Jak správně postupovat

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 3. 6. 2016
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Vztahy na finančním trhu jsou často složité a komplikované. Pokud se dostanete do sporu s finanční institucí či zprostředkovatelem, ocitáte se v nevýhodě, protože proti Vám stojí protivník, který je v této oblasti většinou mnohem zkušenější, a který má oproti Vám velmi často více prostředků ke své obraně. O to důležitější je nedat se, umět bránit svá práva a vědět, jak správně postupovat.

Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, je třeba ji řešit nejprve přímo s institucí. Více o reklamacích a stížnostech přímo u finanční instituce naleznete v části reklamace. 

Pokud tato cesta nevede k uspokojivému výsledku, nabízí se další řešení. Možností je obrátit se na příslušné orgány dohledu. Avšak pozor, ty Vám nemohou nahradit škodu, mohou pouze tomu, kdo porušil své povinnosti, uložit sankci. Dobré je rovněž Vaši věc konzultovat s některou z organizací na ochranu spotřebitele, kde Vám zdarma a kvalitně poradí.

Dalším krokem je mimosoudní nebo soudní řešení sporů.