Shrnutí výsledků mezinárodního měření úrovně finanční gramotnosti dospělých

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

Měření úrovně finanční gramotnosti se v letech 2015 a 2016 zúčastnilo 30 zemí (17 z nich včetně ČR je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD). Dotazovaným bylo 18 - 79 let. Dotazník byl rozdělen na tři části – znalosti, chování a postoje. Zprávu lze stáhnout na stránkách OECD.