Financial Literacy International Programme

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuFinancial Literacy International Programme
Registrující instituce/subjektMasarykova univerzita
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Financial Literacy International Programme je zaměřen na finanční vzdělávání. Cílem FLIP projektu je zejména vyvinutí efektivních metod šíření finanční gramotnosti mezi potřebnými skupinami obyvatel. Výstupy projektu se budou odvíjet v první řadě od výzkumu, který bude zaměřen na specifická témata projektu a cílovou skupinu, především sociálně slabé. Projekt podporuje finanční vzdělávání znevýhodněných občanů prostřednictvím studentů vysokých škol. Implementace kurzu finanční gramotnosti do studijních plánů univerzity je jedinečným prvkem usnadňujícím multiplikační efekt šíření finančního vzdělávání mezi obyvatelstvo.Projekt zahrnuje složku odborných znalostí a dovedností a podporu praktického a personalizovaného učení.

Typ projektuKurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Profil účastníků je velice rozmanitý a liší se napříč cílovými skupinami, které mimo jiné zahrnují studenty vysokých škol, dospělé, vulnerable groups včetně sociálně znevýhodněných občanů. Činnosti projektu proto zahrnují intelektuální výstupy, jako je vývoj virtuální vzdělávací platformy finanční gramotnosti, univerzitní kurz Finanční gramotnost, tvorba online interaktivních materiálů a učebních plánů a výzkum podporující tvorbu výše zmíněných výstupů. Šíření finanční gramotnosti zahrnuje aktivní přenos získaných znalostí prostřednictvím mladých dospělých k sociálně znevýhodněným občanům.

Prioritní cílové skupinynezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce, příjemci pomoci v hmotné nouzi, budoucí zaměstnanci veřejného sektoru
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 9. 2019
Financující subjekt/y

Evropská unie - program Erasmus+

Spolupracující subjekt/y
  • Univerzita Wirtschaftsuniversität Wien (Austria)
  • FOM University (Germany)