Pomohou Vám

Kam se obrátit pro pomoc?

Níže najdete seznam institucí, které Vám mohou pomoci s Vašimi problémy ve světě financí a rodinného rozpočtu. Nejedná o úplný přehled veškerých poraden a institucí. Ministerstvo financí neodpovídá za obsah těchto odkazů.

Kraj Poradna Telefon, email Web, on-line dotaz
Celostátní působnost Česká advokátní komora (ČAK)
Národní 16
110 00 Praha 1
+420 273 193 111
epodatelna@cak.cz
web
Celostátní působnost Česká národní banka (ČNB)
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
+420 224 411 111
+420 800 160 170
podatelna@cnb.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Česká obchodní inspekce (ČOI)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
+420 296 366 360
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
poštovní
přihrádka 02
225 02 Praha 025
+420 224 004 111
podatelna@ctu.cz
web
Celostátní působnost Energetický regulační úřad (ERÚ)
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
+420 564 578 666
podatelna@eru.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (ESC)
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
+420 296 366 155
eccnet-cz@ec.europa.eu
web
Celostátní působnost Finanční arbitr
Legerova 69
110 00 Praha 1
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Garanční fond obchodníků s cennými papíry
P.O.Box 787
111 21 Praha 1
+420 222 192 453
fond@gfo.cz
web
Celostátní působnost Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
+420 234 767 676
info@gsft.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
+420 225 131 111
posta@mdcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
+420 257 041 111
protikorupční linka: +420 257 043 800
podatelna@mfcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
+420 257 085 111
epodatelna@mkcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo obrany České republiky
Tychonova 1
160 01 Praha 6
+420 973 201 111
e-podatelnaMO@army.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
+420 950 191 111
posta@mpsv.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
+420 224 861 111
posta@mmr.cz
podatelna@mmr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
+420 224 851 111
posta@mpo.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
+420 221 997 111
posta@msp.justice.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
+420 234 811 111
posta@msmt.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
+420 974 811 111
posta@mvcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
+420 224 181 111
epodatelna@mzv.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
+420 224 971 111
mzcr.@mzcr.cz
verejnost@mzcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
+420 221 811 111
+420 221 812 425
info@mze.cz
posta@mze.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
+420 267 121 111
info@mzp.cz
posta@mzp.cz
web
Celostátní působnost Úřad práce
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
+420 844 844 803
posta@uradprace.cz
web
Celostátní působnost Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
posta@uoou.cz
web
Celostátní působnost Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno
+420 542 542 111
podatelna@ochrance.cz
web
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna
Štefánikova 13
150 00 Praha 5
+420 257 000 511
web
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR – poradna Praha
Varšavská 37
120 00 Praha 2
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna pro občany MČ Praha 4
Nuselská radnice
Táborská 500
140 00 Praha 4
+420 800 194 237
radnice@praha4.cz
web
Hlavní město Praha Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 296 366 207
praha@coi.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Člověk v tísni
Náměstí 14. října 3
150 00 Praha 5
+420 257 215 629
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Finanční arbitr
Legerova 69
110 00 Praha 1
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
Hlavní město Praha Finanční úřad Praha
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1
+420 224 041 111
podatelna2000@fs.mfcr.cz
web
Hlavní město Praha GLE o.p.s. Škola spotřebitele
Školská 32
110 00 Praha 1
+420 272 047 707
spotrebitel@gle.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Občanská poradna Praha 1
Jakubská 3
110 00 Praha 1
+420 222 310 110
op.praha1@seznam.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna pro Prahu 1 (detašované pracoviště)
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
+420 235 312 939
op.praha1@seznam.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna REMEDIUM, Praha
Křišťanova 15
130 00 Praha 3
+420 272 743 666
+420 735 613 901
obcanskaporadna@remedium.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Občanská poradna Společnou cestou, o. s. – Řepy
Socháňova 27
163 00 Praha 17
+420 223 011 642
info@spolcest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Občanská poradna Společnou cestou, o. s., Praha
Spytihněvova 4
128 00 Praha 2
+420 223 011 642
info@spolcest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Osobní poradna SOS – Asociace v Praze
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha - Nové Město
+420 721 034 503
praha@asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha PAPRA z.s.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2
+ 420 778 742 900
papra.info@gmail.com
web
Hlavní město Praha Pobočka Diakonie Církve bratrské - Dluhová poradna Praha 5
Vrázova 62/4
150 00 Praha 5
+420 736 423 200
web
Hlavní město Praha Poradenské centrum Českého helsinského výboru
Štefánikova 216/21
150 00 Praha 5
+420 773 115 951
+420 257 221 141
poradna@helcom.cz
web
Hlavní město Praha Poradna dTEST, Praha
Černomořská 419/10
101 00 Praha 10 - Vršovice
+420 299 149 009
+420 222 267 221
dtest@dtest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Poradna Kontakt
Ječná 3
120 00 Praha 2
+420 222 515 400
iis@csspraha.cz
web
Hlavní město Praha Poradna Magdala (Arcidiecézní charita Praha)
Londýnská 44
120 00 Praha 2
+420 251 552 790
magdala@praha.charita.cz
web
Hlavní město Praha Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
U Kanálky 5
120 00 Praha 2
+420 724 701 610
poradna@poradna-prava.cz
web
Hlavní město Praha Poradna při finanční tísni o.p.s., Praha
Hvězdova 19
140 00 Praha 4
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Hlavní město Praha Právní poradna Exekutorské komory
Varšavská 37
120 00 Praha 2
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Hlavní město Praha Proxima Sociale o.p.s., Praha
Rakovského 3138
143 00 Praha 4
+420 241 770 232
poradna@proximasociale.cz
web
Hlavní město Praha R-Mosty, z.s.
Blahoslavova 230/4
130 00 Praha 3
+420 725 320 499
+420 725 320 498
kancelar@r-mosty.cz
web
Hlavní město Praha RUBIKON Centrum, z.ú.
Korunní 101
130 00 Praha 3
+420 739 470 408
info@rubikoncentrum.cz
web
Hlavní město Praha SANANIM z. ú.
Žitná 1574
11000 Praha 1
+ 420 774 701 070
gambling@sananim.cz
web
Hlavní město Praha Sdružení českých spotřebitelů, Praha
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10
+420 261 263 574
scs@konzument.cz
web
Hlavní město Praha Studentská právní poradna ve spolupráci s hl. m. Prahou
Škodův palác, Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
12444
web
Hlavní město Praha Úřad práce Praha
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
+420 950 178 111
podatelna.aa@uradprace.cz
web
Jihočeský kraj Amálka - poradna pro oddlužení a pomoc občanům v tísni, z.s.
Lidická 194
386 01 Strakonice
+ 420 775 037 023
dluhovaporadnaamalka@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01 Jindřichův Hradec
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Písek
Budovcova 207
397 01 Písek
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Strakonice
Na Stráži 270
386 01 Strakonice
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor
+420 381 486 400
web
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích
Karla IV. 12
370 01 České Budějovice
web
Jihočeský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice
+420 387 722 338
+420 222 703 404
budejovice@coi.cz
web
on‑line dotaz
Jihočeský kraj Finanční úřad v Českých Budějovicích
Mánesova 1803
371 87 České Budějovice
+420 387 722 111
podatelna2200@fs.mfcr.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s.
5. května 251
381 01 Český Krumlov
+420 380 727 600
+420 774 110 124
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Kaplice)
Náměstí 70
382 41 Kaplice
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Nové Hrady)
Nám. republiky 43
373 33 Nové Hrady
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Trhové Sviny)
Žižkovo náměstí 40
374 01 Trhové Sviny
+420 774 110 124
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Větřní)
Šumavská 1
382 11 Větřní
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s. (pobočka Vyšší Brod)
K Vltavě 380
382 73 Vyšší Brod
+420 774 110 124
+420 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj Insala z.s.
Generála Svobody 242/21
370 01 České Budějovice 7
+420 734 188 372
+420 723 474 656
darap@seznam.cz
web
Jihočeský kraj KreBul, o. p. s. (Občanská poradna Prachatice)
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
+420 388 424 196
+420 723 123 093
poradna@krebul.cz
web
Jihočeský kraj KreBul, o. p. s. (Občanská poradna Prachatice, pracoviště Vimperk)
Nad Stadionem 199
385 01 Vimperk
+420 723 123 093
poradna@krebul.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna České Velenice
Jungmannova 20
378 10 České Velenice
+420 732 895 809
poradna.velenice@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s., České Budějovice
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
+420 724 748 399
+420 606 720 095
poradna@jihoceskarozvojova.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Tábor (Diecézní charita České Budějovice)
Dobrovského 705
390 01 Tábor
+420 732 485 038
poradnatabor@dchcb.charita.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Třeboň (Oblastní charita Třeboň)
Chelčického 2
379 01 Třeboň
+420 384 72 14 27
+420 775 566 971
charita.trebon@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Týn nad Vltavou (Farní charita Týn nad Vltavou)
Sakařova 755
375 01 Týn nad Vltavou
+420 385 731 553
+420 731 196 120
poradna@tyn.charita.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Veselí nad Lužnicí (Farní charita Týn nad Vltavou)
Budějovická 148
391 81 Veselí nad Lužnicí
+420 731 196 120
poradna@tyn.charita.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Vodňany (Farní charita Týn nad Vltavou)
Jiráskova 116
389 01 Vodňany
+420 731 402 996
poradna@tyn.charita.cz
web
Jihočeský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 13
370 01 České Budějovice
+420 387 201 915
+420 608 032 385
poradnajck@asociace-sos.cz
web
Jihočeský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Táboře
Vančurova 2904
390 01 Tábor
+420 608 032 385
poradnajck@asociace-sos.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Eva (Diecézní charita České Budějovice)
Riegrova 51
370 01 České Budějovice
+420 387 203 315
+420 731 402 803
eva@dchcb.charita.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Městského úřadu Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 702 148 771
+420 702 005 983
poradna@jh.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Písek (Oblastní charita Písek)
Bakaláře 43/6
397 01 Písek
+420 382 212 998
+420 734 360 974
oblastniporadna@pisek.charita.cz
web
Jihočeský kraj Poradna pro lidi v nouzi (Farní charita Jindřichův Hradec)
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 731 604 554
+420 730 540 628
+420 382 212 998
info.jhradec@dchcb.charita.cz
poradna@jhradec.charita.cz
web
Jihočeský kraj Sdružení českých spotřebitelů Volyně
Nám. Svobody 34
387 01 Volyně
+420 775 061 622
scduskova@seznam.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
A. Barcala 1791/40
370 05 České Budějovice
+420 778 030 905
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Mánesova 11/3b
370 01 České Budějovice
+420 778 030 905
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Heydukova 97/12
397 01 Písek
+420 778 030 905
vanickova@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Pravdova 837
377 01 Jindřichův Hradec
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj Úřad práce České Budějovice
Klavíkova 1570/7
370 04 České Budějovice 4
+420 950 109 111
podatelna.cb@uradprace.cz
web
Jihomoravský kraj Agentura pro občany KROK Kyjov, z. ú.
Za Stadionem 1358
697 01 Kyjov
+420 518 324 557
+420 739 084 422
agentura@oskrok.cz
web
Jihomoravský kraj Celsuz - dluhové poradenství (Diecézní charita Brno)
Ponávka 2
602 00 Brno
+420 736 523 685
+420 731 128 169
vladimira.stastna@brno.charita.cz
eva.psutkova@brno.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Celsuz - odborné sociální poradenství (Diecézní charita Brno)
Tř. Kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno
+420 538 700 941
+420 731 403 107
celsuz@brno.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Česká obchodní inspekce Brno, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
třída Kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno
+420 545 125 911
+420 222 703 404
brno@coi.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj DROM
Malinovského náměstí 4
602 00 Brno
+420 703 468 648
barbora.karaskova@drom.cz
drom@drom.cz
web
Jihomoravský kraj Finanční úřad Brno
nám. Svobody 4
602 00 Brno Střed
+420 542 191 111
Podatelna3000@fs.mfcr.cz
web
Jihomoravský kraj Charitní poradna Blansko (Oblastní charita Blansko)
Komenského 19
678 01 Blansko
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Boskovice (Oblastní charita Blansko)
U Lázní 1734
680 01 Boskovice
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Bučovice (Oblastní charita Hodonín)
Sovětská 912
685 01 Bučovice
+420 544 212 021
+420 731 646 977
poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Hodonín (Oblastní charita Hodonín)
Wilsonova 7
695 05 Hodonín
+420 972 633 578
+420 731 425 497
poradna@hodonin.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Charitní poradna Letovice (Oblastní charita Blansko)
Tyršova 2
679 61 Letovice
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Slavkov u Brna (Oblastní charita Hodonín)
Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna
+420 731 646 977
+420 544 212 021
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Znojmo (Oblastní charita Znojmo)
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
+420 731 402 782
poradna@znojmo.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
tř. 1. máje 39
691 41 Břeclav - Poštorná
+420 519 324 849
+420 777 479 877
breclav@iqrs.cz
karolina.laubova@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
+420 543 213 310
+420 774 224 510
iqrs@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
Husovická 2
614 00 Brno
+420 733 127 471
denisa.sedlackova@iqrs.cz
iqrs@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis, z. s. (pobočka Vyškov)
nám. Československé armády 1/2A
682 01 Vyškov
+420 774 898 817
silvie.elsnerova@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna (Charita Kyjov)
Palackého 194
697 01 Kyjov
+420 724 353 902
klara.blahusova@kyjov.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna Brno
Anenská 10
602 00 Brno
+420 545 241 828
poradna.brno@volny.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna Veselí nad Moravou (Charita Veselí nad Moravou)
Masarykova 136
698 01 Veselí nad Moravou
+420 739 389 219
+420 518 326 227
poradna@veselinm.charita.cz
dluhove.poradenstvi@veselinm.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Odborné sociální poradenství Uherský Brod (Oblastní charita Uherský Brod)
Přemysla Otakara II. 2476
688 01 Uherský Brod
+420 735 713 786
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Brně
Mečová 5
602 00 Brno
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Hodoníně
Masarykovo nám. 396/5
695 07 Hodonín
+420 606 058 696
poradna@asociace-sos.cz
judr.simek@gmail.com
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově
Nádražní 4
682 01 Vyškov
+420 542 210 549
+420 605 043 084
poradna@asociace-sos.cz
turkova@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Vyškov)
nám. Čsl. Armády1/2a
682 01 Vyškov
+420 724 701 623
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
web
Jihomoravský kraj Právní poradna Exekutorské komory Brno
Hrnčířská 27
602 00 Brno
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Jihomoravský kraj Sdružení českých spotřebitelů Znojmo
Horní Česká 36
669 02 Znojmo
+420 604 242 417
+420 515 216 510
jimorava@regio.cz
dvorak@muznojmo.cz
web
Jihomoravský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Břeclav (výjezdní)
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
+ 420 519 311 382
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Jihomoravský kraj Společnost Podané ruce o.p.s.
Hilleho 5
602 00
+420 773 770 885
poradenskecentrum@podaneruce.cz
web
Jihomoravský kraj Úřad práce Brno
Polní 1011/37
639 00 Brno 39
+420 950 104 111
podatelna.bm@uradprace.cz
web
Karlovarský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
+420 377 323 596
+420 222 703 404
plzen@coi.cz
web
on‑line dotaz
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Karlovy Vary
Blahoslavova 18/5
360 01 Karlovy Vary
+420 777 333 879
+420 777 499 477
jan.nemecek@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Kraslice
Havlíčkova 61/9
358 01 Kraslice
+420 775 465 994
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Ostrov
Lidická 1036
363 01 Ostrov
+420 777 499 477
jiri.janko@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Sokolov
Nádražní 544
356 01 Sokolov
+420 775 465 994
indriska.masatova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Člověk v tísni o.p.s. Valeč, Žlutice
Velké náměstí 150
364 52 Žlutice
+420 777341679
nikola.florianova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Diecézní charita Plzeň - Občanská poradna Cheb
Koželužská 19
350 02 Cheb
+420 731 433 134
poradnach@dchp.charita.cz
web
Karlovarský kraj Dluhová poradna (Český západ o.p.s.)
Dobrá Voda 52
364 01 Toužim
+ 420 735 170 410
info@cesky-zapad.cz
web
Karlovarský kraj Finanční úřad Karlovy Vary
Krymská 2a
360 01 Karlovy Vary
+420 353 101 111
podatelna2400@fs.mfcr.cz
web
Karlovarský kraj GOPALA o.p.s.
Sokolovská 99
360 05 Karlovy Vary
+420 724 756 565
info@gopala-ops.cz
web
Karlovarský kraj GOPALA o.p.s.
Husova 434
362 21 Nejdek
+420 601 126 072
+420 601 126 075
info@gopala-ops.cz
web
Karlovarský kraj GOPALA o.p.s.
Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo
+420 601 126 072
+420 601 126 075
info@gopala-ops.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s.
Hlavní 49
352 01 Aš
+420 354 524 272
poradna@kskcentrum.cz
urbankova.lucie@muas.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna - detašované pracoviště)
Národní 400
357 09 Habartov
+420 724 75 65 65
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna detašované pracoviště)
Maxima Gorkého 1/16
357 51 Kynšperk nad Ohří
+420 605 295 009
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna)
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov
+420 603 322 094
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj KSK centrum o. p. s. (občanská poradna)
Jáchymovská 59/98
360 04 Karlovy Vary
+420 603 322 094
poradna@kskcentrum.cz
web
Karlovarský kraj LEADER ACADEMY o.p.s.
Široká 35
364 53 Valeč
+ 420 737 444 602
mach@job-asistent.cz
web
Karlovarský kraj Občanská poradna Karlovy Vary
Sokolovská 71
360 05 Karlovy Vary
+420 353 224 804
opkv@volny.cz
web
Karlovarský kraj Občanská poradna Karlovy Vary (Res vitae)
Blahoslavova 659/18
360 09 Karlovy Vary
+420 353 226 296
poradna.kv@gmail.com
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z. ú.- pobočka Cheb
Lidická 1525/2
350 02 Cheb
+420 734 590 941
cheb@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z. ú.- pobočka Chodov
Vítězná 624
357 35 Chodov
+420 778 424 024
chodov@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z.ú.- pobočka Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 24
360 01 Karlovy Vary
+420 777 496 369
karlovyvary@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z.ú.- pobočka Sokolov
Karla Havlíčka Borovského 1420
356 01 Sokolov
+420 734 590 941
sokolov@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj Úřad práce Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary 1
+420 950 125 111
podatelna@kv.mpsv.cz
web
Kraj Vysočina Boj s dluhy, z. s.
Kosmákova 1067
586 01 Jihlava
+420 724 927 555
+420 800 224 400
info@bojsdluhy.cz
web
Kraj Vysočina Centrum J.J.Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Štefanikovo nám. 1972/2
586 01 Jihlava
+420 567 155 028
+420 727 803 665
kcji@pestalozzi.cz
web
Kraj Vysočina Česká obchodní inspekce
Tolstého 15
586 01 Jihlava
+420 567 302 351
budejovice@coi.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Česká obchodní inspekce Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice
+420 387 722 338
budejovice@coi.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Finanční úřad Jihlava
Tolstého 2
586 01 Jihlava
+420 567 559 111
podatelna2900@fs.mfcr.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Bystřice nad Pernštejnem, při Portimo, o.p.s.
Zahradní 580
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 688 227
+420 731 487 284
+420 733 510 693
op@portimo.cz
op@sdruzeninovemesto.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod
B. Němcové 188
580 01 Havlíčkův Brod
+420 569 425 630
+420 777 736 048
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Humpolec při oblastní charitě Havlíčkův Brod
Máchova 1607
396 01 Humpolec
+420 731 604 742
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Jihlava z.s.
Žižkova 13
586 01 Jihlava
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Moravské Budějovice (domovská Třebíč)
Náměstí Míru 26
676 02 Moravské Budějovice
+420 777 720 165
poradna.mb@optrebic.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Občanská poradna Nové Město na Moravě, při Portimo, o.p.s.
Vratislavovo nám. 12
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 616 121
+420 731 487 284
+420 733 510 693
op@portimo.cz
op@sdruzeninovemesto.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Pacov (oblastní charita Pelhřimov)
náměstí Svobody 320
395 01 Pacov
+420 724 985 294
+420 720 417 850
poradna@pelhrimov.charita.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Pelhřimov (oblastní charita Pelhřimov)
Pražská 127
393 01 Pelhřimov
+420 565 327 110
+420 720 417 850
poradna@pelhrimov.charita.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Přibyslav při oblastní charitě Havlíčkův Brod
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
+420 731 604 742
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Světlá nad Sázavou při oblastní charitě Havlíčkův Brod
Sázavská 598
582 091 Světlá nad Sázavou
+420 731 604 742
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Telč (domovská Jihlava)
Masarykova 330
588 56 Telč
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Třebíč
Přerovského 126/6
674 01 Třebíč
+420 568 845 348
+420 724 304 718
poradna.tr@optrebic.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Občanská poradna Velké Meziříčí (domovská Žďár nad Sázavou)
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
+420 721 137 458
nfo@opzdar.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Žďár nad Sázavou
Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 566 520 165
info@opzdar.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace v Bystřici nad Perštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 590 337
+420 542 210 549
+420 739 092 918
poradna@asociace-sos.cz
marie.hanakova@bystricenp.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace v Jihlavě
Třebízského 16
586 01 Jihlava
+420 721 904 668
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
hanak@asociace-sos.cz
web
Kraj Vysočina Úřad práce Jihlava
Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava 1
+420 950 123 111
podatelna.ji@uradprace.cz
web
Královéhradecký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
+420 222 703 404
+420 495 057 170
hradec@coi.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Finanční úřad Hradec Králové
Horova 7
500 02 Hradec Králové
+420 495 851 111
podatelna2700@fs.mfcr.cz
web
Královéhradecký kraj Milíčův dům (Diakonie)
Duškova 79
551 02 Jaroměř-Josefov
+420 730 546 503
milicuv.dum@diakoniecce.cz
web
Královéhradecký kraj Naděje Broumov
Na Příkopech 33
550 01 Broumov
+420 778 486 553
minarik@nadejebroumov.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Palackého 99
544 01 Dvůr Králové nad Labem
+420 499 620 431
+420 739 685 113
poradna@charitadk.cz
poradna.dvur@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Hořice (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Husova 321
508 01 Hořice
+420 493 592 026
poradna.horice@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Hostinné (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Náměstí 69
543 71 Hostinné
+420 499 620 431
+420 739 685 113
poradna@charitadk.cz
poradna.dvur@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Jaroměř (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
+420 731 598 850
+420 739 685 113
poradna.jaromer@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Jičín (domovská Hradec Králové)
Vrchlického 824
506 01 Jičín
+420 736 472 676
opjicin@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Náchod (domovská Hradec Králové)
Weyrova 3
547 01 Náchod
+420 734 370 960
opnachod@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou, při AGAPÉ o. s.
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 775 475 796
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Občanská poradna Vrchlabí (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
Komenského 1248
543 01 Vrchlabí
+420 499 620 431
+420 739 685 113
poradna@charitadk.cz
poradna.dvur@charitadk.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské poradenské středisko Hradec Králové, o.p.s.
Třída ČSA 543
500 02 Hradec Králové
+ 420 734 734 818
ophk@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské poradenské středisko, o. p. s. Kostelec nad Orlicí (domovská Hradec Králové)
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
+420 734 370 960
opnachod@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské sdružení Podkrkonoší Dvůr Králové nad Labem, z.s.
Karolíny Světlé 2137
54401 Dvůr Králové nad Labem
+ 420 776 336 556
podkrkonosi@centrum.cz
web
Královéhradecký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Albrechticích nad Orlicí
Na Drahách 110
517 22 Albrechtice nad Orlicí
+420 494 371 638
poradna@asociace-sos.cz
cerny@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Hradci Králové
Gočárova třída 1620
500 02 Hradec Králové
+ 420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
cerny@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Poradna pro lidi v tísni (Oblastní charita Hradec Králové)
Kotěrova 847
500 03 Hradec Králové
+420 495 591 382
+420 777 737 612
plt@charitahk.cz
web
Královéhradecký kraj Poradna při finanční tísni Hradec Králové
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Královéhradecký kraj Sdružení českých spotřebitelů Hradec Králové
Tř. Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
+420 495 215 266
krejcar@regio.cz
vanova@regio.cz
spotrebitel@regio.cz
web
Královéhradecký kraj Úřad práce Hradec Králové
Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové
+420 844 844 803
podatelna.hk@uradprace.cz
web
Liberecký kraj Česká obchodní inspekce
Nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec 1
+420 485 244 326
+420 222 703 404
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
+420 222 703 404
+420 475 209 493
usti@coi.cz
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Liberec
Tatranská 597
460 07 Liberec
+420 731 690 480
petra.baslova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Frýdlant
Míru 1407
464 01 Frýdlant
mail@clovekvtisni.cz
petra.baslova@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 71
463 34 Hrádek nad Nisou
+420 778 409 667
petra.baslova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Nové Město pod Smrkem
Jindřichovická 146
463 65 Nové Město pod Smrkem
mail@clovekvtisni.cz
petra.baslova@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. - Občanská poradna Česká Lípa
Havlíčkova 443
470 01 Česká Lípa
+420 608 477 657
poradna.ceskalipa@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. - Občanská poradna Frýdlant v Čechách
Havlíčkovo náměstí 304
464 01 Frýdlant
+420 485 152 070
+420 775 077 234
poradna.frydlant@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Jablonec nad Nisou
Spolkový dům
Emilie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 485 152 070
+420 775 077 618
poradna.jablonec@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Jilemnice
Masarykova městská nemocnice 372
514 01 Jilemnice
+420 777 098 277
poradna.jilemnice@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Liberec
Švermova 32
460 10 Liberec 10
+420 485 152 070
poradna@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Nový Bor
Wolkerova 446
473 01 Nový Bor
+420 485 152 070
+420 774 496 261
poradna.novybor@d-os.net
web
Liberecký kraj Déčko Liberec z. s. Občanská poradna Turnov
Žižkova 2031
511 01 Turnov
+420 777 098 277
+420 485 152 070
poradna.turnov@d-os.net
web
Liberecký kraj Finanční úřad Liberec
1. máje 97
460 02 Liberec
+420 485 211 111
podatelna2600@fs.mfcr.cz
web
Liberecký kraj Naděje Pobočka Jablonec nad Nisou
Emílie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 317 120
+420 775 868 851
tomas.sretr@nadeje.cz
web
Liberecký kraj NZDM Kruháč (Diakonie Jablonec)
5. května 2
46601 Jablonec nad Nisou
+420 734 283 732
kruhac@diakonie.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Jablonec nad Nisou
Lidická 24
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 320 649
+420 723 093 253
poradna-jbc@volny.cz
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Poradna při finanční tísni o.p.s., Česká Lípa
Jindřicha z Lipé 127
470 01 Česká Lípa
+420 411 135 200
+420 800 722 722
poradna@financnitisen.cz
web
Liberecký kraj Romodrom o.p.s.
Příční 279
460 07 Liberec
+420 775 593 945
cinova@romodrom.cz
web
Liberecký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Liberec
Zahradní 415/10
460 01 Liberec
+420 607 922 405
+420 485 104 044
poradna@sos-msk.cz
web
Liberecký kraj Sociální a komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech (dluhová problematika)
Velké Hamry 590
468 45 Velké Hamry
+420 773 517 149
marketa.hornekova@velke-hamry.cz
web
Liberecký kraj Sociální poradenství Tanvald (Oblastní charita Most)
Hlavní 1309
468 51 Smržovka
+420 603 148 127
drapak@charitamost.cz
web
Liberecký kraj Úřad práce Liberec
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 1
+420 950 132 111
podatelna.lb@uradprace.cz
web
Moravskoslezský kraj ANIMA VIVA z. s.
Sušilova 1
746 01 Opava - Předměstí
+420 739 404 544
poradna@animaviva.cz
web
Moravskoslezský kraj ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.
Slovenská 1911/1
73701 Český Těšín
+420 603 565 382
info@aops.eu
web
Moravskoslezský kraj Bezplatná právní poradna (Charita Jablunkov)
Bukovecká 479
739 91 Jablunkov
+420 733 755 843
info@jablunkov.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR – poradna Ostrava
Štramberská 47
703 00 Ostrava Vítkovice
+420 734 645 275
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Bohumínská 50
710 00 Ostrava
+420 739 921 612
mspanihel@css-ostrava.cz
web
Moravskoslezský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (Ostrava)
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava Třebovice
+420 554 818 211
+420 222 703 404
ostrava@coi.cz
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Diecézní charita ostravsko - opavská - Poradenské a informační centrum (pracoviště Centrum)
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava
+420 596 128 309
+420 800 400 214
poradna.dchoo@dchoo.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Diecézní charita ostravsko - opavská - Poradenské a informační centrum (pracoviště Michálkovice)
Československé armády 53
715 00 Ostrava - Michálkovice
+420 739 552 307
poradna@dchoo.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Diecézní charita ostravsko - opavská - Poradenské a informační centrum (pracoviště Muglinov)
Betonářská 12
712 00 Ostrava - Muglinov
+420 596 128 309
+420 739 552 307
poradna@dchoo.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Ergon - sociální podnik, z.s. (poradna)
Poštovní 445
739 61 Třinec
+ 420 734 692 216
poradna@ergonsp.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
Partyzánská 7
792 01 Bruntál
+420 734 244 455
michaela.vrbova@eurotopia.cz
dana.stukova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
Zacpalova 27
746 01 Opava
+420 734 202 918
petra.paterova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
ČSL Armády 43b
794 01 Krnov
+420 733 532 745
simona.kellerova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Finanční úřad Ostrava
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava-Přívoz
+420 596 651 111
podatelna3200@fs.mfcr.cz
web
Moravskoslezský kraj Help- IN o.p.s.
U Rybníka 4
792 01 Bruntál
+420 554219210
help-poradna@atlas.cz
web
Moravskoslezský kraj Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
+420 737 627 872
poradna.frydlant@charitafm.cz
web
Moravskoslezský kraj Charita Odry – Sociální poradna
Hranická 32
742 35 Odry
+420 604 645 378
+420 556 731 947
michaela.dlabajova@odry.charita.cz
info@odry.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Charita Odry ve Vítkově
Komenského 169
749 01 Vítkov
+420 604 645 378
michaela.dlabajova@odry.charita.cz
info@odry.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Charitní poradna (Charita Český Těšín)
Ostravská 285
737 01 Český Těšín
+420 603 287 231
+420 731 454 650
jana.turonova@ceskytesin.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Kontakt Bohumín (Slezská diakonie)
Drátovenská 246
735 51 Bohumín
+420 734 640 269
+420 731 191 867
kc.bohumin@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Kontakt Karviná (Slezská diakonie)
G. Morcinka 1332
735 06 Karviná
+420 733 142 401
+420 739 685 519
kontakt.ka@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Lexikona
Hlavní náměstí 14
794 01 Krnov
+420 603 884 892
dluhovaporadna@lexikona.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Bohumín při Charitě Bohumín
Štefánikova 957
735 81 Bohumín -Nový Bohumín
+420 593 035 047
+420 739 002 717
opbohumin@seznam.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Karviná (Slezská diakonie)
V Aleji 435
743 01 Karviná - Ráj
+420 734 645 272
obcan.ka@slezskadiakonie.cz
obcan.ka2@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Opava, při Charitě Opava
Kylešovská 10
746 01 Opava
+420 553 616 437
+420 553 612 780
+420 731 316 552
obcanskaporadna@charitaopava.cz
info@charitaopava.cz
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Ostrava (Slezská diakonie)
Štramberská 2871/47
703 00 Ostrava
+420 734 645 275
obcan.ov@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna při Centru nové naděje z. ú. Frýdek – Místek
Palackého 129
738 01 Frýdek-Místek
+420 558 629 223
+420 773 173 604
cnnfm@cnnfm.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Slezské diakonie Havířov - Šumbark (domovská Karviná)
Opletalova 4/607
736 01 Havířov - Šumbark
+420 734 864 124
obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Ostrava - Přívoz
U Tiskárny 3
702 00 Ostrava – Přívoz
+420 596 113 890
+420 602 248 693
poradna@jekhetane.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Ostrava-Poruba (domovská Ostrava – Přívoz)
Dělnická 387/20
708 00 Ostrava – Prouba
+420 591 124 979
+420 778 059 313
poradna@jekhetane.cz
web
Moravskoslezský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Novém Jičíně
Sokolovská 26
741 01 Nový Jičín
+ 420 542 210 549
+ 420 724 021 144
poradna@asociace-sos.cz
milankoplik@email.cz
web
Moravskoslezský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Ostravě
třída 28. října
702 00 Ostrava
+ 420 542 210 549
+ 420 724 021 144
poradna@asociace-sos.cz
milankoplik@email.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna ELPIS Bruntál (Slezská Diakonie)
Kavalcova 7
792 01 Bruntál
+420 595 532 035
+420 736 757 505
elpis.br@sdk.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna ELPIS Třinec (Slezská Diakonie)
Máchova 643
739 61 Třinec
+420 558 320 300
+420 605 205 142
elpis.tc@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 599 526 906
+420 731 625 767
poradna@ostrava.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Ostrava)
Prokešovo nám. 3
702 00 Ostrava
+420 724 701 613
petra.gniadkova@poradna-prava.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna při finanční tísni, o.p.s. Ostrava
Vítkovická 1
702 00 Moravská Ostrava
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna sv. Alexandra
Fr. Formana 13
700 30 Ostrava - Dubina
+420 596 611 207
+420 731 625 840
poradna@alexandr.charita.cz
web
Moravskoslezský kraj Právní poradna Exekutorské komory Ostrava
Štramberská 47
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 734 645 275
web
Moravskoslezský kraj Rubikon Centrum, z.ú.
U Tiskárny 3
702 00 Ostrava
+420 778 749 778
ostrava@rubikoncentrum.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Bohumíně
Čáslavská 1067
735 81 Bohumín
+420 605 801 362
+420 723 692 166
bohumin@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Bruntále (výjezdní)
Nádražní 20
792 01 Bruntál
+420 554 706 276
+420 723 692 166
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Českém Těšíně (výjezdní)
Střelniční 1
737 01 Český Těšín
+420 596 111 252
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Novém Jičíně (výjezdní)
Divadelní 8
741 01 Nový Jičín
+420 556 768 309
+420 607 398 511
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Opavě (výjezdní)
Krnovská 71 C
746 01 Opava
+420 553 756 601
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Ostravě
Přemyslovců 832/50
709 00 Ostrava
+420 596 111 252
+420 606 382 280
ostrava@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Frenštátu pod Radhoštěm (výjezdní)
nám. Míru 1
744 01 Frenštát p. R.
+420 556 833 270
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Frýdku-Místku (výjezdní)
Křížový podchod
738 01 Frýdek-Místek
+420 595 170 999
+420 723 692 166
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Úřad práce
30. dubna 3130/2c
702 00 Ostrava
+420 950 143 511
podatelna.ot@uradprace.cz
web
Moravskoslezský kraj Vzdělávací centrum a dluhová poradna s.r.o.
Hlávkova 5
702 00 Ostrava
+420 607 282 000
poradna@annatha.cz
web
Olomoucký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (Olomouc)
Krapkova 1159/3
772 11 Olomouc
+420 222 703 404
ostrava@coi.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (Ostrava)
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava Třebovice
+420 222 703 404
ostrava@coi.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Jeseník
Karla Čapka 1147/10 (budova IPOS)
Kancelář č. 568
790 01 Jeseník
+420 775 466 069
tereza.uhrova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Olomouc
Litovelská 14
779 00 Olomouc
+420 778 486 557
lucie.mahrova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Prostějov
Rostislavova 26
796 01 Prostějov
+420 777 787 947
pavlina.kolarikova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Olomoucký kraj Člověk v tísni o.p.s. Prostějov
Komenského 15
750 02 Přerov
+420 739 320 083
marek.kroupa@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Olomoucký kraj Diké - poradna pro oddlužení a pomoc při finanční tísni, z.s.
Slovanská 7
787 01 Šumperk
+420 724 032 984
dike.poradna@seznam.cz
Olomoucký kraj Dluhová poradna (Charita Olomouc)
Řezníčkova 8
779 00 Olomouc
+420 736 764 804
poradna@olomouc.charita.cz
eva.koblihova@olomouc.charita.cz
web
Olomoucký kraj Finanční úřad Olomouc
Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
+420 585 541 111
Podatelna3100@fs.mfcr.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím - mikroregion Litovelsko (Charita Šternberk)
Vítězná 1129
784 01 Litovel
+420 730 785 753
poradna.litovel@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím - mikroregion Šternbersko (Charita Šternberk)
Opavská 1385/13
785 01 Šternberk
+420 730 585 751
+420 585 011 014
poradna.sternberk@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím - mikroregion Uničovsko (Charita Šternberk)
Šternberská 497
783 91 Uničov
+420 605 314 434
poradna.unicov@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Lidé v nouzi, z. s.
Sokolská 12
779 00 Olomouc
+420 774 204 880
info@lidevnouzi.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Občanská poradna (Charita Zábřeh)
Valová 290/9
789 01 Zábřeh
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna a poradna pro dlužníky (Oblastní charita Přerov)
nám. T.G. Masaryka 555/16
750 02 Přerov
+420 777 729 521
+420 777 729 522
poradna@prerov.charita.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Šumperk (domovská Ostrava – Přívoz)
Hlavní třída 13/3
787 01 Šumperk
+420 725 101 815
poradna.sumperk@jekhetane.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna Zábřeh v Lošticích (Charita Zábřeh)
Hradská 380
789 83 Loštice
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna Zábřeh v Mohelnici (Charita Zábřeh)
Zámecká 11
789 85 Mohelnice
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Olomouci
nábřeží Přemyslovců 8
771 00 Olomouc
+420 702 522 266
+420 542 210 549
hejtmanek@asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
web
Olomoucký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Prostějově
Skálovo nám. 6
796 01 Prostějov
+420 702 522 266
+420 542 210 549
hejtmanek@asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
web
Olomoucký kraj PONTIS Šumperk o. p. s
Gen. Svobody 2800/68
787 01 Šumperk
+420 777 716 031
manek.jiri@pontis.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Poradenské centrum pro dlužníky – SPES Olomouc
Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc
+420 720 957 295
spes@pomocsdluhy.cz
web
Olomoucký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Olomouc)
Wellnerova 1215/1
779 00 Olomouc
+420 773 338 726
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
web
Olomoucký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Šternberk)
Vodní 133/10
785 01 Šternberk
+420 773 338 762
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni o. p. s., Prostějov
Školní 4
796 01 Prostějov
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni Šumperk
Jesenická 31
787 01 Šumperk
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Hranice)
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice
+420 773 901 773
+420 581 828 560
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Jeseník)
Dukelská 718
790 01 Jeseník
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Olomouc)
Javořičská 2
779 00 Olomouc
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Zábřeh)
Nerudova 2082/7
789 01 Zábřeh
+ 420 596 111 252
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Přerově
Kramářova 23
750 02 Přerov
+420 596 111 252
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. (Dluhová poradna Jeseník)
Palackého 1341/2
790 01 Jeseník
+420 607 697 015
+420 739 376 074
dluhovaporadna.horky@gmail.com
web
Olomoucký kraj Úřad práce Olomouc
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc 9
+420 950 141 111
podatelna.ol@uradprace.cz
web
Olomoucký kraj z.s. InternetPoradna.cz
Wurmova 7
779 00 Olomouc
+420 587 406 126
+420 774 724 877
recepce@internetporadna.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy
+420 461 321 100
+420 725 719 029
kcsvi@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
+420 469 623 899
+420 724 837 218
kc@pestalozzi.cz
ambulance@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Masarykovo náměstí 86
564 01 Žamberk
+420 725 838 129
kcza@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
+420 222 703 404
hradec@coi.cz
web
on‑line dotaz
Pardubický kraj Finanční úřad Pardubice
Boženy Němcové 2625
530 02 Pardubice 1
+420 466 731 111
podatelna2800@fs.mfcr.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko
+420 777 306 998
+420 602 540 174
op@mostlp.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna (Oblastní charita Moravská Třebová)
Bránská 210/18
571 01 Moravská Třebová
+420 736 503 393
poradna@mtrebova.charita.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna (Oblastní Charita Moravská Třebová)
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
+420 736 503 393
poradna@mtrebova.charita.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Česká Třebová (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Hýblova 63
560 02 Česká Třebová
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Chrudim (Farní charita Chrudim)
Školní náměstí 56
537 01 Chrudim
+420 469 319 700
+420 731 619 782
op.chrudim@tiscali.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Králíky (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Moravská 647
561 69 Králíky
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Lanškroun (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Letohrad (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Družstevní 815
561 51 Letohrad
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Litomyšl (oblastní charita Polička)
Moravská 1222
570 01 Litomyšl
+420 461 723 758
+420 731 604 683
op.ndc@pol.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Pardubice, z. s.
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
+420 466 989 574
op.pce@seznam.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Polička (oblastní charita Polička)
Vrchlického 185
572 01 Polička
+420 461 723 758
+420 731 604 683
op.ndc@pol.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Ústí nad Orlicí (oblastní charita Ústí nad Orlicí )
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Vysoké Mýto (oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Plk. B. Kohouta 914
566 01 Vysoké Mýto
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@uo.hk.caritas.cz
web
Pardubický kraj Romodrom o.p.s.
Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice
+420 774 792 310
bakes@romodrom.cz
web
Pardubický kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Pardubice)
Bělehradská 389
530 09 Pardubice
+420 466 335 630
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Pardubický kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Chocni (výjezdní)
Dolní 222
565 01 Choceň
+420 606 382 280
+420 608 722 582
poradna@sos-msk.cz
web
Pardubický kraj Úřad práce Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice 2
+420 950 144 111
podatelna.pa@uradprace.cz
web
Plzeňský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
+420 222 703 404
plzen@coi.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Horšovský Týn
Nádražní 73
346 01 Horšovský Týn
+420 778 470 828
karolina.olejnikova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Klatovy
Vídeňská 9
339 01 Klatovy
+420 606 415 122
zita.proskova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Nýřany
Revoluční 1071
330 23 Nýřany
+420 731 129 207
andrea.vernerova@clovekvtisni
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Plzeň
Mikulášské náměstí 17
326 00 Plzeň
+420 377 240 090
+420 602 363 026
barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Člověk v tísni o.p.s. Rokycany
Svaz bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
+420 778 442 549
martina.blahova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
Plzeňský kraj Finanční úřad Plzeň
Hálkova 14
305 72 Plzeň 3
+420 377 160 111
podatelna2300@fs.mfcr.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Dobřany (domovská Plzeň)
Náměstí T.G.M. 5
334 41 Dobřany
+420 777 944 563
poradna@opplzen.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Plzeň o. p. s.
Koterovská 41
326 00 Plzeň
+420 377 456 468
+420 777 964 563
poradna@opplzen.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice
Palackého 1061
341 01 Horažďovice
+420 730 551 603
poradna@horazdovice.charita.cz
web
Plzeňský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Plzni
Sady Pětatřicátníků 33
301 00 Plzeň
+420 605 191 612
+420 542 210 549
plzen@asociace-sos.cz
web
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Klatovy (Diakonie Západ)
Vídeňská 181
339 01 Klatovy
+420 734 393 161
poradna.klatovy@diakoniezapad.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Plzeň (Diakonie Západ)
Prokopova 25
301 00 Plzeň
+420 735 795 556
poradna.plzen@diakoniezapad.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Rokycany (Diakonie Západ)
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
+420 373 728 536
+420 775 720 492
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Poradna při finanční tísni o.p.s. Plzeň
Kopeckého sady 11
301 00 Plzeň
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Plzeňský kraj Právní poradna Exekutorské komory Plzeň
Prokopova 25
301 00 Plzeň
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Plzeňský kraj Sociální poradna OCH Klatovy (Diecézní charita Plzeň)
Náměstí Míru 63
339 01 Klatovy
+420 731 433 044
+420 376 382 040
poradna@klatovy.charita.cz
web
Plzeňský kraj Úřad práce Plzeň
Kaplířova 2731/7
320 73 Plzeň 1
+420 950 148 111
podatelna.pm@uradprace.cz
web
Plzeňský kraj Západočeské sdružení obrany spotřebitelů o. s., Plzeň
Majerova 4
301 00 Plzeň 1
+420 721 950 386
+420 721 950 431
poradna@spotrebitele.org
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Benešov)
Masarykovo nám. 1
256 01 Benešov u Prahy
+420 312 315 284
+420 774 780 107
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
poradnabenesov@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Mnichovice)
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
+420 312 315 284
+420 774 780 107
poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Říčany)
Masarykovo nám. 6
251 01 Říčany
+420 312 315 287
+420 774 780 107
poradnaricany@cestaintegrace.cz
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 222 703 404
praha@coi.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Člověk v tísni o.p.s. Beroun
Pod Kaplankou 483
266 01 Beroun
+420 778 473 013
helena.sebkova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Člověk v tísni o.p.s. Kladno
Kročehlavská 1311
272 01 Kladno
+420 775 871 540
tereza.zuskova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Diakonie Střední Čechy, občanská poradna Čáslav
Komenského náměstí 140
286 01 Čáslav
+420 327 314 379
poradna.stred@diakonie.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17, 19
140 21 Praha 4
+420 257 004 111
podatelna2100@fs.mfcr.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie Střed (Benešov)
Masarykovo náměstí 1
256 01 Benešov
+420 734 168 982
poradnabenesov.stred@diakonie.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie Střed (Kolín)
Klášterní 1
280 00 Kolín
+420 739 385 545
poradnakolin.stred@diakonie.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie Střed (Votice)
Husova 587
259 01 Votice
+420 734 516 733
poradnavotice.stred@diakonie.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna MELA o.p.s. Kolín
Jeronýmova 883
280 02 Kolín
+420 736 620 819
poradnamela@volny.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna MELA o.p.s. Sedlčany
Zahradní 1242
264 01 Sedlčany
+420 722 363 341
chlastakova@melaops.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Remedium – pracoviště Beroun
V Pražské bráně 74
266 01 Beroun
+420 735 613 901
+420 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (domovská Nymburk)
Na Dolíku 53
250 01 Brandýs nad Labem
+420 775 561 848
+420 325 511 148
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Čelákovice (domovská Nymburk)
nám. 5. května
250 88 Čelákovice
+420 775 561 848
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Městec Králové (domovská Nymburk)
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
+420 731 588 632
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Nymburk
nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk
+420 325 511 148
+420 731 588 632
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Pečky (domovská Nymburk)
tř. Jana Švermy 141
289 11 Pečky
+420 731 588 632
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Poděbrady (domovská Nymburk)
nám. T. G. Masaryka 1130
290 01 Poděbrady
+420 731 588 632
+420 325 511 148
info@respondeo.cz
poradna@respondeo.cz
web
Středočeský kraj Pobočka Diakonie Církve bratrské - Dluhová poradna Beroun
Pod Kaplankou 483
266 01 Beroun
+420 736 423 200
poradnaberoun@seznam.cz
web
Středočeský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Beroun)
V Pražské bráně 71
266 01 Beroun
+420 774 730 568
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
web
Středočeský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Mladá Boleslav)
Klaudiánova 135/1
293 01 Mladá Boleslav
+420 724 701 629
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
web
Středočeský kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Slaný)
Wilsonova 599
274 01 Slaný
+420 774 058 568
ivana.carbochova@poradna-prava.cz
web
Středočeský kraj Prostor plus o. p. s.
Na Pustině 1068
280 02 Kolín
+420 317 471 740
osp@prostor-plus.cz
web
Středočeský kraj RUBIKON centrum z. ú. - pobočka Kladno
Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno
+420 777 496 367
kladno@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj RUBIKON Centrum, z. ú. - pobočka Kolín
Mostní 77
280 02 Kolín
+420 778 439 784
kolin@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj RUBIKON Centrum, z. ú. pobočka Příbram
Legionářů 400
261 01 Příbram
+420 777 496 368
pribram@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj Sociální poradna Příbram
náměstí T. G. Masaryka 1
261 01 Příbram
+420 318 498 281
poradna@centrumpribram.cz
web
Středočeský kraj Sociální poradna s terénní službou Racek (Oblastní charita Kutná Hora)
Trebišovská 611
284 01 Kutná Hora
+420 327 314 486
poradna.charita@kh.cz
petra.zitova@kh.hk.caritas.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Úřad práce v Příbrami
náměstí T. G. Masaryka 145
261 01 Příbram 1
+420 950 156 111
podatelna.pb@uradprace.cz
web
Středočeský kraj Zábradlí Kladno
Víta Nejedlého 1503
272 01 Kladno
+420 720 453 672
info@zabradlikladno.cz
web
Ústecký kraj Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s.
Rakovnická 2502
440 01 Louny
+420 415 654 308
+420 774 446 893
szdp.louny@seznam.cz
web
Ústecký kraj CV17-ODDLUŽENÍ, z.s.
Ruská 80
430 01 Chomutov
+420 725 490 663
obornik@seznam.cz
web
Ústecký kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
+420 222 703 404
usti@coi.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Bílina
Teplická 555
418 01 Bílina
+420 777 787 938
mail@clovekvtisni.cz
vit.kucera@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Chomutov
Školní 1294
430 01 Chomutov
+420 777 787 938
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
vit.kucera@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni o.p.s. Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1605
400 01 Ústí nad Labem
+420 734 428 394
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
radka.kunesova@clovekvtisni.cz
mail@clovekvtisni.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj European Initiatory Institute, z.s.
Mírové náměstí 2950
415 01 Teplice
+420 775 479 140
samuel@p-i-p.cz
kancelareii@gmail.com
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Finanční úřad Ústí nad Labem
Velká Hradební 61
400 21 Ústí nad Labem
+420 475 252 111
podatelna2500@fs.mfcr.cz
web
Ústecký kraj Městský ústav sociálních služeb Jirkov
U Dubu 1562
431 11 Jirkov
+420 474 684 432
+420 774 422 012
poradna@meussj.cz
web
Ústecký kraj Naděje Kadaň
Prunéřov 377
432 01 Kadaň
+420 778 412 438
bara.walterova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Kadaň
Jana Švermy 569
432 01 Kadaň
+420 778 412 438
bara.walterova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Klášterec nad Ohří
Chomutovská 206
431 51 Klášterec nad Ohří
+420 770 120 091
jana.ullmannova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Štětí
U Tržnice 701
411 08 Štětí
+420 773 770 991
marie.zimova@nadeje.cz
nadeje@nadeje.cz
web
Ústecký kraj NJP, z. s.
Dómské náměstí 10
412 01 Litoměřice
+420 606 840 118
njpspolek@seznam.cz
web
Ústecký kraj NJP, z. s.
náměstí Míru 1
407 22 Benešov nad Ploučnicí
+420 606 840 118
njpspolek@seznam.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna (Oblastní charita Teplice)
Thámova 711/20
415 01 Teplice
+420 608 345 322
+420 720 995 180
obcanskaporadna@charitateplice.cz
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Občanská poradna Agentura Osmý den, O.P.S., Děčín
Pohraniční 20
405 02 Děčín
+420 774 775 015
+420 775 182 102
poradna@osmyden.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Agentura Osmý den, O.P.S., Ústí nad Labem
Dvořákova 6
400 01 Ústí nad Labem
+420 775 182 574
+420 774 775 015
poradna@osmyden.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín (Charitní sdružení Děčín)
Zbrojnická 779/7
405 02 Děčín 4
+420 412 517 368
poradna@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín (Charitní sdružení Děčín)
Míru 152
407 11 Děčín
+420 775 403 928
dluhyB@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín (Charitní sdružení Děčín)
Žerotínova 180/38
405 02 Děčín
+420 775 403 852
dluhyS@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Rumburk (Oblastní Charita Rumburk)
Sukova 1055
408 01 Rumburk
+420 412 384 745
op@charitarumburk.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Šluknov (Oblastní Charita Rumburk)
T. G. Masaryka 580
407 77 Šluknov
+420 412 384 745
op.slk@charitarumburk.cz
web
Ústecký kraj Odborné sociální a dluhové poradenství Duchcov (Oblastní charita Most)
Míru 14/1
419 01 Duchcov
+420 778 470 529
steflova@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Odborné sociální poradenství Litvínov (Oblastní charita Most)
Janovská 122
435 42 Litvínov
+420 770 121 451
helebrantova@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Poradenské centrum Litoměřice (Diecézní charita Litoměřice)
Kosmonautů 2022
412 01 Litoměřice
+420 416 733 487
+420 603 175 830
marie.haufova@lmt.charita.cz
web
Ústecký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Děčín)
Radniční 1
405 01 Děčín I
+420 724 701 630
ivana.simankova@poradna-prava.cz
web
Ústecký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Trmice)
Fugnerova 59
400 04 Trmice
+420 724 701 626
ivana.simankova@poradna-prava.cz
web
Ústecký kraj Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Pobočka Ústí nad Labem)
Zolova 502/2
400 07 Ústí nad Labem
+420 724 701 600
ivana.simankova@poradna-prava.cz
web
Ústecký kraj Poradna při finanční tísni o.p.s. Litvínov
Holešická 248
435 42 Litvínov – Janov
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Ústecký kraj Poradna při finanční tísni o.p.s. Ústí nad Labem
Dlouhá 15
400 01 Ústí nad Labem
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Ústecký kraj Radka Kadaň
kpt. Jaroše 630
432 01 Kadaň
+420 608 517 065
scr@kadan.cz
web
Ústecký kraj Sdružení českých spotřebitelů (regionální kontaktní místo YMCA)
Vaníčkova 9
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 220 831
usti@ymca.cz
web
Ústecký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Děčín)
Dvořákova 1331/20
405 01 Děčín II
+420 607 922 405
+420 601 053 229
poradna@sos-msk.cz
web
Ústecký kraj Sociální agentura o.p.s. v Teplicích
Školní 2
415 01 Teplice
+420 724 363 551
sos@socialniagentura.cz
web
Ústecký kraj Sociální agentura o.p.s. v Ústí nad Labem
Varšavská 40
400 03 Ústí nad Labem
+420 724 363 551
sos@socialniagentura.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradenství (Sociální služby Chomutov)
Kamenná 5164
430 04 Chomutov
+420 725 958 894
+420 474 659 241
poradna@soschomutov.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Chomutov I (Oblastní charita Most)
17. listopadu 5461
430 04 Chomutov
+420 778 470 524
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Chomutov II (Oblastní charita Most)
Zahradní 5321
430 05 Chomutov
+420 775 713 433
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Most (Oblastní charita Most)
Jaroslava Průchy 1682
434 01 Most
+420 775 713 801
fadrhons@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Úřad práce Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem
+420 950 171 411
podatelna.ul@uradprace.cz
web
Zlínský kraj Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Hrbová 1561
755 01 Vsetín
+420 734 520 916
azylovydum@azylovydum.cz
web
Zlínský kraj Česká obchodní inspekce
třída T. Bati 853
763 02 Zlín
+420 222 703 404
+420 545 125 911
brno@coi.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
třída Kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno
+420 222 703 404
+420 545 125 911
brno@coi.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Finanční úřad Zlín
třída Tomáše Bati 21
761 86 Zlín
+420 577 617 111
podatelna3300@fs.mfcr.cz
web
Zlínský kraj Charita sv. Anežky Otrokovice - Dluhové poradenství Samaritán
třída Tomáše Bati 1255
765 14 Otrokovice
+420 734 435 004
info@otrokovice.charita.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Charita sv. Anežky Zlín - Dluhové poradenství Samaritán (domovská Otrokovice)
Burešov 4886
760 01 Zlín
+420 734 435 003
samaritan@otrokovice.charita.cz
info@otrokovice.charita.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín)
Zálešná I/4057
760 01 Zlín
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín)
Okružní 4699
760 05 Zlín
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín) Vizovice
Palackého náměstí 365
763 12 Vizovice
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Uherské Hradiště
Velehradská třída 181
686 01 Uherské Hradiště
+420 606 453 502
obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Bystřice pod Hostýnem) při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Nový Hrozenkov) při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Nový Hrozenkov 454
756 04 Nový Hrozenkov
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Valašské Klobouky) při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Masarykovo náměstí 177
766 01 Valašské Klobouky
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín (Velké Karlovice) při Vzdělávacím a komunitním Centru integrace Vsetín o.p.s.
Velké Karlovice 1
756 06 Velké Karlovice
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín při Vzdělávacím a komunitním centru integrace Vsetín o.p.s.
Jiráskova 419
755 01 Vsetín
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
vkci@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Zlín – Strop
Dlouhá 2699
760 01 Zlín
+420 571 110 896
op@strop-zlin.cz
web
Zlínský kraj Osobní poradna SOS – Asociace ve Zlíně
Třída T. Bati 204
760 01 Zlín
+420 775 709 056
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
web
Zlínský kraj Poradna Rožnov
Zemědělská 500
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 604 601 714
roznov@poradnaprozeny.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Rožnov pod Radhoštěm)
1. máje 1000
765 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 607 398 511
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Uherské Hradiště)
Protzkarova 33
686 70 Uherské Hradiště
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Kroměříži (výjezdní)
Husovo nám. 534
767 01 Kroměříž
+420 573 321 307
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Valašském Meziříčí (výjezdní)
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 674 520
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sociální poradna (Oblastní charita Kroměříž)
Ztracená 63/1
767 01 Kroměříž
+420 573 330 013
+420 733 755 847
socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
web
Zlínský kraj Sociální rehabilitace Atta (Charita Valašské Meziříčí)
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 672 709
+420 734 435 051
helena.palatova@valmez.charita.cz
web
Zlínský kraj Úřad práce Zlín
Čiperova 5182
760 42 Zlín 1
+420 950 175 111
podatelna.zl@uradprace.cz
web