Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí dne 14. března 2017 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 10. dubna 2017, a to na elektronickou adresu konzultace@mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je nutnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (dále jen „směrnice IDD“). Hlavním cílem směrnice IDD, která nahrazuje dosavadní směrnici o zprostředkování pojištění, je zlepšení ochrany spotřebitele a posílení vnitřního trhu EU s pojistnými službami. Těchto cílů by mělo být dle směrnice dosaženo především:

  • zajištěním stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce pojištění,
  • posílením důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o pojistných produktech,
  • zpřísněním pravidel jednání se zákazníkem při sjednávání investičního životního pojištění,
  • zvýšením nároků na profesionalitu prodejců pojištění,
  • požadavkem na dostupnost systému mimosoudního řešení sporů se zákazníky a
  • zpřesněním a vyjasněním pravidel pro přeshraniční poskytování pojistných služeb v EU.

 

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění