Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o úvěru pro spotřebitele. Navržená nová právní úprava současně představuje transpozici Směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (MCD), která upravuje hypoteční úvěry, dosud z úpravy spotřebitelských úvěrů vyloučené. Termínem pro transpozici této směrnice je 21. březen 2016. Kromě splnění závazků plynoucích z evropské legislativy je hlavním cílem zákona zvýšení kredibility tuzemského trhu retailových úvěrových služeb a omezení nekalých praktik u nebankovních subjektů sjednávajících úvěry pro spotřebitele. Navrhované znění zákona je výsledkem širokých diskusí Ministerstva financí s relevantními subjekty na trhu, probíhajících jak v rámci připomínkového řízení k návrhu zákona, tak i dvou veřejných konzultací a řady neformálních jednání ministerstva s adresáty budoucí nové regulace.

Sjednocení regulace

Nový zákon uceleně pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal (tj. úvěry na bydlení a tzv. mikropůjčky). Zákon o úvěru pro spotřebitele by tak měl do budoucna představovat komplexní úpravu distribuce retailových úvěrových produktů. Zákon kromě produktové oblasti rovněž sjednocuje institucionální prvky regulace, tj. mimo jiné stanoví v sektoru úvěrů jednotné podmínky získání podnikatelského oprávnění, upraví proces registrace regulovaných subjektů a výkonu dohledu nad nimi, či vymezí jednotná pravidla ověřování odbornosti pro osoby jednající se spotřebiteli.

Posílení ochrany spotřebitele

Zákon zavádí řadu prvků, které oproti současnosti významně posilují pozici spotřebitele. Ten bude mít nově například možnost splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, například při dlouhodobé nemoci, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma. Zákon také omezuje sankce za pozdní splátku úvěru. Ten, kdo jinak řádně své závazky splácí, se tak ze dne na den nepřijde o střechu nad hlavou. Zároveň se posiluje odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru. Úvěr by měl být poskytnut jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dokonce dostane již zaplacené úroky zpět. Jistinu splatí podle svých možností.

Zpřísnění pravidel podnikání pro nebankovní subjekty

Nová úprava řeší rovněž závažné a systémové problémy v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Jedná se zejména o nekalé obchodní praktiky a nízkou odbornost a důvěryhodnost některých distributorů úvěrů. Ministerstvo financí významně zvyšuje nároky na nebankovní subjekty pro jejich podnikání v oblasti úvěrů. Dosud je toto podnikání živností, kterou může vykonávat prakticky kdokoli (nyní více než 60 tisíc osob), na které nelze efektivně dohlížet. Návrh reguluje vstup do odvětví u zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů a klade vyšší nároky na jejich odbornost. Její úroveň bude nyní stejná jak pro bankovní, tak pro nebankovní prodej úvěrů. Zákon také přesouvá licencování a dohled nad všemi poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů na Českou národní banku. ČNB již nyní dohlíží na všechny ostatní sektory na finančním trhu a bude vybavena i silnějšími pravomocemi udílet při porušení zákona pokuty a jiné sankce.

Více informací a dokumenty ke stažení: Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o úvěru pro spotřebitele