Zvýšení schopnosti nakládat s vlastními a rodinnými penězi prostřednictvím dluhového poradenství

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuZvýšení schopnosti nakládat s vlastními a rodinnými penězi prostřednictvím dluhového poradenství
Registrující instituce/subjektPoradna při finanční tísni, o.p.s.
Odkaz

Webové stránky:

Sociální média:

Cíl projektu

Využít jednorázové i kontinuální poradenství nejen k řešení konkrétního problému klienta, ale prostřednictvím analýzy příčin a důsledků znovu nastavit základy pro obnovení finančního zdraví klienta a jeho rodiny. Pomoci se zvýšením povědomí o rizicích, o důležitosti rezervy a finančního plánování včetně rozpočtování. Motivovat klienta k lepší správě jeho financí a prevenci chybných rozhodnutí vč. aktivního přístupu ke včasnému předcházení finančních problémů.

Typ projektuTiskovina, Poradenství, Kurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Hospodaření domácnosti, rozpočet, úvěry, nácvik a posílení kritického vyhodnocování nabídek poskytovatelů finančních služeb, obrana proti impulzivnímu nakupování zbytných věcí, posilování schopnosti hájení vlastních práv a obrany proti manipulaci při poskytování úvěrů, předlužení, exekuce a oddlužení.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce, příjemci pomoci v hmotné nouzi, senioři, stávající zaměstnanci veřejného sektoru
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 1. 2008
Financující subjekt/y
 • Hlavní město Praha
 • město Prostějov
 • ESP - operační program zaměstnanost
 • Česká spořitelna
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • Československá obchodní banka
 • Home Credit
 • Komerční banka
 • Raiffeisen bank
 • UniCredit bank
Spolupracující subjekt/y
 • Sdružení českých spotřebitelů
 • Fakulta podnikohospodářská VŠE