Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí dne 19. června zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 20. července 2015, a to na elektronickou adresu uver@mfcr.cz.

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových úvěrů. Legislativně-technicky dochází k vytvoření nového zákona, který přebírá úpravu ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů a doplňuje ji o produktovou regulaci hypotečního úvěru a jednotnou institucionální úpravu společnou pro celý úvěrový trh.

Dochází tak k implementaci Směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (MCD), která upravuje hypoteční úvěry, dosud z úpravy spotřebitelských úvěrů vyloučené. Termín pro transpozici této směrnice je 21. březen 2016.

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele