Měření finanční gramotnosti 2020

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 25. 6. 2020 16:30
  • Publikace dokumentu OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy

Ministerstvo financí provedlo v lednu r. 2020 měření finanční gramotnosti dospělé populace v ČR. Měření navazuje na předchozí výzkumy z let 2010 a 2015 a vychází z Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 schválené vládou. Výsledky měření ukazují na mírně rostoucí finanční gramotnost v České republice, v mezinárodním srovnání (země OECD a některé další) se ČR pohybuje v průměru. Výsledky měření využije MF (a další instituce) při zacílení budoucích finančně vzdělávacích aktivit.

Došlo ke zlepšení tzv. ekonomické zodpovědnosti, která vyjadřuje obecné postoje občanů k financím, zachycuje jejich nákupní chování a také rozhodování na finančním trhu, naopak finanční znalosti stagnují. Lépe a uvážlivěji hospodaříme v domácnosti s financemi, jsme obezřetnější při sjednávání smluv a máme lepší povědomí o svých právech. Naopak mezery máme v základních početních dovednostech a znalosti důležitých pojmů z oblasti úvěrů a půjček (úročení, RPSN, p.a).

Dokumenty ke stažení