Vláda schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru připravený Ministerstvem financí

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Vláda dne 2. prosince 2015 schválila návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, který připravilo Ministerstvo financí. Nový zákon uceleně pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Navrhovaný zákon nově rozšiřuje svou působnost i na tzv. mikropůjčky, tedy na menší spotřebitelské úvěry do 5 000 Kč, na které se současný zákon č. 145/2010 nevztahuje.

Ministerstvo financí novou úpravou řeší závažné a systémové problémy v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Dochází k významnému zvýšení nároků na nebankovní subjekty, které chtějí „podnikat v úvěrech“. Dosud je toto podnikání živností, kterou může vykonávat prakticky kdokoli. Živnostenské oprávnění na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru má cca 60 tisíc osob, které nelze efektivně dohlížet. Návrh klade vyšší nároky na odbornost a důvěryhodnost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů. Odbornost předpokládá složení odborné zkoušky a dosažení alespoň středoškolského vzdělání ukončeného maturitou. V neposlední řadě jsou poskytovatelé úvěrů povinni udržovat kapitál nejméně ve výši 20 miliónů Kč. Návrh zákona by tak měl tomuto segmentu finančního trhu přinést do budoucna vyšší kredibilitu. K té přispěje i převedení licenčních a dohledových pravomocí na Českou národní banku.

Návrh obsahuje rovněž další prvky, které významně chrání spotřebitele - například zásadně snižuje smluvní pokuty při prodlení spotřebitele ze současných až 0,5 % denně z hodnoty celého kontraktu na 0,1 % denně z dlužné částky v prodlení. Navíc stanoví absolutní strop pro tyto pokuty, a to ve výši 70 % z hodnoty úvěrového kontraktu, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Schválený návrh umožňuje úvěr na bydlení předčasně splatit bez vysokých nákladů. V současnosti je dlužník obvykle citelně sankcionován, rozhodne-li se hypotéku splatit mimo dobu fixace. Nově bude mít spotřebitel možnost splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, jako jsou dlouhodobá nemoc, invalidita nebo úmrtí, které vedou k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma. Zdarma se rovněž navrhuje splatit jednou ročně až 20 % dlužné jistiny.

Úvěr by přitom měl být podle zákona poskytnut jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a bude mít nárok na vrácení již zaplacených úroků. Jistinu následně splatí podle svých možností.

Tisková zpráva: Do Sněmovny míří zákon, který významně posílí postavení spotřebitele