Finanční gramotnost do škol

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuFinanční gramotnost do škol
Registrující instituce/subjektyourchance o.p.s.
Odkaz

Webové stránky:

Sociální média:

Cíl projektu

Vytváříme takové prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné mladé generace a chceme proto:

 • Metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
 • Postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech.
 • Poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na ZŠ a SŠ.
 • Vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce.
 • Umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe.
 • Podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR.
Typ projektuAplikace/webové stránky, Tiskovina, Výuková hra, Kurz/seminář, Pořad/seriál
Podrobnější informace k projektu

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012, je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy. Systémově i individuálně rozvíjíme učitele a metodicky pomáháme při zavádění principů finanční gramotnosti do školy. Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka. Tím, že se v této oblasti angažujeme, ovlivňujeme důležité společenské téma - život a prosperitu jedinců i celé společnosti. Soustředíme se hlavně na prevenci, a proto pomáháme zejména základním, středním školám a mladé generaci. Ve většině případů je pro školu mnohem přínosnější individuální přístup. Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 8. 2012
Financující subjekt/y
 • Komerční banka
 • NN (speciální cílové skupiny - rodiny, dětské domovy)
 • Česká mincovna
 • individuální dárci
Spolupracující subjekt/y
 • Česká mincovna
 • EFPA
 • ČNB
 • Smarter Training & Consulting