Bankéři do škol

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuBankéři do škol
Registrující instituce/subjektČeská bankovní asociace (ČBA)
Odkaz

Webové stránky:

Sociální média:

Cíl projektu

Projekt je založený na osobním setkání (pracovníků v bankovnictví) bankéřů se studenty a žáky. Cílem je seznámit studenty se základními tématy současného finančního světa, konkrétně v letošním roce je to kyberbezpečnost (jak rozpoznat kybernetický útok, jak se mu co nejlépe vyvarovat, jak jsou na internetu zabezpečeny banky atd.) a obecná finanční gramotnost (sestavování rozpočtu, placení a vývoj peněz, půjčky a dluhy atd.). Setkání je koncipováno jako učební dvouhodinovka na jedno ze zvolených témat s tím, že učení probíhá hravou a interaktivní formou s možností následné diskuse, otázek atp.

Typ projektuKurz/seminář, Výuková hra
Podrobnější informace k projektu

Bankéři vedou vyučovací hodinu sami, ale mají k dispozici podklady a instrukce připravené ČBA. Striktně je omezeno použití jména a loga banky, z níž přicházejí pouze na představení bankéře a případné uvedení praktických příkladů ze své praxe v části výkladu. Přednáška je netradiční výukovou formou, základním prvkem je osobní zkušenost a setkání s bankéřem, který představuje reálný život, je to člověk, který se v oblasti financí pohybuje svojí profesí a přitom je to stejnou lidskou bytostí jako studenti a má stejné běžné problémy, které musí řešit stejným způsobem jako naprostá většina lidí. Do školy tedy přichází předat tuto zkušenost a ukázat provázanost vzdělávání s reálný životem. Tento prvek byl základním motivem zejména při vzniku projektu, kdy do škol zamířili pouze vrcholní představitelé bank. Díky zájmu škol i samotných bankéřů je neustále rozšiřován počet vyučujících a přednášky nemohou být ve stejných školách po roce úplně stejné, tudíž došlo i k rozdělení na více témat.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ
Regioncelostátní působnost
Od - dood 15. 9. 2014
Financující subjekt/y

ČBA

 

Spolupracující subjekt/y

členské banky ČBA, jejichž bankéři se do projektu zapojují