Webové stránky Finanční vzdělávání.cz (www.financnivzdelavani.cz)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuWebové stránky Finanční vzdělávání.cz (www.financnivzdelavani.cz)
Registrující instituce/subjektČeská bankovní asociace
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Osvěta široké veřejnosti, objektivní informační zdroj pro všechny věkové kategorie zejména laické veřejnosti (hlavní cílovou skupinou je spotřebitel), podpůrný nástroj pro učitele

Typ projektuAplikace/webové stránky
Podrobnější informace k projektu

Webové stránky obsahující informace teoretického i praktického charakteru o všech sektorech finančního trhu. Informace jsou určeny všem věkovým kategoriím a jsou formulovány tak, aby byla co nejsrozumitelnějším způsobem představena fakta a současně doporučení obecného charakteru určená spotřebitelům, zejména, jak se na finančním trhu chovat, čeho se vyvarovat a jaká pravidla dodržovat. Struktura reaguje na poptávku po informacích obecného a spíše popisného charakteru (Finanční svět), a současně na potřebu nabídnout spotřebitelům osvětu či přímo rady ve formě krátkých návodů na praktická témata (Jak na to? a Já ve světě financí). Nosným prvkem je právě toto rozdělení webu, které umožňuje každému využívat právě jen určitou část, např.vysvětlení jednotlivých témat (peníze, ochranné prvky bankovek, bezhotovostní platební styk atp.), informace a doporučení zaměřená na určitou věkovou kategorii (hned po škole, samostatná domácnost, rodina, prázdné hnízdo atp.), či informace o celém sektoru.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové, nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce, příjemci pomoci v hmotné nouzi, stávající zaměstnanci veřejného sektoru, budoucí zaměstnanci veřejného sektoru, senioři
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 4. 2007
Financující subjekt/y

Česká bankovní asociace

Spolupracující subjekt/y
  • AČSS
  • AKAT ČR
  • ČLFA
  • ČAP
  • CBCB
  • SBK bankovní karty
  • ČASF