní město Praha Právní poradna Exekutorské komory
Varšavská 37
120 00 Praha 2
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Hlavní město Praha Proxima Sociale o.p.s., Praha
Rakovského 3138
143 00 Praha 4
+420 241 770 232
poradna@proximasociale.cz
web
Hlavní město Praha R-Mosty, z.s.
Blahoslavova 230/4
130 00 Praha 3
+420 725 320 499
+420 725 320 498
kancelar@r-mosty.cz
web
Hlavní město Praha RUBIKON Centrum, z.ú.
Korunní 101
130 00 Praha 3
+420 739 470 408
info@rubikoncentrum.cz
web
Hlavní město Praha SANANIM z. ú.
Žitná 1574
11000 Praha 1
+ 420 774 701 070
gambling@sananim.cz
web
Hlavní město Praha Sdružení českých spotřebitelů, Praha
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
+420 261 263 574
scs@konzument.cz
web
Hlavní město Praha Studentská právní poradna ve spolupráci s hl. m. Prahou
Škodův palác, Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
12444
web
Hlavní město Praha Úřad práce Praha
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
+420 950 178 111
podatelna.aa@uradprace.cz
web
Jihočeský kraj Amálka - poradna pro oddlužení a pomoc občanům v tísni, z.s.
Lidická 194
386 01 Strakonice
+ 420 775 037 023
dluhovaporadnaamalka@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01 Jindřichův Hradec
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Písek
Budovcova 207
397 01 Písek
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Strakonice
Na Stráži 270
386 01 Strakonice
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor
+420 381 486 400
web
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích
Karla IV. 12
370 01 České Budějovice
web
Jihočeský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice
+420 387 722 338
+420 222 703 404
budejovice@coi.cz
web
on‑line dotaz
Jihočeský kraj Finanční úřad v Českých Budějovicích
Mánesova 1803
371 87 České Budějovice
+420 387 722 111
podatelna2200@fs.mfcr.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s.
5. května 251
381 01 Český Krumlov
+420 380 727 600
+420 774 110 124
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Kaplice)
Náměstí 70
382 41 Kaplice
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Nové Hrady)
Nám. republiky 43
373 33 Nové Hrady
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Trhové Sviny)
Žižkovo náměstí 40
374 01 Trhové Sviny
+420 774 110 124
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Větřní)
Šumavská 1
382 11 Větřní
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Vyšší Brod)
K Vltavě 380
382 73 Vyšší Brod
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj Insala z.s.
Generála Svobody 242/21
370 01 České Budějovice 7
+420 734 188 372
+420 723 474 656
darap@seznam.cz
web
Jihočeský kraj KreBul, o. p. s. (Občanská poradna Prachatice)
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
+420 388 424 196
+420 723 123 093
poradna@krebul.cz
web
Jihočeský kraj KreBul, o. p. s. (Občanská poradna Prachatice, pracoviště Vimperk)
Nad Stadionem 199
385 01 Vimperk
+420 723 123 093
poradna@krebul.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna České Velenice
Jungmannova 20
378 10 České Velenice
+420 732 895 809
poradna.velenice@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s., České Budějovice
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
+420 724 748 399
+420 606 720 095
poradna@jihoceskarozvojova.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Tábor (Diecézní charita České Budějovice)
Dobrovského 705
390 01 Tábor
+420 732 485 038
poradnatabor@dchcb.charita.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Třeboň (Oblastní charita Třeboň)
Chelčického 2
379 01 Třeboň
+420 384 72 14 27
+420 775 566 971
charita.trebon@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Týn nad Vltavou (Farní charita Týn nad Vltavou)
Sakařova 755
375 01 Týn nad Vltavou
+420 385 731 553
+420 731 196 120
poradna@tyn.charita.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Veselí nad Lužnicí (Farní charita Týn nad Vltavou)
Budějovická 148
391 81 Veselí nad Lužnicí
+420 731 196 120
poradna@tyn.charita.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Vodňany (Farní charita Týn nad Vltavou)
Jiráskova 116
389 01 Vodňany
+420 731 402 996
poradna@tyn.charita.cz
web
Jihočeský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 13
370 01 České Budějovice
+420 387 201 915
+420 608 032 385
poradnajck@asociace-sos.cz
web
Jihočeský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Táboře
Vančurova 2904
390 01 Tábor
+420 608 032 385
poradnajck@asociace-sos.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Eva (Diecézní charita České Budějovice)
Riegrova 51
370 01 České Budějovice
+420 387 203 315
+420 731 402 803
eva@dchcb.charita.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Městského úřadu Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 702 148 771
+420 702 005 983
poradna@jh.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Písek (Oblastní charita Písek)
Bakaláře 43/6
397 01 Písek
+420 382 212 998
+420 734 360 974
oblastniporadna@pisek.charita.cz
web
Jihočeský kraj Poradna pro lidi v nouzi (Farní charita Jindřichův Hradec)
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 731 604 554
+420 730 540 628
+420 382 212 998
info.jhradec@dchcb.charita.cz
poradna@jhradec.charita.cz
web
Jihočeský kraj Sdružení českých spotřebitelů Volyně
Nám. Svobody 34
387 01 Volyně
+420 775 061 622
scduskova@seznam.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
A. Barcala 1791/40
370 05 České Budějovice
+420 778 030 905
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Mánesova 11/3b
370 01 České Budějovice
+420 778 030 905
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Heydukova 97/12
397 01 Písek
+420 778 030 905
vanickova@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Pravdova 837
377 01 Jindřichův Hradec
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj Úřad práce České Budějovice
Klavíkova 1570/7
370 04 České Budějovice 4
+420 950 109 111
podatelna.cb@uradprace.cz
web
Jihomoravský kraj Agentura pro občany KROK Kyjov, z. ú.
Za Stadionem 1358
697 01 Kyjov
+420 518 324 557
+420 739 084 422
agentura@oskrok.cz
web
Jihomoravský kraj Celsuz - dluhové poradenství (Diecézní charita Brno)
Ponávka 2
602 00 Brno
+420 736 523 685
+420 731 128 169
vladimira.stastna@brno.charita.cz
eva.psutkova@brno.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Celsuz - odborné sociální poradenství (Diecézní charita Brno)
Tř. Kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno
+420 538 700 941
+420 731 403 107
celsuz@brno.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Česká obchodní inspekce Brno, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
třída Kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno
+420 545 125 911
+420 222 703 404
brno@coi.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj DROM
Malinovského náměstí 4
602 00 Brno
+420 703 468 648
barbora.karaskova@drom.cz
drom@drom.cz
web
Jihomoravský kraj Finanční úřad Brno
nám. Svobody 4
602 00 Brno Střed
+420 542 191 111
Podatelna3000@fs.mfcr.cz
web
Jihomoravský kraj Charitní poradna Blansko (Oblastní charita Blansko)
Komenského 19
678 01 Blansko
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Boskovice (Oblastní charita Blansko)
U Lázní 1734
680 01 Boskovice
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Bučovice (Oblastní charita Hodonín)
Sovětská 912
685 01 Bučovice
+420 544 212 021
+420 731 646 977
poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Hodonín (Oblastní charita Hodonín)
Wilsonova 7
695 05 Hodonín
+420 972 633 578
+420 731 425 497
poradna@hodonin.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Charitní poradna Letovice (Oblastní charita Blansko)
Tyršova 2
679 61 Letovice
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Slavkov u Brna (Oblastní charita Hodonín)
Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna
+420 731 646 977
+420 544 212 021
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Znojmo (Oblastní charita Znojmo)
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
+420 731 402 782
poradna@znojmo.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
tř. 1. máje 39
691 41 Břeclav - Poštorná
+420 519 324 849
+420 777 479 877
breclav@iqrs.cz
karolina.laubova@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
+420 543 213 310
+420 774 224 510
iqrs@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
Husovická 2
614 00 Brno
+420 733 127 471
denisa.sedlackova@iqrs.cz
iqrs@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis, z. s. (pobočka Vyškov)
nám. Československé armády 1/2A
682 01 Vyškov
+420 774 898 817
silvie.elsnerova@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna (Charita Kyjov)
Palackého 194
697 01 Kyjov
+420 724 353 902
klara.blahusova@kyjov.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna Brno
Anenská 10
602 00 Brno
+420 545 241 828
poradna.brno@volny.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna Veselí nad Moravou (Charita Veselí nad Moravou)
Masarykova 136
698 01 Veselí nad Moravou
+420 739 389 219
+420 518 326 227
poradna@veselinm.charita.cz
dluhove.poradenstvi@veselinm.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Odborné sociální poradenství Uherský Brod (Oblastní charita Uherský Brod)
Přemysla Otakara II. 2476
688 01 Uherský Brod
+420 735 713 786
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Brně
Mečová 5
602 00 Brno
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Hodoníně
Masarykovo nám. 396/5
695 07 Hodonín
+420 606 058 696
poradna@asociace-sos.cz
judr.simek@gmail.com
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově
Nádražní 4
682 01 Vyškov
+420 542 210 549
+420 605 043 084
poradna@asociace-sos.cz
turkova@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Vyškov)
nám. Čsl. Armády1/2a
682 01 Vyškov
+420 724 701 623
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
web
Jihomoravský kraj Právní poradna Exekutorské komory Brno
Hrnčířská 27
602 00 Brno
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Jihomoravský kraj Sdružení českých spotřebitelů Znojmo
Horní Česká 36
669 02 Znojmo
+420 604 242 417
+420 515 216 510
jimorava@regio.cz
dvorak@muznojmo.cz
web
Jihomoravský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Břeclav (výjezdní)
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
+ 420 519 311 382
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Jihomoravský kraj Společnost Podané ruce o.p.s.
Hilleho 5
602 00
+420 773 770 885
poradenskecentrum@podaneruce.cz
web
Jihomoravský kraj Úřad práce Brno
Polní 1011/37
639 00 Brno 39
+420 950 104 111
podatelna.bm@uradprace.cz
web
Karlovarský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
+420 377 323 596
+420 222 703 404
plzen@coi.cz
web
on‑line dotaz
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Karlovy Vary
Blahoslavova 18/5
360 01 Karlovy Vary
+420 777 333 879
+420 777 499 477
jan.nemecek@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Kraslice
Havlíčkova 61/9
358 01 Kraslice
+420 775 465 994
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Ostrov
Lidická 1036
363 01 Ostrov
+420 777 499 477
jiri.janko@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Sokolov
Nádražní 544
356 01 Sokolov
+420 775 465 994
indriska.masatova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Valeč, Žlutice
Velké náměstí 150
364 52 Žlutice
+420 777341679
nikola.florianova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Diecézní charita Plzeň - Občanská poradna Cheb
Koželužská 19
350 02 Cheb
+420 731 433 134
poradnach@dchp.charita.cz
web
Karlovarský kraj Dluhová poradna (Český západ o.p.s.)
Dobrá Voda 52
364 01 Toužim
+ 420 735 170 410
info@cesky-zapad.cz
web
Karlovarský kraj Finanční úřad Karlovy Vary
Krymská 2a
360 01 Karlovy Vary
+420 353 101 111
podatelna2400@fs.mfcr.cz
web
Karlovarský kraj GOPALA o.p.s.
Sokolovská 99
360 05 Karlovy Vary
+420 724 756 565
info@gopala-ops.cz
web
Karlovarský kraj GOPALA o.p.s.
Husova 434
362 21 Nejdek
+420 601 126 072
+420 601 126 075
info@gopala-ops.cz
web
Karlovarský kraj GOPALA o.p.s.
Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo
+420 601 126 072
+420 601 126 075
info@gopala-ops.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s.
Hlavní 49
352 01 Aš
+420 354 524 272
poradna@kskcentrum.cz
urbankova.lucie@muas.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna - detašované pracoviště)
Národní 400
357 09 Habartov
+420 724 75 65 65
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna detašované pracoviště)
Maxima Gorkého 1/16
357 51 Kynšperk nad Ohří
+420 605 295 009
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna)
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov
+420 603 322 094
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna)
Jáchymovská 59/98
360 04 Karlovy Vary
+420 603 322 094
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj LEADER ACADEMY o.p.s.
Široká 35
364 53 Valeč
+ 420 737 444 602
mach@job-asistent.cz
web
Karlovarský kraj Občanská poradna Karlovy Vary
Sokolovská 71
360 05 Karlovy Vary
+420 353 224 804
opkv@volny.cz
web
Karlovarský kraj Občanská poradna Karlovy Vary (Res vitae)
Blahoslavova 659/18
360 09 Karlovy Vary
+420 353 226 296
poradna.kv@gmail.com
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z. ú.- pobočka Cheb
Lidická 1525/2
350 02 Cheb
+420 734 590 941
cheb@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z. ú.- pobočka Chodov
Vítězná 624
357 35 Chodov
+420 778 424 024
chodov@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z.ú.- pobočka Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 24
360 01 Karlovy Vary
+420 777 496 369
karlovyvary@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z.ú.- pobočka Sokolov
Karla Havlíčka Borovského 1420
356 01 Sokolov
+420 734 590 941
sokolov@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj Úřad práce Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary 1
+420 950 125 111
podatelna@kv.mpsv.cz
web
Kraj Vysočina Boj s dluhy, z. s.
Kosmákova 1067
586 01 Jihlava
+420 724 927 555
+420 800 224 400
info@bojsdluhy.cz
web
Kraj Vysočina Centrum J.J.Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Štefanikovo nám. 1972/2
586 01 Jihlava
+420 567 155 028
+420 727 803 665
kcji@pestalozzi.cz
web
Kraj Vysočina Česká obchodní inspekce
Tolstého 15
586 01 Jihlava
+420 567 302 351
budejovice@coi.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Česká obchodní inspekce Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice
+420 387 722 338
budejovice@coi.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Finanční úřad Jihlava
Tolstého 2
586 01 Jihlava
+420 567 559 111
podatelna2900@fs.mfcr.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Bystřice nad Pernštejnem, při Portimo, o.p.s.
Zahradní 580
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 688 227
+420 731 487 284
+420 733 510 693
op@portimo.cz
op@sdruzeninovemesto.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod
B. Němcové 188
580 01 Havlíčkův Brod
+420 569 425 630
+420 777 736 048
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Humpolec při oblastní charitě Havlíčkův Brod
Máchova 1607
396 01 Humpolec
+420 731 604 742
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Jihlava z.s.
Žižkova 13
586 01 Jihlava
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Moravské Budějovice (domovská Třebíč)
Náměstí Míru 26
676 02 Moravské Budějovice
+420 777 720 165
poradna.mb@optrebic.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Občanská poradna Nové Město na Moravě, při Portimo, o.p.s.
Vratislavovo nám. 12
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 616 121
+420 731 487 284
+420 733 510 693
op@portimo.cz
op@sdruzeninovemesto.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Pacov (oblastní charita Pelhřimov)
náměstí Svobody 320
395 01 Pacov
+420 724 985 294
+420 720 417 850
poradna@pelhrimov.charita.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Pelhřimov (oblastní charita Pelhřimov)
Pražská 127
393 01 Pelhřimov
+420 565 327 110
+420 720 417 850
poradna@pelhrimov.charita.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Přibyslav při oblastní charitě Havlíčkův Brod
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
+420 731 604 742
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Světlá nad Sázavou při oblastní charitě Havlíčkův Brod
Sázavská 598
582 091 Světlá nad Sázavou
+420 731 604 742
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Telč (domovská Jihlava)
Masarykova 330
588 56 Telč
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Třebíč
Přerovského 126/6
674 01 Třebíč
+420 568 845 348
+420 724 304 718
poradna.tr@optrebic.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Občanská poradna Velké Meziříčí (domovská Žďár nad Sázavou)
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
+420 721 137 458
nfo@opzdar.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Žďár nad Sázavou
Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 566 520 165
info@opzdar.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace v Bystřici nad Perštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 590 337
+420 542 210 549
+420 739 092 918
poradna@asociace-sos.cz
marie.hanakova@bystricenp.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace v Jihlavě
Třebízského 16
586 01 Jihlava
+420 721 904 668
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
hanak@asociace-sos.cz
web
Kraj Vysočina Úřad práce Jihlava
Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava 1
+420 950 123 111
podatelna.ji@uradprace.cz
web
Královéhradecký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
+420 222 703 404
+420 495 057 170
hradec@coi.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Finanční úřad Hradec Králové
Horova 7
500 02 Hradec Králové
+420 495 851 111
podatelna2700@fs.mfcr.cz
web
Královéhradecký kraj Milíčův dům (Diakonie)
Duškova 79
551 02 Jaroměř-Josefov
+420 730 546 503
milicuv.dum@diakoniecce.cz
web
Královéhradecký kraj Naděje Broumov
Na Příkopech 33
550 01 Broumov
+420 778 486 553
minarik@nadejebroumov.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Palackého 99
544 01 Dvůr Králové nad Labem
+420 499 620 431
+420 739 685 113
poradna@charitadk.cz
poradna.dvur@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Hořice (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Husova 321
508 01 Hořice
+420 493 592 026
poradna.horice@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Hostinné (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Náměstí 69
543 71 Hostinné
+420 499 620 431
+420 739 685 113
poradna@charitadk.cz
poradna.dvur@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Jaroměř (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
+420 731 598 850
+420 739 685 113
poradna.jaromer@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Jičín (domovská Hradec Králové)
Vrchlického 824
506 01 Jičín
+420 736 472 676
opjicin@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Náchod (domovská Hradec Králové)
Weyrova 3
547 01 Náchod
+420 734 370 960
opnachod@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou, při AGAPÉ o. s.
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 775 475 796
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Občanská poradna Vrchlabí (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Komenského 1248
543 01 Vrchlabí
+420 499 620 431
+420 739 685 113
poradna@charitadk.cz
poradna.dvur@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské poradenské středisko Hradec Králové, o.p.s.
Třída ČSA 543
500 02 Hradec Králové
+ 420 734 734 818
ophk@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské poradenské středisko, o. p. s. Kostelec nad Orlicí (domovská Hradec Králové)
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
+420 734 370 960
opnachod@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské sdružení Podkrkonoší Dvůr Králové nad Labem, z.s.
Karolíny Světlé 2137
54401 Dvůr Králové nad Labem
+ 420 776 336 556
podkrkonosi@centrum.cz
web
Královéhradecký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Albrechticích nad Orlicí
Na Drahách 110
517 22 Albrechtice nad Orlicí
+420 494 371 638
poradna@asociace-sos.cz
cerny@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Hradci Králové
Gočárova třída 1620
500 02 Hradec Králové
+ 420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
cerny@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Poradna pro lidi v tísni (Oblastní charita Hradec Králové)
Kotěrova 847
500 03 Hradec Králové
+420 495 591 382
+420 777 737 612
plt@charitahk.cz
web
Královéhradecký kraj Poradna při finanční tísni Hradec Králové
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Královéhradecký kraj Sdružení českých spotřebitelů Hradec Králové
Tř. Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
+420 495 215 266
krejcar@regio.cz
vanova@regio.cz
spotrebitel@regio.cz
web
Královéhradecký kraj Úřad práce Hradec Králové
Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové
+420 844 844 803
podatelna.hk@uradprace.cz
web
Liberecký kraj Česká obchodní inspekce
Nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec 1
+420 485 244 326
+420 222 703 404
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
+420 222 703 404
+420 475 209 493
usti@coi.cz
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Liberec
Tatranská 597
460 07 Liberec
+420 731 690 480
petra.baslova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Frýdlant
Míru 1407
464 01 Frýdlant
mail@clovekvtisni.cz
petra.baslova@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 71
463 34 Hrádek nad Nisou
+420 778 409 667
petra.baslova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Nové Město pod Smrkem
Jindřichovická 146
463 65 Nové Město pod Smrkem
mail@clovekvtisni.cz
petra.baslova@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. - Občanská poradna Česká Lípa
Havlíčkova 443
470 01 Česká Lípa
+420 608 477 657
poradna.ceskalipa@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. - Občanská poradna Frýdlant v Čechách
Havlíčkovo náměstí 304
464 01 Frýdlant
+420 485 152 070
+420 775 077 234
poradna.frydlant@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Jablonec nad Nisou
Spolkový dům
Emilie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 485 152 070
+420 775 077 618
poradna.jablonec@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Jilemnice
Masarykova městská nemocnice 372
514 01 Jilemnice
+420 777 098 277
poradna.jilemnice@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Liberec
Švermova 32
460 10 Liberec 10
+420 485 152 070
poradna@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Nový Bor
Wolkerova 446
473 01 Nový Bor
+420 485 152 070
+420 774 496 261
poradna.novybor@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Turnov
Žižkova 2031
511 01 Turnov
+420 777 098 277
+420 485 152 070
poradna.turnov@d-os.net
web
Liberecký kraj Finanční úřad Liberec
1. máje 97
460 02 Liberec
+420 485 211 111
podatelna2600@fs.mfcr.cz
web
Liberecký kraj Naděje Pobočka Jablonec nad Nisou
Emílie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 317 120
+420 775 868 851
tomas.sretr@nadeje.cz
web
Liberecký kraj NZDM Kruháč (Diakonie Jablonec)
5. května 2
46601 Jablonec nad Nisou
+420 734 283 732
kruhac@diakonie.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Jablonec nad Nisou
Lidická 24
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 320 649
+420 723 093 253
poradna-jbc@volny.cz
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Poradna při finanční tísni o.p.s., Česká Lípa
Jindřicha z Lipé 127
470 01 Česká Lípa
+420 411 135 200
+420 800 722 722
poradna@financnitisen.cz
web
Liberecký kraj Romodrom o.p.s.
Příční 279
460 07 Liberec
+420 775 593 945
cinova@romodrom.cz
web
Liberecký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Liberec
Zahradní 415/10
460 01 Liberec
+420 607 922 405
+420 485 104 044
poradna@sos-msk.cz
web
Liberecký kraj Sociální a komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech (dluhová problematika)
Velké Hamry 590
468 45 Velké Hamry
+420 773 517 149
marketa.hornekova@velke-hamry.cz
web
Liberecký kraj Sociální poradenství Tanvald (Oblastní charita Most)
Hlavní 1309
468 51 Smržovka
+420 603 148 127
drapak@charitamost.cz
web
Liberecký kraj Úřad práce Liberec
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 1
+420 950 132 111
podatelna.lb@uradprace.cz
web
Moravskoslezský kraj ANIMA VIVA z. s.
Sušilova 1
746 01 Opava - Předměstí
+420 739 404 544
poradna@animaviva.cz
web
Moravskoslezský kraj ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.
Slovenská 1911/1
73701 Český Těšín
+420 603 565 382
info@aops.eu
web
Moravskoslezský kraj Bezplatná právní poradna (Charita Jablunkov)
Bukovecká 479
739 91 Jablunkov
+420 733 755 843
info@jablunkov.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR – poradna Ostrava
Štramberská 47
703 00 Ostrava Vítkovice
+420 734 645 275
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Bohumínská 50
710 00 Ostrava
+420 739 921 612
mspanihel@css-ostrava.cz
web
Moravskoslezský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (Ostrava)
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava Třebovice
+420 554 818 211
+420 222 703 404
ostrava@coi.cz
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Diecézní charita ostravsko - opavská - Poradenské a informační centrum (pracoviště Centrum)
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava
+420 596 128 309
+420 800 400 214
poradna.dchoo@dchoo.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Diecézní charita ostravsko - opavská - Poradenské a informační centrum (pracoviště Michálkovice)
Československé armády 53
715 00 Ostrava - Michálkovice
+420 739 552 307
poradna@dchoo.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Diecézní charita ostravsko - opavská - Poradenské a informační centrum (pracoviště Muglinov)
Betonářská 12
712 00 Ostrava - Muglinov
+420 596 128 309
+420 739 552 307
poradna@dchoo.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Ergon - sociální podnik, z.s. (poradna)
Poštovní 445
739 61 Třinec
+ 420 734 692 216
poradna@ergonsp.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
Partyzánská 7
792 01 Bruntál
+420 734 244 455
michaela.vrbova@eurotopia.cz
dana.stukova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
Zacpalova 27
746 01 Opava
+420 734 202 918
petra.paterova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
ČSL Armády 43b
794 01 Krnov
+420 733 532 745
simona.kellerova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Finanční úřad Ostrava
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava-Přívoz
+420 596 651 111
podatelna3200@fs.mfcr.cz
web
Moravskoslezský kraj Help- IN o.p.s.
U Rybníka 4
792 01 Bruntál
+420 554219210
help-poradna@atlas.cz
web
Moravskoslezský kraj Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
+420 737 627 872
poradna.frydlant@charitafm.cz
web
Moravskoslezský kraj Charita Odry – Sociální poradna
Hranická 32
742 35 Odry
+420 604 645 378
+420 556 731 947
michaela.dlabajova@odry.charita.cz
info@odry.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Charita Odry ve Vítkově
Komenského 169
749 01 Vítkov
+420 604 645 378
michaela.dlabajova@odry.charita.cz
info@odry.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Charitní poradna (Charita Český Těšín)
Ostravská 285
737 01 Český Těšín
+420 603 287 231
+420 731 454 650
jana.turonova@ceskytesin.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Kontakt Bohumín (Slezská diakonie)
Drátovenská 246
735 51 Bohumín
+420 734 640 269
+420 731 191 867
kc.bohumin@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Kontakt Karviná (Slezská diakonie)
G. Morcinka 1332
735 06 Karviná
+420 733 142 401
+420 739 685 519
kontakt.ka@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Lexikona
Hlavní náměstí 14
794 01 Krnov
+420 603 884 892
dluhovaporadna@lexikona.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Bohumín při Charitě Bohumín
Štefánikova 957
735 81 Bohumín -Nový Bohumín
+420 593 035 047
+420 739 002 717
opbohumin@seznam.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Karviná (Slezská diakonie)
V Aleji 435
743 01 Karviná - Ráj
+420 734 645 272
obcan.ka@slezskadiakonie.cz
obcan.ka2@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Opava, při Charitě Opava
Kylešovská 10
746 01 Opava
+420 553 616 437
+420 553 612 780
+420 731 316 552
obcanskaporadna@charitaopava.cz
info@charitaopava.cz
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Ostrava (Slezská diakonie)
Štramberská 2871/47
703 00 Ostrava
+420 734 645 275
obcan.ov@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna při Centru nové naděje z. ú. Frýdek – Místek
Palackého 129
738 01 Frýdek-Místek
+420 558 629 223
+420 773 173 604
cnnfm@cnnfm.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Slezské diakonie Havířov - Šumbark (domovská Karviná)
Opletalova 4/607
736 01 Havířov - Šumbark
+420 734 864 124
obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Ostrava - Přívoz
U Tiskárny 3
702 00 Ostrava – Přívoz
+420 596 113 890
+420 602 248 693
poradna@jekhetane.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Ostrava-Poruba (domovská Ostrava – Přívoz)
Dělnická 387/20
708 00 Ostrava – Prouba
+420 591 124 979
+420 778 059 313
poradna@jekhetane.cz
web
Moravskoslezský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Novém Jičíně
Sokolovská 26
741 01 Nový Jičín
+ 420 542 210 549
+ 420 724 021 144
poradna@asociace-sos.cz
milankoplik@email.cz
web
Moravskoslezský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Ostravě
třída 28. října
702 00 Ostrava
+ 420 542 210 549
+ 420 724 021 144
poradna@asociace-sos.cz
milankoplik@email.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna ELPIS Bruntál (Slezská Diakonie)
Kavalcova 7
792 01 Bruntál
+420 595 532 035
+420 736 757 505
elpis.br@sdk.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna ELPIS Třinec (Slezská Diakonie)
Máchova 643
739 61 Třinec
+420 558 320 300
+420 605 205 142
elpis.tc@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 599 526 906
+420 731 625 767
poradna@ostrava.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Ostrava)
Prokešovo nám. 3
702 00 Ostrava
+420 724 701 613
petra.gniadkova@poradna-prava.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna při finanční tísni, o.p.s. Ostrava
Vítkovická 1
702 00 Moravská Ostrava
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna sv. Alexandra
Fr. Formana 13
700 30 Ostrava - Dubina
+420 596 611 207
+420 731 625 840
poradna@alexandr.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Právní poradna Exekutorské komory Ostrava
Štramberská 47
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 734 645 275
web
Moravskoslezský kraj Rubikon Centrum, z.ú.
U Tiskárny 3
702 00 Ostrava
+420 778 749 778
ostrava@rubikoncentrum.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Bohumíně
Čáslavská 1067
735 81 Bohumín
+420 605 801 362
+420 723 692 166
bohumin@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Bruntále (výjezdní)
Nádražní 20
792 01 Bruntál
+420 554 706 276
+420 723 692 166
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Českém Těšíně (výjezdní)
Střelniční 1
737 01 Český Těšín
+420 596 111 252
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Novém Jičíně (výjezdní)
Divadelní 8
741 01 Nový Jičín
+420 556 768 309
+420 607 398 511
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Opavě (výjezdní)
Krnovská 71 C
746 01 Opava
+420 553 756 601
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Ostravě
Přemyslovců 832/50
709 00 Ostrava
+420 596 111 252
+420 606 382 280
ostrava@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Frenštátu pod Radhoštěm (výjezdní)
nám. Míru 1
744 01 Frenštát p. R.
+420 556 833 270
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Frýdku-Místku (výjezdní)
Křížový podchod
738 01 Frýdek-Místek
+420 595 170 999
+420 723 692 166
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Úřad práce
30. dubna 3130/2c
702 00 Ostrava
+420 950 143 511
podatelna.ot@uradprace.cz
web
Moravskoslezský kraj Vzdělávací centrum a dluhová poradna s.r.o.
Hlávkova 5
702 00 Ostrava
+420 607 282 000
poradna@annatha.cz
web
Olomoucký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (Olomouc)
Krapkova 1159/3
772 11 Olomouc
+420 222 703 404
ostrava@coi.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (Ostrava)
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava Třebovice
+420 222 703 404
ostrava@coi.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Jeseník
Karla Čapka 1147/10 (budova IPOS)
Kancelář č. 568
790 01 Jeseník
+420 775 466 069
tereza.uhrova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Olomouc
Litovelská 14
779 00 Olomouc
+420 778 486 557
lucie.mahrova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Prostějov
Rostislavova 26
796 01 Prostějov
+420 777 787 947
pavlina.kolarikova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Prostějov
Komenského 15
750 02 Přerov
+420 739 320 083
marek.kroupa@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Olomoucký kraj Diké - poradna pro oddlužení a pomoc při finanční tísni, z.s.
Slovanská 7
787 01 Šumperk
+420 724 032 984
dike.poradna@seznam.cz
Olomoucký kraj Dluhová poradna (Charita Olomouc)
Řezníčkova 8
779 00 Olomouc
+420 736 764 804
poradna@olomouc.charita.cz
eva.koblihova@olomouc.charita.cz
web
Olomoucký kraj Finanční úřad Olomouc
Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
+420 585 541 111
Podatelna3100@fs.mfcr.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím - mikroregion Litovelsko (Charita Šternberk)
Vítězná 1129
784 01 Litovel
+420 730 785 753
poradna.litovel@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím - mikroregion Šternbersko (Charita Šternberk)
Opavská 1385/13
785 01 Šternberk
+420 730 585 751
+420 585 011 014
poradna.sternberk@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím - mikroregion Uničovsko (Charita Šternberk)
Šternberská 497
783 91 Uničov
+420 605 314 434
poradna.unicov@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Lidé v nouzi, z. s.
Sokolská 12
779 00 Olomouc
+420 774 204 880
info@lidevnouzi.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Občanská poradna (Charita Zábřeh)
Valová 290/9
789 01 Zábřeh
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna a poradna pro dlužníky (Oblastní charita Přerov)
nám. T.G. Masaryka 555/16
750 02 Přerov
+420 777 729 521
+420 777 729 522
poradna@prerov.charita.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Šumperk (domovská Ostrava – Přívoz)
Hlavní třída 13/3
787 01 Šumperk
+420 725 101 815
poradna.sumperk@jekhetane.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna Zábřeh v Lošticích (Charita Zábřeh)
Hradská 380
789 83 Loštice
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna Zábřeh v Mohelnici (Charita Zábřeh)
Zámecká 11
789 85 Mohelnice
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Olomouci
nábřeží Přemyslovců 8
771 00 Olomouc
+420 702 522 266
+420 542 210 549
hejtmanek@asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
web
Olomoucký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Prostějově
Skálovo nám. 6
796 01 Prostějov
+420 702 522 266
+420 542 210 549
hejtmanek@asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
web
Olomoucký kraj PONTIS Šumperk o. p. s
Gen. Svobody 2800/68
787 01 Šumperk
+420 777 716 031
manek.jiri@pontis.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Poradenské centrum pro dlužníky – SPES Olomouc
Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc
+420 720 957 295
spes@pomocsdluhy.cz
web
Olomoucký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Olomouc)
Wellnerova 1215/1
779 00 Olomouc
+420 773 338 726
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
web
Olomoucký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Šternberk)
Vodní 133/10
785 01 Šternberk
+420 773 338 762
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni o. p. s., Prostějov
Školní 4
796 01 Prostějov
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni Šumperk
Jesenická 31
787 01 Šumperk
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Hranice)
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice
+420 773 901 773
+420 581 828 560
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Jeseník)
Dukelská 718
790 01 Jeseník
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Olomouc)
Javořičská 2
779 00 Olomouc
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Zábřeh)
Nerudova 2082/7
789 01 Zábřeh
+ 420 596 111 252
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Přerově
Kramářova 23
750 02 Přerov
+420 596 111 252
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. (Dluhová poradna Jeseník)
Palackého 1341/2
790 01 Jeseník
+420 607 697 015
+420 739 376 074
dluhovaporadna.horky@gmail.com
web
Olomoucký kraj Úřad práce Olomouc
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc 9
+420 950 141 111
podatelna.ol@uradprace.cz
web
Olomoucký kraj z.s. InternetPoradna.cz
Wurmova 7
779 00 Olomouc
+420 587 406 126
+420 774 724 877
recepce@internetporadna.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy
+420 461 321 100
+420 725 719 029
kcsvi@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
+420 469 623 899
+420 724 837 218
kc@pestalozzi.cz
ambulance@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Masarykovo náměstí 86
564 01 Žamberk
+420 725 838 129
kcza@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
+420 222 703 404
hradec@coi.cz
web
on‑line dotaz
Pardubický kraj Finanční úřad Pardubice
Boženy Němcové 2625
530 02 Pardubice 1
+420 466 731 111
podatelna2800@fs.mfcr.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko
+420 777 306 998
+420 602 540 174
op@mostlp.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna (Oblastní charita Moravská Třebová)
Bránská 210/18
571 01 Moravská Třebová
+420 736 503 393
poradna@mtrebova.charita.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna (Oblastní Charita Moravská Třebová)
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
+420 736 503 393
poradna@mtrebova.charita.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Česká Třebová (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Hýblova 63
560 02 Česká Třebová
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Chrudim (Farní charita Chrudim)
Školní náměstí 56
537 01 Chrudim
+420 469 319 700
+420 731 619 782
op.chrudim@tiscali.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Králíky (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Moravská 647
561 69 Králíky
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Lanškroun (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Letohrad (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Družstevní 815
561 51 Letohrad
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Litomyšl (oblastní charita Polička)
Moravská 1222
570 01 Litomyšl
+420 461 723 758
+420 731 604 683
op.ndc@pol.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Pardubice, z. s.
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
+420 466 989 574
op.pce@seznam.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Polička (oblastní charita Polička)
Vrchlického 185
572 01 Polička
+420 461 723 758
+420 731 604 683
op.ndc@pol.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Ústí nad Orlicí (oblastní charita Ústí nad Orlicí )
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Vysoké Mýto (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Plk. B. Kohouta 914
566 01 Vysoké Mýto
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Romodrom o.p.s.
Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice
+420 774 792 310
bakes@romodrom.cz
web
Pardubický kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Pardubice)
Bělehradská 389
530 09 Pardubice
+420 466 335 630
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Pardubický kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Chocni (výjezdní)
Dolní 222
565 01 Choceň
+420 606 382 280
+420 608 722 582
poradna@sos-msk.cz
web
Pardubický kraj Úřad práce Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice 2
+420 950 144 111
podatelna.pa@uradprace.cz
web
Plzeňský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
+420 222 703 404
plzen@coi.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Horšovský Týn
Nádražní 73
346 01 Horšovský Týn
+420 778 470 828
karolina.olejnikova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Klatovy
Vídeňská 9
339 01 Klatovy
+420 606 415 122
zita.proskova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Nýřany
Revoluční 1071
330 23 Nýřany
+420 731 129 207
andrea.vernerova@clovekvtisni
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Plzeň
Mikulášské náměstí 17
326 00 Plzeň
+420 377 240 090
+420 602 363 026
barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Rokycany
Svaz bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
+420 778 442 549
martina.blahova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Finanční úřad Plzeň
Hálkova 14
305 72 Plzeň 3
+420 377 160 111
podatelna2300@fs.mfcr.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Dobřany (domovská Plzeň)
Náměstí T.G.M. 5
334 41 Dobřany
+420 777 944 563
poradna@opplzen.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Plzeň o. p. s.
Koterovská 41
326 00 Plzeň
+420 377 456 468
+420 777 964 563
poradna@opplzen.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice
Palackého 1061
341 01 Horažďovice
+420 730 551 603
poradna@horazdovice.charita.cz
web
Plzeňský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Plzni
Sady Pětatřicátníků 33
301 00 Plzeň
+420 605 191 612
+420 542 210 549
plzen@asociace-sos.cz
web
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Klatovy (Diakonie Západ)
Vídeňská 181
339 01 Klatovy
+420 734 393 161
poradna.klatovy@diakoniezapad.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Plzeň (Diakonie Západ)
Prokopova 25
301 00 Plzeň
+420 735 795 556
poradna.plzen@diakoniezapad.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Rokycany (Diakonie Západ)
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
+420 373 728 536
+420 775 720 492
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Poradna při finanční tísni o.p.s. Plzeň
Kopeckého sady 11
301 00 Plzeň
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Plzeňský kraj Právní poradna Exekutorské komory Plzeň
Prokopova 25
301 00 Plzeň
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Plzeňský kraj Sociální poradna OCH Klatovy (Diecézní charita Plzeň)
Náměstí Míru 63
339 01 Klatovy
+420 731 433 044
+420 376 382 040
poradna@klatovy.charita.cz
web
Plzeňský kraj Úřad práce Plzeň
Kaplířova 2731/7
320 73 Plzeň 1
+420 950 148 111
podatelna.pm@uradprace.cz
web
Plzeňský kraj Západočeské sdružení obrany spotřebitelů o. s., Plzeň
Majerova 4
301 00 Plzeň 1
+420 721 950 386
+420 721 950 431
poradna@spotrebitele.org
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Benešov)
Masarykovo nám. 1
256 01 Benešov u Prahy
+420 312 315 284
+420 774 780 107
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
poradnabenesov@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Mnichovice)
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
+420 312 315 284
+420 774 780 107
poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Říčany)
Masarykovo nám. 6
251 01 Říčany
+420 312 315 287
+420 774 780 107
poradnaricany@cestaintegrace.cz
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 222 703 404
praha@coi.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Člověk v tísni o.p.s. Beroun
Pod Kaplankou 483
266 01 Beroun
+420 778 473 013
helena.sebkova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Člověk v tísni o.p.s. Kladno
Kročehlavská 1311
272 01 Kladno
+420 775 871 540
tereza.zuskova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Diakonie Střední Čechy, občanská poradna Čáslav
Komenského náměstí 140
286 01 Čáslav
+420 327 314 379
poradna.stred@diakonie.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17, 19
140 21 Praha 4
+420 257 004 111
podatelna2100@fs.mfcr.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie Střed (Benešov)
Masarykovo náměstí 1
256 01 Benešov
+420 734 168 982
poradnabenesov.stred@diakonie.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie Střed (Kolín)
Klášterní 1
280 00 Kolín
+420 739 385 545
poradnakolin.stred@diakonie.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie Střed (Votice)
Husova 587
259 01 Votice
+420 734 516 733
poradnavotice.stred@diakonie.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna MELA o.p.s. Kolín
Jeronýmova 883
280 02 Kolín
+420 736 620 819
poradnamela@volny.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna MELA o.p.s. Sedlčany
Zahradní 1242
264 01 Sedlčany
+420 722 363 341
chlastakova@melaops.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Remedium – pracoviště Beroun
V Pražské bráně 74
266 01 Beroun
+420 735 613 901
+420 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (domovská Nymburk)
Na Dolíku 53
250 01 Brandýs nad Labem
+420 775 561 848
+420 325 511 148
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Čelákovice (domovská Nymburk)
nám. 5. května
250 88 Čelákovice
+420 775 561 848
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Městec Králové (domovská Nymburk)
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
+420 731 588 632
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Nymburk
nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk
+420 325 511 148
+420 731 588 632
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Pečky (domovská Nymburk)
tř. Jana Švermy 141
289 11 Pečky
+420 731 588 632
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Poděbrady (domovská Nymburk)
nám. T. G. Masaryka 1130
290 01 Poděbrady
+420 731 588 632
+420 325 511 148
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Pobočka Diakonie Církve bratrské - Dluhová poradna Beroun
Pod Kaplankou 483
266 01 Beroun
+420 736 423 200
poradnaberoun@seznam.cz
web
Středočeský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Beroun)
V Pražské bráně 71
266 01 Beroun
+420 774 730 568
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
web
Středočeský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Mladá Boleslav)
Klaudiánova 135/1
293 01 Mladá Boleslav
+420 724 701 629
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
web
Středočeský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Slaný)
Wilsonova 599
274 01 Slaný
+420 774 058 568
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
web
Středočeský kraj Prostor plus o. p. s.
Na Pustině 1068
280 02 Kolín
+420 317 471 740
osp@prostor-plus.cz
web
Středočeský kraj RUBIKON centrum z. ú. - pobočka Kladno
Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno
+420 777 496 367
kladno@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj RUBIKON Centrum, z. ú. - pobočka Kolín
Mostní 77
280 02 Kolín
+420 778 439 784
kolin@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj RUBIKON Centrum, z. ú. pobočka Příbram
Legionářů 400
261 01 Příbram
+420 777 496 368
pribram@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj Sociální poradna Příbram
náměstí T. G. Masaryka 1
261 01 Příbram
+420 318 498 281
poradna@centrumpribram.cz
web
Středočeský kraj Sociální poradna s terénní službou Racek (Oblastní charita Kutná Hora)
Trebišovská 611
284 01 Kutná Hora
+420 327 314 486
poradna.charita@kh.cz
petra.zitova@kh.hk.caritas.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Úřad práce v Příbrami
náměstí T. G. Masaryka 145
261 01 Příbram 1
+420 950 156 111
podatelna.pb@uradprace.cz
web
Středočeský kraj Zábradlí Kladno
Víta Nejedlého 1503
272 01 Kladno
+420 720 453 672
info@zabradlikladno.cz
web
Ústecký kraj Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s.
Rakovnická 2502
440 01 Louny
+420 415 654 308
+420 774 446 893
szdp.louny@seznam.cz
web
Ústecký kraj CV17-ODDLUŽENÍ, z.s.
Ruská 80
430 01 Chomutov
+420 725 490 663
obornik@seznam.cz
web
Ústecký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
+420 222 703 404
usti@coi.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Bílina
Teplická 555
418 01 Bílina
+420 777 787 938
mail@clovekvtisni.cz
vit.kucera@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Chomutov
Školní 1294
430 01 Chomutov
+420 777 787 938
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
vit.kucera@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1605
400 01 Ústí nad Labem
+420 734 428 394
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
radka.kunesova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj European Initiatory Institute, z.s.
Mírové náměstí 2950
415 01 Teplice
+420 775 479 140
samuel@p-i-p.cz
kancelareii@gmail.com
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Finanční úřad Ústí nad Labem
Velká Hradební 61
400 21 Ústí nad Labem
+420 475 252 111
podatelna2500@fs.mfcr.cz
web
Ústecký kraj Městský ústav sociálních služeb Jirkov
U Dubu 1562
431 11 Jirkov
+420 474 684 432
+420 774 422 012
poradna@meussj.cz
web
Ústecký kraj Naděje Kadaň
Prunéřov 377
432 01 Kadaň
+420 778 412 438
bara.walterova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Kadaň
Jana Švermy 569
432 01 Kadaň
+420 778 412 438
bara.walterova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Klášterec nad Ohří
Chomutovská 206
431 51 Klášterec nad Ohří
+420 770 120 091
jana.ullmannova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Štětí
U Tržnice 701
411 08 Štětí
+420 773 770 991
marie.zimova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj NJP, z. s.
Dómské náměstí 10
412 01 Litoměřice
+420 606 840 118
njpspolek@seznam.cz
web
Ústecký kraj NJP, z. s.
náměstí Míru 1
407 22 Benešov nad Ploučnicí
+420 606 840 118
njpspolek@seznam.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna (Oblastní charita Teplice)
Thámova 711/20
415 01 Teplice
+420 608 345 322
+420 720 995 180
obcanskaporadna@charitateplice.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Občanská poradna Agentura Osmý den, O.P.S., Děčín
Pohraniční 20
405 02 Děčín
+420 774 775 015
+420 775 182 102
poradna@osmyden.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Agentura Osmý den, O.P.S., Ústí nad Labem
Dvořákova 6
400 01 Ústí nad Labem
+420 775 182 574
+420 774 775 015
poradna@osmyden.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín (Charitní sdružení Děčín)
Zbrojnická 779/7
405 02 Děčín 4
+420 412 517 368
poradna@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín (Charitní sdružení Děčín)
Míru 152
407 11 Děčín
+420 775 403 928
dluhyB@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín (Charitní sdružení Děčín)
Žerotínova 180/38
405 02 Děčín
+420 775 403 852
dluhyS@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Rumburk (Oblastní Charita Rumburk)
Sukova 1055
408 01 Rumburk
+420 412 384 745
op@charitarumburk.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Šluknov (Oblastní Charita Rumburk)
T. G. Masaryka 580
407 77 Šluknov
+420 412 384 745
op.slk@charitarumburk.cz
web
Ústecký kraj Odborné sociální a dluhové poradenství Duchcov (Oblastní charita Most)
Míru 14/1
419 01 Duchcov
+420 778 470 529
steflova@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Odborné sociální poradenství Litvínov (Oblastní charita Most)
Janovská 122
435 42 Litvínov
+420 770 121 451
helebrantova@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Poradenské centrum Litoměřice (Diecézní charita Litoměřice)
Kosmonautů 2022
412 01 Litoměřice
+420 416 733 487
+420 603 175 830
marie.haufova@lmt.charita.cz
web
Ústecký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Děčín)
Radniční 1
405 01 Děčín I
+420 724 701 630
ivana.simankova@poradna-prava.cz
web
Ústecký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Trmice)
Fugnerova 59
400 04 Trmice
+420 724 701 626
ivana.simankova@poradna-prava.cz
web
Ústecký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Ústí nad Labem)
Zolova 502/2
400 07 Ústí nad Labem
+420 724 701 600
ivana.simankova@poradna-prava.cz
web
Ústecký kraj Poradna při finanční tísni o.p.s. Litvínov
Holešická 248
435 42 Litvínov – Janov
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Ústecký kraj Poradna při finanční tísni o.p.s. Ústí nad Labem
Dlouhá 15
400 01 Ústí nad Labem
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Ústecký kraj Radka Kadaň
kpt. Jaroše 630
432 01 Kadaň
+420 608 517 065
scr@kadan.cz
web
Ústecký kraj Sdružení českých spotřebitelů (regionální kontaktní místo YMCA)
Vaníčkova 9
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 220 831
usti@ymca.cz
web
Ústecký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Děčín)
Dvořákova 1331/20
405 01 Děčín II
+420 607 922 405
+420 601 053 229
poradna@sos-msk.cz
web
Ústecký kraj Sociální agentura o.p.s. v Teplicích
Školní 2
415 01 Teplice
+420 724 363 551
sos@socialniagentura.cz
web
Ústecký kraj Sociální agentura o.p.s. v Ústí nad Labem
Varšavská 40
400 03 Ústí nad Labem
+420 724 363 551
sos@socialniagentura.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradenství (Sociální služby Chomutov)
Kamenná 5164
430 04 Chomutov
+420 725 958 894
+420 474 659 241
poradna@soschomutov.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Chomutov I (Oblastní charita Most)
17. listopadu 5461
430 04 Chomutov
+420 778 470 524
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Chomutov II (Oblastní charita Most)
Zahradní 5321
430 05 Chomutov
+420 775 713 433
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Most (Oblastní charita Most)
Jaroslava Průchy 1682
434 01 Most
+420 775 713 801
fadrhons@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Úřad práce Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem
+420 950 171 411
podatelna.ul@uradprace.cz
web
Zlínský kraj Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Hrbová 1561
755 01 Vsetín
+420 734 520 916
azylovydum@azylovydum.cz
web
Zlínský kraj Česká obchodní inspekce
třída T. Bati 853
763 02 Zlín
+420 222 703 404
+420 545 125 911
brno@coi.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
třída Kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno
+420 222 703 404
+420 545 125 911
brno@coi.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Finanční úřad Zlín
třída Tomáše Bati 21
761 86 Zlín
+420 577 617 111
podatelna3300@fs.mfcr.cz
web
Zlínský kraj Charita sv. Anežky Otrokovice - Dluhové poradenství Samaritán
třída Tomáše Bati 1255
765 14 Otrokovice
+420 734 435 004
info@otrokovice.charita.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Charita sv. Anežky Zlín - Dluhové poradenství Samaritán (domovská Otrokovice)
Burešov 4886
760 01 Zlín
+420 734 435 003
samaritan@otrokovice.charita.cz
info@otrokovice.charita.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín)
Zálešná I/4057
760 01 Zlín
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín)
Okružní 4699
760 05 Zlín
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín) Vizovice
Palackého náměstí 365
763 12 Vizovice
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Uherské Hradiště
Velehradská třída 181
686 01 Uherské Hradiště
+420 606 453 502
obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Bystřice pod Hostýnem) při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Nový Hrozenkov) při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Nový Hrozenkov 454
756 04 Nový Hrozenkov
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Valašské Klobouky) při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Masarykovo náměstí 177
766 01 Valašské Klobouky
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Velké Karlovice) při Vzdělávacím a komunitním Centru integrace Vsetín o.p.s.
Velké Karlovice 1
756 06 Velké Karlovice
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Jiráskova 419
755 01 Vsetín
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
vkci@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Zlín – Strop
Dlouhá 2699
760 01 Zlín
+420 571 110 896
op@strop-zlin.cz
web
Zlínský kraj Osobní poradna SOS – Asociace ve Zlíně
Třída T. Bati 204
760 01 Zlín
+420 775 709 056
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
web
Zlínský kraj Poradna Rožnov
Zemědělská 500
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 604 601 714
roznov@poradnaprozeny.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Rožnov pod Radhoštěm)
1. máje 1000
765 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 607 398 511
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Uherské Hradiště)
Protzkarova 33
686 70 Uherské Hradiště
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Kroměříži (výjezdní)
Husovo nám. 534
767 01 Kroměříž
+420 573 321 307
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Valašském Meziříčí (výjezdní)
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 674 520
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sociální poradna (Oblastní charita Kroměříž)
Ztracená 63/1
767 01 Kroměříž
+420 573 330 013
+420 733 755 847
socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
web
Zlínský kraj Sociální rehabilitace Atta (Charita Valašské Meziříčí)
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 672 709
+420 734 435 051
helena.palatova@valmez.charita.cz
web
Zlínský kraj Úřad práce Zlín
Čiperova 5182
760 42 Zlín 1
+420 950 175 111
podatelna.zl@uradprace.cz
web