Zavádění finanční gramotnosti do škol

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuZavádění finanční gramotnosti do škol
Registrující instituce/subjektInstitut ekonomického vzdělávání z.ú.
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout pedagogickým pracovníkům komplexní didaktický nástroj pro jejich profesní rozvoj v oblasti finančního vzdělávání a současně pro tento nástroj vytvořit trvalou komunikační a mentoringovou podporu.

Typ projektuTiskovina, Výuková hra, Kurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Podpora ve formě ucelených metodických podkladů k výuce finanční gramotnosti může přispět efektivnější práci pedagogů (primárně na středních školách) a umožní vytvořit žádoucí benefit jak pro žáky a studenty, tak pro pedagogy samotné.

Prioritní cílové skupinyžáci SŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023
Financující subjekt/y

Nadace České spořitelny formou daru a další partneři, participující formou daru a popř. sponzoringu (Kooperativa, Portu aj.)