Zlatka.in

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuZlatka.in
Registrující instituce/subjektRaiffeisenbank ve spolupráci s Matika.In
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Projekt www.zlatka.in financovaný Raiffeisenbank je zaměřený na finanční vzdělávání dětí a mládeže od 7 - 19 let. Má za cíl hravou formou přiblížit problematiku peněz a financí nejen dětem, ale také pomoci rodičům a učitelům při vzdělávání. Je prostředkem pro efektivní výuku učitelů s velkým množstvím opakovaně neomezeně generovatelným množstvím úloh. Webová stránka je zcela zdarma a umožňuje i těm nejmenším řešit úkoly bez předchozí registrace.Průvodcem žákům na webu je virtuální postava Zlatka, pro II.stupeň a střední školy postava Goldie, která jim zadává úkoly, následně je vyhodnocuje a poskytuje zpětnou vazbu. Na webu jsou úkoly, které praktickou a netradiční formou seznamují uživatele s různými tématy z finančního světa a také rozsáhlejší pracovní listy, kde jsou témata uvedena do kontextu. S pracovními listy i s úkoly lze v případě nemožnosti přístupu k počítačům pracovat i v tištěné podobě, neboť na webu je k dispozici konfigurátor tisku.

Typ projektuVýuková hra
Podrobnější informace k projektu

Každý uživatel má možnost se na webu zaregistrovat, čímž získá přístup do svého profilu. V profilu má k dispozici portfolio všech svých vyřešených úkolů s různými statistikami, doporučeními a grafy. Má možnost být součástí virtuální třídy, ke které ho pozve jeho učitel a komunikovat s dětmi ze své třídy, s učitelem, plnit společně úkoly či hrát hry. Web je založen na individuálním přístupu k jednotlivým řešitelům, to znamená, že předkládá uživateli vždy takové úkoly, které je schopen řešit, ale zároveň mu nastavuje úkoly, které jsou pro něj výzvou. Každý typ úkolu má neomezené množství generovatelných možností. V rámci plnění úkolů uživatelé získávají platidlo- zlatky, s nimiž mají možnost dále hospodařit. Buď je "utrácet" za virtuální produkty v nabídce, šetřit si je nebo je darovat na charitu. Učitel zároveň v rámci svého profilu komunikuje s žáky, zadává jim úkoly, sleduje statistiky řešení úloh a jejich úspěšnost a mnoho dalšího.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 9. 2018
Financující subjekt/y

Raiffeisenbank

Spolupracující subjekt/y

Matika.in (nezisková organizace) - tvůrce aplikace i obsahu